21 document(en) met "plechtige" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
deze tijd is de werkelijke macht van de pausen al sterk getaand - alleen, het gebeurt op plechtige, waardige wijze

"Zij was en zij is, zelfs" van... • 20 oktober 1991
De aktrice is een manipuleerbaar element in een plechtige teaterlijke wereldordening van de teatermaker

Portugese dansers met fantazie • 29 oktober 1991
Ook de zinloosheid van zijn plechtige handelingen die geen enkele betekenis hebben, wordt dik in de verf gezet

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
Pas dan komt Teshigawara naar het midden van de scène, in de achtergrond, waar hij een ritueel met plechtige armzwaaien opvoert

Little Nemo in de circustent • 2 oktober 1993
Toch slaagt hij erin in zijn eigen gang het nerveuze getrappel en gesnuif van een paard te kombineren met de plechtige armgebaren van de direkteur

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
chaotische eerste en het plechtige laatste deel

Koreograaf Marc Vanrunxt zweeft tussen emotie en... • 13 december 1995
Barok: de kunst van het plechtige, waar intense gevoelens (van rouw in dit geval) een beheerste vorm krijgen

Daniel Larrieu schept sfeer met zachte beeldenstroom • 3 februari 1996
Je krijgt zo soms bliksemsnelle wisselingen, van hevige, harde klanken met dromerige of plechtige muziek

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Een van de essentiële passages van het boek, waar aan de hand van een bespiegeling over het dodenmasker scheidslijnen getrokken worden tussen het monumentale, het plechtige, het sublieme, komt op het...einde van Over dodenmaskers: 'De vraag is waar monumentaliteit vandaan komt, en hoe ze zich verhoudt tot het theatrale en het plechtige, en tot het sublieme, het grootse en het kolossale...het derde deel wordt er nagedacht over de betekenis van het verdwijnende publieke gebied in deze tijd - waar de link met het verdwijnen van het monumentale, plechtige en waardige regelmatig gelegd

Vanrunxt belichaamt onpeilbare melancholie • 8 februari 1997
drie delen wordt dat thema omcirkeld, eerst op plechtige zang van Patrick De Clerck, vervolgens op sombere elektronische klanken van Danny Devos en ten slotte op een bewerking van Lou Reeds Sad Song...Het grote, ernstige, verhevene, plechtige enzovoort kan moeilijk nog in een andere bestaanswijze dan die van de kitsch voortleven

Geweld als triviaal nieuwsfeit: Nederlandse groep Dood... • 16 januari 1998
omdat het een geschikt vehikel is om de vloer aan te vegen met het plechtige van theater

Een nieuwe fase voor A.-T. de Keersmaeker • 30 juni 2001
Een wat plechtige, verheven wereld, ma non troppo, zo suggereert de muziek van Purcell

Verhaaltje met nasmaak • 10 oktober 2001
De manier waarop ze zich verzamelen vooraan het podium, alsof ze op plechtige wijze de vlag kwamen groeten terwijl de tune van Dynasty de allures van een nationale hymne aanneemt, is van een haast

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
Deze ‘voorstelling’ schrapte dus het concrete beeld van het lichaam of haalde het minstens van zijn plechtige sokkel

Internationale wijkgedachtes rond Gregory! • 20 februari 2002
Zijn reputatie van buitenbeentje getrouw wordt het geen plechtige viering maar een echt feest van acht dagen dat begint met een onthaalavond met schaap op zaterdag 23 februari

Rubens in zijn geboortestad • 26 maart 2003
Die confrontatie tussen de plechtige, maar lege barokke allegorieën van Rubens en de drang naar diepzinnige symboliek bij Bogaerts leidt tot een kortsluiting

Een mooie leegte • 19 november 2004
Tegenover Händel staan immers ook Alfred Schnittkes 'Psalms of repentence'. Of: tegenover de schone schijn van het plechtige staat de waarheid van de etherische muziek

Slagschaduw van de gruwel • 18 november 2005
Links staat een plechtige wand met grote, rechte openingen, rechts hangt een levensgrote foto van de loges van een Italiaans theater, in het midden staat een eenvoudig, kruisvormig verhoog met een

Desingel herneemt twee stukken van Jan Fabre:... • 14 februari 2006
De stijlkenmerken zijn altijd dezelfde: de allegorische structuur, de plechtige taal, de barokke vormherhalingen, een harde ironie... Daarom is Nolens' beschuldiging onzinnig: zelfs al kopieerde Fabre

Affected en La magnificenza: Claire Croizé &... • 1 december 2006
de plechtige stappen die ze zet, in de imitaties van een paard dat in sierlijke bochten over de scène holt, in de smartelijke sterfscènes die ze suggereert, komt iets van de speelsheid van Godsmark