16 document(en) met "zelfbewuste"


Johan Leysen is goede illusionist: "Van Wagner"... • 16 januari 1990
Op een meesterlijke manier bracht hij zijn tekst tot spreken, Wittgensteins denkproces werd door de macht van de zelfbewuste - en precies daardoor bijna verdwijnende - verteller tastbaar

Acteurs spelen zichzelf in "Transformatie compleet" • 22 april 1991
Demir maakt de meest zelfbewuste maar daarom ook meest verlegen indruk

"Après-midi", beweging uit stilstand • 23 oktober 1991
precies, met een zelfbewuste elegantie dansen...Dit is geen show, maar ene zelfbewuste daad die geen applaus behoeft

Vicente Saez onder woestijnzon • 1 maart 1993
Met brede, zelfbewuste armzwaaien en passen stellen zij zich op tegenover de zaal, om dan plots de opgeladen spanning vrij te geven in soepele, maar biezonder heftige sprongen waarbij armen en benen

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
deze variant van de zelfbewuste oppningspose is het gewicht verschoven van het bovenlichaam naar de heup, naar de grond toe

Verstilde poses van Piet Rogie • 4 maart 1994
Niet omdat hij zo prominent aanwezig is, maar net omgekeerd, omdat hij, in sterk kontrast met de in zichzelf gekeerde, maar zelfbewuste blik van de twee vrouwen, veeleer schichtig, hoekig en soms

Wisselende stemmingen in solo's Mui Cheuk-Yin • 10 mei 1994
De zelfbewuste armzwaaien met de waaier in Awakened... zijn als van een vrouw die in haar gebaren speelt met haar zelfvoorstelling, tot de spiegel tussen haar en die voorstelling komt te staan

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
De precisie van Enid Gill, de bevalligheid van Natalie Mc Donnell, de zelfbewuste, meer afgemeten passen van Rosa Hermans, vullen het schema totaal anders in. Als er drie andere dansers stonden, had

Hertmans verkent grenzen van waanzin • 8 april 1995
Als Goethe -- de zelfbewuste redenaar die zich precies en elegant weet uit te drukken -- ten tonele wordt gevoerd door Lenz, kan hij op niets dan spot en hoongelach van de anderen rekenen

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Ze draagt de zelfbewuste signatuur van de artistieke keuzes van de oprichters en spilfiguren, de Amsterdammer Tom Jansen en de Brusselaar Josse De Pauw

Tweemaal dans met Hands en No longer... • 16 mei 2000
de schoonheid van onbewuste, mechanische beweging tegenover de zelfbewuste beweging van de danser

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Het subject dat Barr voor ogen had, en in zekere zin ook creëerde, was het autonome, zelfbewuste subject dat zuiver esthetische, tijdloos schone objecten, vrij van elke maatschappelijke of politieke

De last van de traditie voor het... • 24 juli 2004
De gedaanteverwisseling die Nora ondergaat van stoeipoes tot zelfbewuste vrouw, en de verbijstering die dat uitlokt bij haar man zijn een onvergetelijk, confronterend theatermoment.Pieter T'JONCK

Een trap in de kont van het... • 30 juli 2004
Deze popsong over een uitgebluste liefde sloot ook Ostermeiers 'Nora' af, waar Tismer evolueert van hersenloze barbiepop naar een zelfbewuste vrouw

Affected en La magnificenza: Claire Croizé &... • 1 december 2006
Het gaat dan echter meestal om het ongedachte innerlijk, dat zich omnwillekeurig toont, eerder dan de zelfbewuste representatie, het (zelf)portret...lichtzinnigheid van Godsmark, noch de zelfbewuste, hooghartige présence van Garzon

I know you got soul... • 17 april 2007
Een te zelfbewuste performer rooit het dan ook gewoon niet