16 document(en) met "mytische"


Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
Mytische en allegorische gedeelten zijn in de tekst zo innig verweven met scènes uit het banale hedendaagse leven dat een regie en acteerwijze moeten worden gevonden die aan beide recht doen

Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
nog: het stuk speelt voortdurend op de grens tussen een psychologische gevalstudie en een mytische uitbeelding van het probleem van het afscheid van de zoon van zijn vader

Groot, groter, grootst: Jan Decleir speelt Pjeero... • 30 oktober 1986
Dat mytische aspekt kulmineert in het apokalyptisch beeld op het einde van de voorstelling...Maar hoe Roobjee zijn naturalistisch fresko wil rijmen met zijn mytische fabel, is allerminst duidelijk, of tenminste, volgens mij lukt dat niet

Cerebrale verbeelding van het verlangen: "De jonge... • 6 november 1986
Over de verdichting van voorstellingen die bestaan rond deze pool, deze mytische figuur, gaat De jonge held van Paul Verrept, die zowel de tekst schreef als de regie voerde...Daaruit ontstaat een beeld van een al even mytische vrouw

Esquisse danst het zware leven: "Le Royaume... • 15 november 1986
Het totaalbeeld, de kleine mytische wereld op de scène, is echter zo hecht gestruktureerd dat de individuele verschillen tussen de dansers er niet echt afbreuk aan doen

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Waar het Gallotta om gaat, lijkt mij, is met alle denkbare middelen, die kwasi-mytische situaties een nieuw leven in te blazen

Gemiste kansen van Johan Boonen: "De reis... • 10 maart 1988
Door een goed doordachte vermenging van alledaagse elementen met mytische verhaalstof krijgt het verhaal ondanks alle partikuliere omstandigheden die erin meespelen, een eksemplarische, allegorische

Een merkwaardig debuut: "Het korte leven van... • 29 maart 1988
Regie Het loopt echter fout bij de integratie van de mytische elementen in het stuk

Over slaapkamers, vrouwen en akteren: "Abondance" van... • 14 september 1988
Als Steemans van het dagelijkse scheren een daad met bijna mytische proporties maakt, het laatste bastion van zijn mannelijke trots ("scheren met Gilette Platinum Plus"), zien we hem in een

De kommunikatie voorbij?: Jan Fabres "Die Reinkarnation... • 29 september 1989
een mytische dimensie te geven

Maatschappij Discordia ondervraagt traditie • 22 september 1990
Viviane De Muynk overtreft zichzelf als nooit tevoren in de belichaming van Ubu als een kwaadaardige, monsterlijke en benepen pad die zich in zijn fauteuil opblaast tot mytische proporties

Forced Entertainment maakt alleen beeldjes • 9 november 1990
nog: het bestaan van een heel panteon aan nieuwe mytische figuren zoals Elvis, die roem, aantrekkelijkheid en seksueel genot -- in tegenstelling tot ouderwetse liefde -- verzinnebeelden

Verslag van leeservaring • 30 maart 1993
Voorvaders groeien zo uit tot mytische figuren, al blijkt tegelijk dat hun wapenfeiten erg beperkt zijn

Fabres wereld in een notedop • 13 mei 1995
Enerzijds onderstreept ze de samenhang tussen de drie werken: het zijn drie blikken op hetzelfde, op zich besloten, half-mytische universum van Jan Fabre

Needcompany in greep van vervallen leven • 26 mei 1995
het tweede deel krijg je een mytische setting, waarin een koningin-moeder, een professor en Leda en de zwaan zelf aanwezig zijn

Drama over incest lost tweespalt niet op • 4 december 1995
feitelijke verwekkers van Patrickje, hebben ook hun sterke momenten waarop ze erin slagen tegelijk een verteller, een personage van vlees en bloed en de verbeelding van een mytische figuur te zijn