20 document(en) met "economische"


Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
tenminste toch niet aan de turbulente economische en sociale omwentelingen vandien - verstrekte het gebouw van de architecten F. Sel en F. Truyman aan de vooravond van de twintigste eeuw nog steeds de

"Onze job: de knuppel in het hoenderhok... • 19 november 1996
De economische en politieke verbinding tussen die twee continenten is zo sterk, dat ze ondanks ogenschijnlijk grote verschillen zeer dicht bij elkaar staan

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
kruidenier, het buurtleven en de nodige gezagdragers, geruisloos vervangen zijn door een veel minder goed te lokaliseren soort economische macht, waarvan de beslissingscentra zich ver buiten de greep van zelfs

Van de vloer af omhoog: Choreograaf William... • 25 maart 1998
een andere context dan in een gebouw dat een bepaalde economische status privilegieert

Dansen aan de rand van Europa: Vlaming... • 30 december 1998
De snelle economische groei is daar zeker niet vreemd aan

Platel kiest "rare kwieten" voor Klapstuk: Dansfestival... • 8 september 1999
Studiedagen over de sociaal-economische situatie van dansers en over de politieke betekenis van de dans, ronden het programma af

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
Het zocht echter vooral dat deel van de stad op dat geen werkelijk economische en politieke betekenis meer had...een totale ontkenning van de intellectuele en economische crisis van het oude continent wordt hier een privé-utopie uitgeleefd, ondersteund door massaal veel technische gadgets

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
Met de economische, ecologische en stedelijke crisis van de jaren zeventig verandert dat

Alleen met twee • 19 september 2001
De economische situatie waarin je, als zelfstandig danser en choreograaf opereert, maakt het er niet beter op

Het onzekere verband tussen de wereld en... • 18 mei 2002
Hij ontloopt steevast de leegte en trivialiteit van een bestaan waarvan het weelderige gemak gestoeld is op economische en maatschappelijke omstandigheden die hij niet kan of durft bevatten

Polyfonie in beeld: DANS - Thierry de... • 12 maart 2003
film druk je je op een heel economische, maar ook erg massieve manier uit

De ontvoogding van het moderne Montréal • 10 mei 2003
De voertaal van het economische leven was Engels, en dat weerspiegelde zich ook in het straatbeeld...De taalkundige tweedeling van de provincie en de stad Montréal stemde dus ook overeen met een economische opsplitsing...Dat blijkt achteraf een voorbode geweest te zijn van de 'québecitude', het streven naar een onafhankelijke Franstalige staat.De economische 'boom' vanaf de jaren vijftig zette de maatschappelijke

Franse festivals op de helling • 5 juli 2003
Economisch hart De acties van de 'intermittents' reveleren inderdaad vooral één ding: de festivals, vooral in het zuiden van het land, vormen een economische factor van belang...Ook burgemeester Frêche van Montpellier heeft, nu 'zijn' festival definitief afgevoerd is, een studie besteld om de economische gevolgen van deze ramp te becijferen

Dans leidt tot alles • 10 september 2003
Bel: 'Als kunstenaar moet je nadenken in welke economische context je opereert

Koude kunst • 18 mei 2004
gestructureerd zijn als effecten van vaak latente politieke, economische of culturele processen

Een kwaadaardig meesterwerk: Gerecenseerd theater • 22 juni 2004
Het gesprek, waarin Rose opmerkt dat hij 5.000 mensen ontslagen heeft door de economische malaise in de luchtvaart, stokt abrupt als alweer Benureau het podium opkomt

Sombere gedachten van een danskunstenaar • 1 oktober 2004
De kunstenaar wordt zo een soort hoer, die ingezet wordt als glijmiddel in allerlei andere economische processen

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
het gesprek merkt 'Rose' luchtig op dat hij 5000 mensen ontslagen heeft omwille van de economische malaise in de luchtvaart...economische termen te verklaren en verdedigen

Feest met een kater • 6 maart 2006
En passant' verneem je immers hoe economische, sociale en politieke problemen in Congo zo penibel geworden zijn dat ze hoogstens nog terloops, met een sneer, ter sprake komen

De consumptierevolutie en haar paradoxen: Expo 'China... • 12 juni 2006
De overheid beseft dat internet onontbeerlijk is voor de economische ontwikkeling van het land, maar ziet met lede ogen aan hoe ongewenste verzuchtingen er de kop opsteken