84 document(en) met "herinneringen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Foto-album van Herman Sorgeloos over Rosas • 15 juni 1993
Voor wie het werk wel kent, is er natuurlijk het plezier van de spanning tussen je eigen herinneringen van de voorstellingen en deze beelden

Dansen op een kerkhof • 12 oktober 1993
Kleine herinneringen die vooral bevestigen wat er niet meer is, maar niet bij machte zijn om het vroegere leven weer op te wekken

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
Het karakter van deze dans roept herinneringen op aan de sierlijkste Mozart-momenten

"Modern Nature" portret van naoorlogse generatie • 6 december 1993
Een passie die tegelijk aanleiding is om de vele herinneringen, het enige wat hem nog rest, te koesteren

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
Het lag bijna voor de hand dat ook Freud ooit de revue zou passeren: de laatste voorstelling in de reeks wordt Herinneringen aan de Donau, een projekt rond Freud en nazisme

Drie oudere koreografen in festival De Beweeging • 2 juni 1994
Van dans in de strikte zin van het woord is nog nauwelijks sprake, maar het gebeuren roept herinneringen op aan droomscènes als in Twin Peaks van David Lynch

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
BRUSSEL -- Herinneringen aan de Donau is het laatste deel van de reeks teaterstukken "Journalistiek werk" van het Brusselse gezelschap "De Parade". De reeks wil het verschijnsel begeerte aan een nader...Freud zelfs twee keer, want aan Herinneringen aan de Donau ging Freud/notities vooraf

Herinneringen aan oude vrienden • 8 december 1994
Ai Amour wordt voorgesteld als het verhaal van twee geestverwanten die elkaar via hun herinneringen weer ontmoeten...ware vanzelfsprekend herinneringen bij de kijker zelf opgeroepen

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
Hij haalt herinneringen op aan het enige gelukkige moment in zijn leven, toen drie meisjesstudenten uit Toulouse in een appartement naast het zijne woonden...Het is veeleer een lange litanie van herinneringen aan details, kleine gesprekken of gebeurtenissen, op zich nauwelijks het vertellen waard...De herinneringen komen druppelsgewijs, nu eens wat sneller, dan weer trager, terwijl De Pauw hulpeloos rondkijkt in zijn nieuwe appartement, dat hij betrok om aan de herinnering aan de meisjes te

Teshigawara weet publiek te fascineren • 3 februari 1995
ANTWERPEN -- "In zijn funktie een nieuwe tijd te scheppen, spreekt de dans geen herinneringen bij de mensen aan, maar roept veeleer een tot nu toe onbekende kwalitatieve verandering op

Monoloog-formaat te klein voor "Maria Magdalena" • 10 oktober 1995
Het gaat niet om een losse reeks herinneringen, maar om een sterk gekomponeerde tekst, vol metaforen en ellipsen, die naar een konklusie toewerkt: het leven van Maria Magdalena is een lange weg naar

Drama over incest lost tweespalt niet op • 4 december 1995
Herinneringen en belevenissen in de tegenwoordige tijd staan met dezelfde realiteitswaarde naast elkaar...herinneringen en fantaziën meegesleept wordt

Wim Vandekeybus richt chaos aan : "Bereft... • 3 maart 1996
Ondertussen kan je de mooie momenten als losse herinneringen koesteren

Tekst en spel lopen elkaar voor de... • 14 mei 1996
Niet toevallig gaat het dan om concrete dingen, kinderrijmpjes of herinneringen

Guy Cassiers woelt onder de huid van... • 30 mei 1996
De macht van herinneringen is zo groot, dat ze vaak de wijze waarop het heden beleefd wordt kunnen sturen en wijzigen...Het is op dit moment dat de vrouw haar herinneringen aan de Duitse soldaat ophaalt en vertelt aan de Japanner...Die beelden op zich vertellen al hoe de herinneringen aan het verleden in Frankrijk zich gaan vervlechten met de totaal verschillende werkelijkheid van het Japan van 1957

Magic & Dissolve • 20 november 1996
Wanneer het gesprek verschuift van de betekenis van haar werk naar herinneringen aan de mensen met wie ze gewerkt heeft tijdens haar lange, briljante artistieke carrière, wordt ze pas echt enthousiast

Kleurloze levens, kleurloos theater • 11 april 1997
De herkenbaarheid van een alledaagse leefwereld, als in een rollenspel, zou gemakkelijk een "onthullend" effect kunnen hebben en roept vage herinneringen op aan het Werktheater

De Tijd wekt herinneringen • 18 september 1997
Naarmate zijn herinneringen aan een vervlogen kinderparadijs terugkeren en zich verbinden met de beelden van het verwoeste dorp, trekt hij zijn kleren aan...Pas als de herinneringen weer tot leven komen, zij het door een verregaand fabuleren, dan kunnen we met dat verhaal, en met het leven zelf, misschien weer iets aanvangen

Hoghe draagt mis op voor herinneringen • 24 oktober 1997
Het lijkt soms wel alsof Hoghe een mis opdraagt voor die verblekende, verstorven herinneringen

Virtuoos vlechtwerk van bewegingen: Munt brengt nieuwe... • 14 november 1997
De aanzetten van verhalen die de dansers bij de aanvang opdissen, zijn eigen herinneringen, hoewel degene die vertelt niet noodzakelijk degene is van wie het verhaal afkomstig is. Zo werkt Taka...Lichtheid Zo wordt een grondlaag van herhalen en herinneringen geweven, een,door de dansers gedeelde ervaring, waar langzaam de kleine ongerijmde details uit weggefilterd raken -- al duiken ze