49 document(en) met "publieke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Stuc toont eigen videoprodukties: Schuchter, maar beloftevol • 29 april 1986
De video's kunnen aangevraagd worden, voor besloten publieke vertoning, bij Lea Winkeler, 't Stuc, Van Evenstraat 2D, 3000 Leuven, tel

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
Wat onderscheidt hen van "kleine" gezelschappen die ook klassieke auteurs spelen, vaak met meer publieke en kritische bijval

Akteurs missen rijpheid: "Het heengaan" van Jan... • 7 juli 1989
De koncentratie van publieke aandacht op een akteur doet -- eens de "valse pretenties" geschrapt zijn -- een verhoogd bewustzijn van het daar-zijn van zijn lichaam ontstaan

"Simulation": beelden uit het dagelijkse bestaan • 7 oktober 1989
Het type mens dat hij wil te kijk stellen volgens eigen zeggen, is juist in zijn publieke verschijning zeer behendig, is juist geen wanhopige verleider, maar iemand die neemt wat hij kan krijgen

De hand van de meester • 1 december 1990
Een wat gematigder onthaal in eigen land sloeg ondertussen ook om in een massale publieke bijval

"Kartonnen dozen" op de planken • 22 september 1992
Dat hij op het einde het publieke oproept om de eigen vergeten liefdesgeschiedenissen ook weer op te diepen en bij te schrijven in zijn boek, vormt een stijlbreuk

Dansen op een kerkhof • 12 oktober 1993
De publieke respons is nooit helemaal wat de danseres verwachtte; het publiek, anderzijds, wordt plots gedwongen zich rekenschap te geven van zijn voyeurisme

Stan speelt politieke Ibsen in een rap-stijl • 7 februari 1994
Als dokter Stockman dan op een meeting de gemakzucht en lafheid waarmee pers, publiek en overheid zich achter orde, gezag en de "publieke opinie" verschuilen, aan de kaak stelt, is het hek van de dam...De voormalige redder van het volk wordt publieke vijand nummer één

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
En dat terwijl in het algemeen theater steeds minder in het brandpunt van de publieke belangstelling is gaan staan...de publieke ruimten en het koetsenportaal aan de inkom daarentegen werd vrij los omgesprongen met het historisch erfgoed: het koetsenportaal bijvoorbeeld werd vrij onhandig met aluminium glaspuien...Alle dienstruimtes achter en rond de scène en de publieke ruimtes werden goed en zeer grondig vernieuwd

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Publieke discussies raken daardoor op drift, worden chaotisch, warrig...de publieke opinie wordt vaak de kritiek gehoord, dat de jury-keuze (misschien wel door die ellenlange discussies) neigt naar: van-alles-een-beetje, en dus uiteindelijk niks...Volgens ons is het publieke debat tussen theatermakers de achilleshiel van het Theaterfestival

De Tijd vertelt Ovidius met charme • 18 september 1995
BRUSSEL -- Metamorphosen is het meesterwerk van de Romeinse dichter Ovidius, die door keizer Augustus verbannen werd vanwege zijn vermeende negatieve invloed op de publieke moraal

Eerste stappen van een levend tijdschrift • 16 februari 1996
LEUVEN -- Artiesten en kunstencentra proberen steeds vaker het publieke debat over kunst weer aan te zwengelen en scherpte te geven

Tekst en spel lopen elkaar voor de... • 14 mei 1996
Hij moet wel fataal op onbegrip stuiten, terwijl publieke bijval voor hem tegelijk broodnodige zuurstof is. Het uitzinnige van het personage dat aan het woord is, wordt begraven onder loodzware

La Dea stoeit met clichés over liefde • 17 mei 1996
Bovendien stuurt het publieke discours de particuliere beleving ervan heel sterk

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
nooit de grote publieke en kritische bijval van een Fabre of een De Keersmaeker kende

Chaos groeit tot bewegingsgedicht : Dansers als... • 24 juni 1996
Het middendeel is een soort zinnebeeld van het publieke forum van de jaren negentig

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
De dood, het verval van de publieke ruimte, het theatrale, het lichaam, het is het soort onderwerpen dat snel leidt tot hoge gedachtenvluchten of somber apocalyptisch gepeins...Volgend, relatief willekeurig zinnetje uit De kring en het netwerk - over het statuut van de publieke ruimte is tekenend voor de weigerachtigheid van Verschaffel om zich hierdoor te laten meeslepen...het derde deel wordt er nagedacht over de betekenis van het verdwijnende publieke gebied in deze tijd - waar de link met het verdwijnen van het monumentale, plechtige en waardige regelmatig gelegd

Magic & Dissolve • 20 november 1996
De stad was een broeinest van nieuwe ideeën, die rijpten ver van overgrote publieke belangstelling

Benoît Poelvoorde met bekende trucs • 13 december 1996
Wat de publieke reactie ook is, steeds weet hij die zo om te buigen dat ze past in het vooropgestelde scenario

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Nog een geloof dat aan het wankelen is gegaan: waar het publieke verondersteld werd te functioneren als tegenpool voor het private, heeft hij nooit iets, of toch niet veel gevonden...Ze vervangen de echte steden die er tevoren waren door superblokken, de publieke ruimtes door atriums in de gebouwen, echte sensaties door louter artifici...Niet alleen is de publieke ruimte dood in deze steden, ze hebben ook geen 'pointe', of 'centrum' zo je wil