134 document(en) met "De Klapstuk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Klapstuk 83 gaf een beeld van de nieuwe dans...Klapstuk '83 gaf - als eerste Vlaamse dansfestival, met dus onvermijdelijk een didactische functie - in een tijdsspanne van drie weken een panoramisch beeld van de recente danstradities...Hier opnieuw dezelfde fouten, maar de werkelijkheid binnen de dans is een stuk nauwer verbonden met de concrete boodschap die de dansers moeten vertellen

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Door deze ‘boom’ van de moderne dans werd het Klapstuk in de herinnering bijna tot norm verheven: de affiche van editie ’85 stelt niet teleur...Interessant is bovendien dat het Klapstuk niet meer enkel de rol van "doorgeefluik" of "staalkaart van stijlen" speelt, mar als co-producent een aanzienlijk aandeel heeft in de totstandkoming van de...Verscheiden Met Paxton belanden we bij de omvangrijke Amerikaanse dansers die hun opleiding genoten bij Merce Cunningham (te gast op het vorige Klapstuk), de peetvader van de postmoderne dans

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
muzikant De opdracht: voor klapstuk '85 een nieuwe produktle maken onder de titel "An axe to grind", wat zoveel betekent als "een appeltje te schillen". Het meest dwingende gegeven waar beiden mee...terwijl hij danst op een bijna onontwarbare manier verweven raakt in de klanken die Dewit voortbrengt met de handen en voeten, de klank die uit de boxen komt en de eigenaardige galm van de zaal zelf...Tegenover de grove manipulatie van de zintuigen in de alledaagse wereld van de zintuigen in de alledaagse wereld wil ik in een vorstelling een eigen taal ontwikkelen, waar iedereen aan kan deelnemen

Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
Terwijl de man op het bed, Laurie Booth begint te dansen, worden op de hoge witte muur van de kale ruimte de eerste zinnen geprojecteerd van het verhaal dat de voorstelling draagt...moeite waard is. In zijn dans gebruikt Laurie Booth bewegingen die niet te herleiden zijn tot een of ander gestandaardiseerd bewegingsrepertoire, de meest voor de hand liggende gelijkenis is de dans van...De intensiteit waarmee gedanst en gemusiceerd wordt deelt mee dat er iets gezegd wordt, maar waar de woorden en klanken waarmee iets gezegd wordt vandaan komen is niet meer te achterhalen, zodat de

Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985
Parallel met Armitagesgrote controle over haar lichaam (dat geldt minder voor haar partner Joseph Lennon) zijn ook de getoonde beelden erg strenge composities die tegelijk de erotische emotie en de...de dans en in de muziek (in flarden dan wel) is er een versneld doorlopen van historische danstradities, steeds andere "pas de deux", waarbij de bewegingen regelmatig bevroren worden en op die manier...Er is de veel te snelle beweging, het verkeerde citaat het hoekige, de percussie als permanente stoorzender, het voortdurende uit balans zijn in plaats van het evenwicht van de klassieke dans

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
Zo vergroot ik de spanning in de wijze waarop naar de voorstelling gekeken wordt Ik wil af van de gelijkmatige stroom van bewegingen die gewoonlijk kenmerkend is voor ballet...tradities en in de muziek en de dans wordt die traditie eigenlijk doorlopen, van de ridderlijke, hoofse manieren van de eerste beweging tot de moderne tijd (het heden speelt trouwe voortdurend mee, waardoor...De dansstijl in de Verenigde Staten is veel sterker, er wordt veel meer de nadruk gelegd op lichaamsbeheersing, wat een groot voordeel is, vind ik want op die manier kan je je lichaam plooien op de

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
De ruimte in de Vlamingenstraat, waar Harry Dewit en Laurie Booth wonderlijke dingen mee deden, is volledig aan het oog onttrokken door zwarte doeken -- bij wijze van coulissen -- wat een ruimte...leiden naar de uiteindelijke berusting en aanvaarding aan de levensavond...trekken -- schokkend en aarzelend bewogen om de levensavond te verbeelden, terwijl het kind-zijn aangegeven wordt door grote ogen trekken en op de hurken rondhobbelen

Lucinda Childs brengt pure dans op Klapstuk • 18 oktober 1985
LEUVEN -- Lucinda Childs wordt beschouwd als een van de grote koreografen van de Verenigde Staten...Vanavond en morgenavond is zij op het Klapstuk te gast met "Available Light". Oorspronkelijk wou Lucinda Childs actrice worden, maar na werk met choreografe Tamiris koos ze voor de dans...bereikt door de krattenconstructie van architect Frank Gehry, die de scène in twee niveaus en diagonalen verdeelt

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
De witte dansvloer werkt dat in de hand omdat ze net in de lucht dansen; De zeer rigide orde van de ideale scènewereld lijkt opgelegd te zijn van buitenaf, een formidabele manipulatie van individuen...Met een enigszins onbetrokken veilig professionalisme plaatsen de dansers de juiste beweging op de juiste tel van de muziek; maar het belangrijke is vooral de juiste tel, niet de juiste kopie van de...Nog zo’n eigenaardigheid is de negatie van het onderscheid man-vrouw tijdens de voorstelling, terwijl bij het groeten na de voorstelling -- terug naar de gewone conventies -- mannen en vrouwen apart

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Ook de akteurs zelf worden tegen elkaar uitgespeeld (de lange zware Frans Poelstra tegen de beweeglijke Alessandro Certini; de drie vrouwen). In al deze snelheid, kontrastwerking en humor tegen een...De link met Van Deene wordt gelegd via de installatie op de tentoonstelling "Doch Doch", waar parallel op twee videoschermen fragmenten uit het dagboek van de schilder worden voorgelezen, en waar een...Uiteindelijk ontaardde de hele kommune in een chaos, en waren het de kinderen die de zorg voor alles op zich namen, tot de voedselvoorziening toe

Galotta brengt (laat) hoogtepunt op Klapstuk: "Daphnis... • 26 oktober 1985
LEUVEN -- Het Klapstuk-dansfestival kreeg op de valreep zijn echte klapstuk met "Daphnis é Chloé", een koreografie uit 1982 van Jean-Claude Galotta met zijn Groupe Emile Dubois...De aanwezigheid van de twee mannen kan verklaard worden vanuit de overlevering die wil dat Chloé ontvoerd werd en bevrijd door de god Pan...die, alleen al door de ontdubbeling, de mannen treft Ze komt naar voor als de figuur waar de man zich het hoofd over breekt die hij probeert te veroveren, maar die telkens ontglipt als ze het meest

Marc Thompkins sluit Klapstuk • 30 oktober 1985
Tompkins haalde zijn inspiratie uit de fotoseries van de Amerikaan Edward Muybridge, waarin mannen en vrouwen zelden samen afgebeeld worden...Het begin van de voorstelling geeft meteen de toon aan: de dansers staat in een lijn rechtop in de lengte van de scène, met de rug nar elkaar...De eerste keert zich om en geeft de volgende een slag in het gezicht, die loopt door en slaat de volgende, die dan weer naar de laatste (en grootste) loopt, hem slaat en dadelijk zelf een slag

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Van buiten Brabant "De Mannen van den Dam" ontweken overigens nog eenmaal hun thuishaven Antwerpen voor de première van "De Thuiskomst" van Harold Pinter in de Beursschouwburg...De uiterst zorgvuldige regie van Woudstra, de introduktie van dit stuk van een hier nog vrij onbekende auteur en de sterke akteursprestaties maakten er een van de hoogtepunten van een vrij vlak...Zo was de meest boeiende voorstelling van het "Avanguardia Italiana"-projekt van het Vlaams Teater Circuit "Il Cortile" van Sosta Palmizi, en slaagde 't Stuc te Leuven er wel weer in met Klapstuk '85

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
Voor studenten is er het probleem van de overbelaste lesprogramma's en de genadeloze konkurrentieslag op de arbeidsmarkt, die niet veel ruimte laat voor algemene vorming; voor de universiteit als...de buis, terwijl precies de gemeenschap die ontstaat uit een voorstelling, uit de konfrontatie tussen publiek en publiek, publiek en artiest, de kans biedt op een gemeenschap waarbinnen over die...Een projekt als dit heeft dan ook de reële mogelijkheid in zich om het kultureel klimaat aan de universiteit op te tillen, de universiteit toch deels de universaliteit terug te geven waar de rektor

Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
Het beeld wordt gekompleteerd door een massa schaartjes die uit de lucht neerdalen, terwijl ook muziek van de vijfde symphonie van Gorecki, de komponist van de opera, opklinkt...Op het einde dalen plukjes haar neer op de scène, terwijl de uil het gebeuren op de scène verlaat en de zaal invliegt...Nog voorstellingen vandaag en morgen in de Singel, Antwerpen, en op 23 en 24 oktober tijdens Klapstuk in de Leuvense stadsschouwburg

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Les Louves, zo noemt de danser Cyril Lussac (Pascal Gravat) zijn twee vriendinnen in het eerste stuk; de ene een vamp met de allure van Lisa Minelli in Cabaret (Muriel Boulay), de andere een verdacht...Gallotta loopt voortdurend zelf rond in de coulissen, als Christopher Lemm, als de regisseur, ten slotte bijna als God de Vader die het gebeuren subtiel naar zijn hand zet en bijna triomfantelijk...Ook zijn scènebeeld is soms overrompelend en nauwelijks te volgen als er in de coulissen, op de voorscène en op de achtergrond gelijktijdig drie verschillende dingen gebeuren

Kleurlingen met te veel ernst en te... • 17 oktober 1987
LEUVEN -- Klapstuk '87 nodigde de Newyorkse kleurlingen Fred Holland en Ishmael Houston-Jones uit om een koreografie te creëren voor het festival, met Europese kleurlingen...Paxton, wat te merken valt aan de "oorspronkelijkheid" van de bewegingen, het werken met de uitgezuiverde essentie van de menselijke motoriek als betekenisdrager op zich...Wel mooi is de manier waarop de stenen aangewend worden om gevaar te suggereren, als de dansers op de rand van de pratikabels hangen boven de messcherpe rijtjes stenen

"Les Survivants" blijft klapstuk van Gallotta • 19 oktober 1987
van een voorstelling die toch met de beste wil van de wereld niet na te vertellen is. Gallotta's voorstelling op Leuvens "Klapstuk" was een -- gretig aanvaarde -- uitnodiging aan het publiek om mee te...Gallotta trekt een lijn door van kinderlijke tema's naar de voorstellingswereld van volwassenen, wat het best te herkennen valt in de impliciet erotische onderstroom van de voorstelling...Je kan je dan gaan afvragen waar de inhibities van de dansers ("pas de sex" roepen drie van hen als ze door drie anderen verleid worden) en de zeer mooie duetten, die alleen in afwezigheid van de rest

Stuc, 10, kijkt naar toekomst • 20 oktober 1987
kultuur aan de universiteit en de positie van 't Stuc daarin, maar liet daarbij duidelijk verstaan dat de budgetten voorlopig zeer krap zijn...Michel Uytterhoeven, direkteur van het Klapstuk-festival, lichtte, als koördinator van het Arenbergprojekt, even de opzet ervan toe...Bruno Verbergt ten slotte, voorzitter van vzw 't Stuc, noemde als voornaamste partners van een volwaardig kultureel centrum: de overheid, de universiteit en de stad Leuven

"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
LEUVEN -- De Klapstuk '87-produktie Alchemie wil de betovering van het Arenberginstituut, met de niet meer gebruikte scheikundelaboratoria aan de Naamsestraat, en de mogelijkheden die het biedt als...Tussen de dansfragmenten door werd het publiek telkens door een gids van de ene zaal naar de andere begeleid...de kolommenzaal in de kelder staat een zeer mooi werk van Bob Verschueren, een massa op hun kop geplaatste, schermbloemen op een zandbed, over de hele vloer verspreid rond een opening