23 document(en) met "helpt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
Ook de nogal "gothic novel"-achtig aandoende muziek van Christian Genet en Jean-Luc Plouvier helpt mee de intense sfeer bepalen

"Badeloch": gelul aan de zelfkant • 27 februari 1989
Daar helpt geen lievemoederen aan, zelfs niet de ironische vaststelling bij het projekteren van porno dat "alles projektie is". Allicht

Naakte passie en machtshonger: "Morgane" van Hilde... • 19 december 1989
nodig om de ontwikkelingen te kunnen volgen: Morgane ontmoet Sergius als hij gevangen zit, helpt hem ontsnappen en zet met hem een samenzwering op tegen de koning

Koreograaf Galotta wil uit getto breken • 27 april 1990
Maar het helpt niet echt om uit het getto te komen, want de video's blijven in hetzelfde circuit als waarin de voorstellingen circuleren

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Wat altijd helpt is hier en daar een geïsoleerd object droppen

Royaal Lyrisch • 1 januari 1992
Paul Gilling helpt het prinsesje zelfs weer haar torentje in, maar - en hier heb je nog eens de tweespalt tussen de situatie voor en na de eerste scène - zelf raakt hij er niet in. En ook het

Hyperventilatie in ontheemde wereld • 23 december 1994
LEUVEN -- Het teatergezelschap Tristero werkt binnen het "Atelier" van 't Stuc in Leuven, dat beginnende groepen helpt hun artistiek project gestalte te geven

Jonge bewoners van Marollen spelen hun eigen... • 4 oktober 1995
De groep jongens en mannen die rond hem samenklitten, helpt hem echter al snel van het denkbeeld af dat in een stad als Brussel zoiets überhaupt nog mogelijk zou zijn

Guy Cassiers woelt onder de huid van... • 30 mei 1996
Die verhouding helpt haar om de herinnering aan een rampzalige liefde met een Duitse soldaat op het einde van de oorlog in haar geboortestad Nevers te verwerken/vergeten

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Op dit punt stelt Verschaffel een metafoor voor het 'echte' voor, die de kwestie niet noodzakelijkerwijze beslecht — wat hoe dan ook een onmogelijke taak zou zijn - maar wel helpt te zien wat de

Baervoets op ontdekkingsreis : "ijsch" verkent pure... • 11 oktober 1997
Er zijn bijvoorbeeld bijzonder mooie momenten waarin een danser een andere helpt om een moeilijke evenwichtsoefening uit te voeren

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Wellicht helpt het als we het woord onderbewuste vervangen door het woord ideologie

De Harries spelen "Op=Op" • 23 november 2000
De loom-sensuele vriendin, die hem nauwelijks een blik waardig acht, helpt al even weinig om zijn zelfvertrouwen op te krikken

Franse festivals op de helling • 5 juli 2003
hebben in de voorbije jaren al genoeg ludieke acties gevoerd, mooie tekstjes gepubliceerd, noem maar op_ Als niets meer helpt, dan blijft je enkel nog de meest drastische actie over, ook al is het

Dansen is een spel, net zoals voetbal:... • 21 november 2003
Le Roy: 'Als de dialoog met het publiek goed zit, helpt dat de uitvoering een heel eind op weg

'Sociaal verantwoorde kunst is de dood van... • 29 maart 2004
Maar die overdrijving helpt om een ervaring te omschrijven die onze leefwereld steeds sterker domineert

'Vrouwen die huilen hebben altijd gelijk': Duivelskunstenaar... • 9 oktober 2004
Je kan je immers afvragen waarom we wenen, als we weten dat wenen niet helpt

Als los zand • 11 oktober 2004
Vraag: 'Waarom wenen, als wenen niet helpt...Antwoord: 'Omdat het niet helpt

Als de rook om je hoofd is... • 25 juni 2005
Een hilarische reconstructie van Grotowski's 'Akropolis', die eindigt op de zwaarbeladen woorden 'Only smoke remains_' helpt je evenmin verder

Dans ontmoet performance in 'Performatik 2' • 10 januari 2007
Kaaitheater helpt het publiek daarbij alvast een handje met een (gratis) lezing van Franz Anton Kramer over het werk van Baker en Gert