45 document(en) met "door Decorte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Niet door te discussiëren...de verleiding van het kind door de ouders - als een letterlijke realiteit te beschouwen is: kinderen worden seksueel misbruikt, ook als baby's. En dat zet zich door in de volgende generaties...Niet eens door allemaal

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
Alleen was "Iwanow" de lucide buitenstaander in "Verwanten" terwijl Jan Decorte met deze Hamlet een nooit volgroeid kind op scène zet waarvan de blinde woede- en onlustgevoelens versterkt worden door...door Hilde Wils, geen duel met Laertes) de troon bestijgen...Het stuk zit vol met dit soort subversieve humor, dat vooral door de groteske vertolkingen van Sigrid Vinks en Jan Decorte, en door een aantal uitstekende regievondsten van Decorte, als snel, komisch

Dolle pret vóór het voetbal: Jan Decorte... • 6 juni 1986
Met Op een avond in... van Het Trojaanse Paard schijnt Jan Decorte te suggereren dat het probleem ten minste even goed in de omgeving van de teaterrmakers zelf kan gezocht worden; of zelfs dat de...Jan Decorte komt aankondigen dat hij het verkeerde stuk meegebracht heeft, en dat overigens het decor opgebrand is, met twee medewerkers erbij (een minuut stilte die 15 sekonden duurt, want eigenlijk...het verdere verloop neemt Decorte dan maar twee rollen voor zijn rekening, naast die van verteller

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Paul Peyskens is nog zo iemand die vaak in één adem met Decorte vernoemd wordt...Een uitzondering op die regel evenwel: "The stuffed puppet theatre". De Beursschouwburg en 't Stuc bleven zoals voorgaande jaren betrouwbare programmators, hoewel 't Stuc, geplaagd door...Nicolet en "De macht der gewoonte" van Thomas Bernhard door NT "De Voorziening". Helaas, het publiek liet het voorlopig (onverdiend) afweten

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
LEUVEN -- Tijdens de "Week van de onbehaaglijke komedie" werden de tweede en de derde avond gevuld door Kamagurka en Herr Seele met "Werken harder dan gewoonlijk" (dinsdagavond) en HTP of Jan Decorte...Jan Decorte is een existentiële prins (heeft "niets te betekenen" hoor) die, op zoek naar zijn verloofde, het "prinsesje dat van niets weet" -- het arme kind is ontvoerd door het verschrikkelijke...dan Decorte zelf, voor het personage-onderdeel bijgestaan door Sigrid Vinks, Mieke Verdin en Rudy Bekaert

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
Discordia, en Jan Decorte...Op de vraag of het onbehagen dat bij komedies soms kan gevoeld worden, bewust nagestreefd wordt door teatermakers of iets is dat so wie so door het publiek aangevoeld wordt, werd zeer verschillend...Lamers' opmerking dat Decorte hiermee op voorhand het gesprek sanctioneerde, en Rijnders' pertinente vaststelling dat je onmogelijk kan doen alsof komedies zomaar uit het niets te voorschijn komen

Decorte, om te gieren • 14 februari 1987
Verhaal is er nog altijd niet in deze hilarante opvoering, maar de dode plekken die bij de eerste Belgische opvoering daardoor vielen, zijn nu naadloos opgevuld door een konstante reeks...randopmerkingen die Decorte maakt over de gebeurtenissen op de scène en in de zaal, zoals b.v...Het grappigste aan deze voorstelling is eigenlijk dat -- naast de intrinsieke opzet: een stuk waarvan het plot verloren gegaan is zodat iedereen er wanhopig een eind aan probeert te breien -- Decorte

"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
Als schooljongens laten ze zich dirigeren en misbruiken door een kokette kleine ballerina...Tussen de dansfragmenten door werd het publiek telkens door een gids van de ene zaal naar de andere begeleid...Zo passeert men driemaal door het auditorium, waar Trudo Engels een bijbelse spraakverwarring organizeert

Jan zag eens slurfjes hangen: Jan Decorte... • 16 november 1987
De travestie wordt niet door Decorte zelf waargenomen maar door "nieuw feit" Josse De Pauw, als inspekteur van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen...Nog hernomen: het begin dat geen begin is ("sorry, maar er ontbreekt een akteur" is vervangen door "dit is echt te onnozel om op te voeren"), de beestjes (i.p.v...Decorte breit het stuk aan elkaar met zijn luidkeelse en vals gezongen schlagers, en hij wordt daar steeds beter in. Op de beste ogenblikken benadert zijn motoriek praktisch die van Herr Seele met

Net zoveel tot er niets meer overblijft:... • 17 februari 1988
Het stuk werd geschreven en geregisseerd door Willy Thomas, die vroeger reeds zijn sporen verdiende bij Het Trojaanse Paard en later met zijn eigen gezelschap Dito'Dito' (o.a...Enkel Mieke Verdin ontsnapt door de bomen met een mes te bedreigen, maar de twee mannen blijven in de ban van het bos, en veranderen uiteindelijk in twee bomen...Enerzijds is er een massa ongein en melige grapjes stijl-Jan Decorte, anderzijds heb je af en toe de indruk dat Thomas dan toch wel nog iets anders wil vertellen, maar dat de verschillende

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
De programmatie richt zich, zoals in het verleden, dus niet enkel op studenten, hoewel het in de bedoeling ligt door meer intense contacten met de faculteitskringen opnieuw een sterkere band te...De filmprogrammatie wordt gemaakt met de behoefte om de rijkdom van de Cinema uit te dragen en de behoefte om die unieke, fascinerende kijkervaring te creëren, door aandacht te schenken aan de ruimte...niet uit nvdr) kijkt, door het samen plaatsen van films en door subtiele introducties (warming ups). Tevens zijn we nieuwsgierig gericht op de toekomst van de audiovisuele media". aldus Dirk De Wit

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
Russen Voor wie niet zo vertrouwd is met dit produktief-receptief organizatiebureau, is het goed te weten dat zij door de jaren een vaste relatie opgebouwd hebben met een aantal kunstenaars en...Maatschappij Discordia, al jarenlang hier bekend door 't Stuc in Leuven en de Beursschouwburg maar zeker sinds BRUZZLE aan het evolueren naar een favoriet huisgezelschap, Jürgen Gosh, Johan Leysen...Als men dat bedrag koppelt aan de tewerkstelling en de diverse terugverdieneffekten, alleen al door sociale lasten, belastingen en weerslag op secundaire tewerkstelling o.a

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
Daarbij bleek de afwezige Jan Decorte, jàren na zijn Tasso en Lear, nog steeds de horzel te zijn die het geweten van de teatermensen teistert...akteurs door een groep gelijkgestemde akteurs van zijn keuze...die welke hier gesteund worden door de overheid

Lach ermee, ja, lach ermee!: "Naar Vulvania"... • 15 december 1989
van de psychedelische trend (door Decorte zelf uit de Brusselse lucht geplukt en tot persoonlijk waarmerk verheven), het wordt allemaal tot een absoluut toppunt gedreven...Het zou best mogelijk zijn om aan dit stuk een volledige teorie op te hangen over de stand van zaken in de kunst volgens Decorte...En Decorte zal wel de laatste zijn om hieromtrent enige opheldering te verschaffen

Decortes kijk op Woyzeck: "Dieje gast is... • 21 december 1990
Wie dacht dat Decorte met deze Woyzeck weer bij zijn beginperiode zou aanknopen, kwam van een kale reis terug...Voor wie dus een nieuwe kijk op Woyzeck verwacht: volgens Decorte "is dieje gast echt zot" en "begrijpt (hij) absoluut niets" van zowat het halve stuk...ruil daarvoor trakteert de man ons wel, bijgestaan door Sigrid Vinks en een ander meisje, op een onweerstaanbaar grappige demonstratie van zijn teaterinstinkt

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Niet door geweld, maar door het stellen van een kader, door pacificatie...laten bestaan in een esthetisch betekenisvol geheel, om door mengen iets definitiefs tot stand te brengen, iets te voltooien en elke utopie overbodig te maken, dat is architektuur...kijken niet meer door het oog van de vorst naar het waardige leven, maar door het oog van de entomoloog naar blinde insekten

Keuzen van klein teaterfestival • 22 mei 1992
De voorstelling werd door niemand minder dan Peter Brook uit het verre Oezbekistan naar het vorige festival van Avignon gehaald...Het publiek deelt volledig in de gestelde dilemma's. De opwinding van de intrige wordt door de muzikanten extra ondersteund, niet alleen door hun tamboerijn en snaarinstrument op spannende ogenblikken...Uiteindelijk, en vooral door de vastberadenheid van zijn vrouw, legt hij zich neer bij de situatie

Jong, maar weinig geweld • 25 november 1992
Airing Les crachats de la lune van Gildas Bourdet, door het amateurgezelschap "Den Aktieven Druuge Airing" (D.A.D.A...De tekst is een nogal typisch Franse tragi-komedie, vol klaplopers, hoeren, travesties, gefrustreerde restauranthouders en andere malloten, die door een treinstaking gestrand zijn in een...Wellicht gaf Buurdet de messcherpe analyse in zijn enscenering vorm door een vervreemdend hyperrealistisch akteren, in een hyperrealistisch decor

Stijloefeningen met Brecht en Einstein • 20 februari 1993
Die meer literair-wetenschappelijke achtergrond levert een soort teater op dat sterk verschilt van het gangbare, al is de invloed van illustere voorgangers als Jan Decorte en Maatschappij Discordia...Teaterkonventies worden verondersteld bekend te zijn en ze worden volop gemanipuleerd, vervormd of door elkaar gebruikt...De parallel met Scènes/Sprookjes van Jan Decorte ligt voor de hand, al moet wel gezegd worden dat deze Bebuquin biezonder rommelig en onzeker in elkaar gezet was

Beursschouwburg vertoont aprilse grillen in maart • 4 maart 1993
De groep probeert dit soort serieuze onderwerpen weer toegankelijk te maken door een vrolijke en geestige uitwerking van het materiaal in een eigenzinnige teatrale verbeelding...Jan Decorte, door de Entoesiasten aangezocht als "verwante ziel" om een voorstelling te maken, brengt voor de tweede maal een bewerking van Shakespeares bloederig drama Titus Andronicus, met de...een uitvoering door het Quadrostrijkkwartet van de Poolse komponist Debski, de muzikale mentor van Ryszard Turbiasz