29 document(en) met "kinderlijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Spielerei met schilderkunst en dagelijkse sleur: "De... • 23 mei 1986
Zo een einde stellend aan een erg leuke kombinatoriek van kinderlijke denkbeelden en volwassen sleur-toestanden en problemen

Tim Millers eigen wereld: Homoseksueel podiumkunstenaar • 18 oktober 1986
Al die verhalen worden samengehouden door een kinderlijke visie op de mens die Miller bij de aanvang van het stuk uiteenzet

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
begrepen worden als een gekwelde, kinderlijke en naïeve man die zijn frustraties op een sterk fysieke manier lucht geeft

"Les Survivants" blijft klapstuk van Gallotta • 19 oktober 1987
Gallotta trekt een lijn door van kinderlijke tema's naar de voorstellingswereld van volwassenen, wat het best te herkennen valt in de impliciet erotische onderstroom van de voorstelling

Bohner geeft oude en nieuwe interpretaties: "Abstrakte... • 5 maart 1988
bestaat uit niets dan drie neonbuizen) maar het werkt door het kinderlijke plezier van het spel zelf

Pat Van Hemelrijck knutselt vrijblijvend objectentheater • 3 september 1991
Die bijna kinderlijke-onbevangen omgang met de dingen, het vermogen om er iets anders in te zien dan dat waarvoor ze eigenlijk dienen en om ze tot leven te brengen, vind je ook in de huidige...Wat Van Hemelrijck toont, is niet veel meer dan een vrijblijvende, sentimenteel-vertederende opname van een kinderlijke fantasiewereld

Compania Nadir: wondermooie dromerij • 5 november 1991
De verbeelding van deze voorstelling heeft iets te veel de zachte, ongestruktureerde rondingen van een kinderlijke dromerij

Gallotta goochelt met teatertruuks • 22 februari 1992
Omdat hij gehecht is aan het kinderlijke ontdekken, is dat bedrijf echter geen onverschillige kwestie

Met busje naar toneel in verlaten huis • 21 april 1993
wordt in tal van details en in de verhalen die de akteurs vertellen de hele kinderlijke fantaziewereld opgeroepen

Valse vrolijkheid van jaren zestig • 3 mei 1994
Het simplisme ervan blijft je echter steeds het gevoel geven dat het om kinderlijke interpretaties gaat...Een scène maakt duidelijk dat hun morbiditeit wel eens een kinderlijke fantasie zou kunnen zijn, die het huiselijk verdriet op de buitenwereld projekteert

Inventaris zonder begin of einde : "Oefening... • 22 september 1994
Op nog een ander moment lijkt ze op een zo kinderlijke manier gecharmeerd door haar zoon, die een gedichtje over moeders voordraagt dat ze op de toppen van haar tenen achter hem voorbij sluipt om het

Ongein domineert barre wereld van Josef Nadj • 14 januari 1995
Op de duur ga je Nadj ervan verdenken dat de lust in dit soort kinderlijke ongein het uitgangspunt is van dit spektakel

Papa Tarahumara in wonderland • 7 april 1995
Misschien spreekt deze voorstelling dan ook niet zozeer over een kinderlijke verbeeldingswereld maar over een verlangen naar onthechting, vergeestelijking, sublimering

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Ze noteert verder dat Winnie in het eerste bedrijf minstens drie basisstemmen, een neutraal getetter, scherpe articulatie tegenover Willie en kinderlijke intimiteit tegenover zichzelf moet hebben, met

Anna Huber toont onvoorstelbare lichaam • 4 oktober 1996
Huber speelt (kinderlijke) spelletjes met haal ledematen

De Onderneming echter dan echt • 30 april 1998
Op een paradoxale manier is die perversie ook uiting van een absolute, zij het kinderlijke moraal

Forsythe brengt Muntpubliek in trance: Ballet Frankfurt... • 10 juli 1998
De ongedwongen, vloeibare aaneenschakeling van honderden van zulke momenten geeft een bijna kinderlijke, feeërieke en tegelijk elegische sfeer

Meg Stuart vindt lichtere toonaard • 12 september 1998
Die actie ontrolt zich volgens een bijna kinderlijke logica

Bach dansen met klasse • 1 oktober 1998
Er zijn de kleine aarzelingen en de wat houterig-zoekende reacties, de huppels die wel iets weg hebben van een kinderlijke reactie op muziek, de onverwachte versnellingen... Er zijn natuurlijk

Bob Wilson brengt ingenieuze poppetjesmechaniek op gang • 9 januari 1999
Het kinderlijke, bijna carnavaleske van dit spel wordt nog extra onderstreept door begin- en eindaankondiging van het stuk: een groot doek waarop in krullerige en schreeuwerig gekleurde letters de