29 document(en) met "realisme" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
Dat kontrasteert sterk met Sam, gespeeld door Luk D'Heu, die zijn figuur de juiste dosis funktioneel realisme weet mee te geven

"De bacchanten" blijft bij te veel geode... • 10 maart 1987
Daarbij weifelt de spelregie voortdurend tussen ene meer afstandelijke, hiëratische zegging en direct toegankelijk realisme, dat zich vooral uit in tics en spelvondsten

Boeiend onderzoek, ook voor buitenstaanders: Studenten teaterwetenschappen... • 20 maart 1987
Maar dat heeft een zekere charme, omdat de worsteling met het eigenaardig soort realisme van Rijnders, waar geen enkele situatie korrespondeert met een vooraf gegeven teatrale kode, en toch mits

Extravagante cocktail van woorden en emoties: "Pick-up"... • 9 mei 1987
Kenmerkend voor Rijnders is wel dat hij daarbij voortdurend balanceert op de rand van het teatraal realisme

Dansen en musiceren met volle overgave: Rosas... • 3 oktober 1987
ingehouden geweld, dat door de kieren naar buiten perst maar tegelijk er onlosmakelijk mee verbonden is. Anne Teresa De Keersmaeker verstaat als geen ander de kunst om dat tema met een onthutsend realisme -- en

BKT opent met bijna onspeelbare Becketts • 8 oktober 1987
handeling en zegging van de tekst is een zeker teatraal realisme aangehouden, een lichte overdrijving om de tekst a.h.w

Uitgesleten rituelen in dwingende symboliek: A.T. De... • 30 december 1987
Het heeft een soort realisme dat in de ingehouden furie van Kitty Kortes Lynch ook al aanwezig was: binnen het gegeven van de tekst doet deze enscenering aan als de enig denkbare

Gemiste kansen van Johan Boonen: "De reis... • 10 maart 1988
Dat geeft ruime teatrale mogelijkheden omdat de tekst zelf de weg wijst van een beperkend psychologisch realisme, het huiskamerdrama van een moeder die gescheiden leeft van haar man en in ruil...misplaatst realisme (Willem Carpentier die doet alsof hij naar een porno-film kijkt als hij fantazeert over de hernieuwde ontmoeting tussen zijn vader en moeder). De aansluiting tussen wat de een zegt en doet

Een merkwaardig debuut: "Het korte leven van... • 29 maart 1988
zijn regie heeft Rudi Meulemans geprobeerd de lichte kitscherigheid, het kwasi-realisme van de tekst een eigen vorm te geven

Hilde Wils in mooi regiedebuut: "Judith" van... • 4 mei 1988
Wat mankeert, is echter een soort scenisch realisme: de manier waarop beide akteurs op elkaar reageren, heeft geen "scherpte", ze staan min-of meer onafhankelijk van elkaar hun tekst te brengen

"Cerceau" als een late Tsjechov: Intrigerende kennismaking... • 1 december 1988
bol staat van de zeer lange monologen, getuigen van een manier van teater maken en -beleven die ons min of meer vreemd is. Enerzijds is er een sterk realisme in de zegging van de monologen, maar

Tragi-komedie van de wanhoop: "Tulpen Vulpen" van... • 10 januari 1989
Want als je de drie akteurs bezig ziet, konstateer je dat precies die magere taal een onthutsend realisme in zich draagt

Wilde dromen: "Capricieuse" van Roxanne Huilmand • 27 oktober 1989
Dat vooraf gegeven tema obstrueert voortdurend de ontwikkeling van de dans, omdat Huilmand een soort realisme betracht, een "tranche de vie". Ze blijft buiten haar tema staan, ze illustreert het alsof

Blauwe Maandag Compagnie rekonstrueert Amerika 1928 • 19 april 1990
Er is een konsekwent volgehouden afgewogen dosering van psychologisch realisme en subtiele karikatuur

Autentieke emoties in "Witte nachten" • 26 oktober 1994
Dat doen ze gelukkig niet in hun akteerstijl: hun bescheiden realisme is goed gedoseerd, zonder al te veel effektbejag

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
Het realisme als teatrale konventie, waarvoor het Amerikaans akteren à la Actor's Studio model staat, lijkt ons niet op te gaan...Zo'n schijnbaar moeiteloze imitatie van de realiteit leidt tot steeds preciezer en heillozer imiteren, waarbij men vergeet dat ook dat realisme een afspraak, een kode is. Ook realisme, als stijl...Je zou kunnen zeggen dat we realisme, maar niet het platte, aftandse realisme, en teatraliteit aan elkaar proberen te koppelen door juist in die schemerzone te opereren

Avignon bekijkt Russisch theater : Gogol-bewerking zegt... • 23 juli 1997
Het is een vorm, van theater maken die bij ons als aftands "realisme" zou afgedaan kunnen worden...van dit soort realisme

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
Hoewel niet iedereen onverdeeld gelukkig was met het rauwe realisme dat erin tentoongespreid werd, werd het al snel een gemeenplaats dat het hier op exemplarische wijze om een radicale breuk met het

Voorspelbaar realisme bij jongste RITS-lichting • 29 januari 1999
Voorspelbaar realisme bij jongste RITS-lichting Van onze medewerker LEUVEN -- Bronstig veulen is een collectief van pas aan het RITS afgestudeerde theatermakers

Goed acteur, flauwe tekst, dito regie • 28 mei 1999
Aan de regie van Yves Bombay daarentegen valt bar weinig vreugde te beleven: hij betracht een soort aftands realisme dat bij een in hoofdzaak bespiegelende tekst als deze ronduit lachwekkend