53 document(en) met "De Onderneming" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
Alleen was "Iwanow" de lucide buitenstaander in "Verwanten" terwijl Jan Decorte met deze Hamlet een nooit volgroeid kind op scène zet waarvan de blinde woede- en onlustgevoelens versterkt worden door...De voorstelling opent met de scène waarin Hamlet een aantal acteurs die op bezoek zijn om hem af te leiden van zijn waanzin, het verhaal van de moord op zijn vader laat opvoeren; in het...Met die troonbestijging eindigt het stuk, en de verwachting is dat de biljartspelers nu nog vele en lange jaren biljart zullen kunnen blijven spelen

Stuiptrekkingen van marionetten: "Mort de rire" van... • 23 oktober 1987
Het ziet eruit alsof de maker, ergens halverwege de opbouw, zijn overtuiging in de onderneming is verloren...Een zoeklicht flitst naargeestig over een danseres die met de benen in de lucht over de rug van een fauteuil naar beneden zakt...Geen gebaar wordt afgewerkt, de dansers houden plots op, herbeginnen weer iets anders, springen onrustig van de hak op de tak

La chambre blanche zo diepzinnig als pompwater • 11 mei 1993
De manier waarop de dansers gekleed zijn, zet dat tema nog verder in de verf...Ook in de koreografie ligt de nadruk op de sfeerschepping en wel het meest in de overgangen tussen twee koreografische zinnen...Het is tegelijk ergerlijke aanstellerij: onder het mom van een riskante onderneming -- de extreme fysieke beperking als uitgangspunt -- wordt pseudo-diepzinnigheid met een dikke laag goedkoop

Verknoeid staaltje van interbellum-architektuur • 30 juli 1993
Al tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij direkteur van de Vlaamse Olympia-Schouwburg in Brussel en even later ook van de operettezaal Folies-Bergère...de architekt Marcel Driesmans en diens vader, de dekorateur-promotor Hendrik Driesmans, vond hij de geschikte partners...Een voor die tijd vooruitstrevende kombinatie van appartementen, kantoren en een teaterzaal met café hielp de kosten spreiden zodat de onderneming betaalbaar werd

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
De eerste stap was de verbetering van de theatertechnische uitrusting in 1979, de tweede stap de verbetering van het stoelenplan van de zaal in 1980 en 1981...Omdat niemand kan voorspellen welke wending theater zal nemen, is de renovatie van de Minard, de utopie ten spijt, dus toch een interessante en verdienstelijke onderneming...Als bij een volgende renovatie-ingreep de integratie van het warenhuis uit de jaren '50 van Geo Bontinck (zichtbaar in de voorgevel op de begane grond links, maar vooral in de achtergevel met de grote

Pierre Droulers speelt met dansers en knikkers • 30 maart 1995
Na vijfentwintig jaar, toen men het toch wou wagen de keizer te ondervragen over de zin van deze onderneming, bleek hij te zijn verdwenen onder de immense hoop dode dingen...Soms trekken de dansers zich terug naar de schaduwzones aan de rand van dit vlak, waar ze stapels borden en andere materialen manipuleren...Dat effekt zie je telkens weer: er lijkt in de handelingen van de dansers iets te ontbreken, een of ander voorwerp dat de strakke, bijna gymnastiekachtige precisie en zelfverzekerdheid van de vreemde

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
De verschillende posities van Wiertz en De Cordier zeggen iets over de evolutie die de mogelijke plaats van de kunstenaar in de wereld doorgemaakt heeft van het einde van het ancien régime tot nu...Niet te verwonderen dat het de man bij zo'n megalomane onderneming (alles vatten, op voor iedereen begrijpelijke en exemplarische wijze, in een superieure stijl) af en toe zwaar te moede viel: de...Wie alleen staat heeft recht van spreken", de ondertitel van de film, verwijst voor Wiertz nog naar de voorloperspositie van de kunstenaar die de samenleving het algemeen ware toont, en niet naar de

Technologische hoogstandjes op rug Shakespeare • 1 juni 1996
De wand wordt al eens een deinende zee, of laat Lepage toe in een oogwenk de rol van de koning of de koningin te spelen...De elektronische manipulatie van zijn stem en de vaak overdonderend luide muzikale ondersteuning, maken de filmische illusie totaal...Zo is het wel helemaal duidelijk dat Lepages onderneming niets te maken heeft met een onderzoek naar de "oorspronkelijke" Shakespeare

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
de marge kan hierbij vermeld worden dat het VTI ondertussen ook de uitgave verzorgt van invloedrijke manifesten uit de recente geschiedenis, zoals T68/De toekomst van het theater in Zuid-Nederland van...Zelfs een onderneming als het KTL is echter onmogelijk bol te werken met de beperkte staf van het VTI, die nog heel wat andere taken heeft...Een analyse van de receptie van het werk draagt bijvoorbeeld de titel Het buitenlichaam en is voor Van Imschoot slechts een opmaat om vragen te stellen bij de criteria en de wijze waarop artiesten het

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
ghostwriter' van een architecturale en urbanistische onderneming die leidde tot een 'Culture of Congestion' Die liet de New-Yorkse architecten toe de verlangens van Manhattans collectieve onderbewustzijn een...Hij ziet de futiliteit van de pretenties van de architectuur, maar er is ook een belangrijk verschil: hij weigert de vernietigende impact van de moderne wereld op het klassieke beeld van de architect...Vanuit de oprit onder de glazen balk kan je de aanwezigheid ervan vermoeden door enkele glazen tegels in de vloer van de patio, in de glazen balk is de patio net ever, zichtbaar voor wie voor het

Schaduw van drie coryfeeën kleurt solo op... • 22 april 1997
Het heeft de naam experiment en vernieuwing allerminst uit de weg te gaan, een onderneming die in de jaren '90 minder vanzelfsprekend geworden is. Niet alleen is de belangstelling voor dans...Maar elders schemert de explosieve kracht van de choreografe zelf door: de plotse stamp met de volle hiel, de monstering van het publiek, het langzaam inlopen voor de muziek inzet...Dit stuk toont minstens twee dingen op exemplarische wijze: concentratie op de essentiële middelen van het theater -- de performer, de ruimte en de "danstekst" -- is al wat vereist is om een boeiend

Klapstuk bouwt mooie momenten uit improvisatie :... • 3 oktober 1997
De openingsscène waarin het volledige corps de ballet danst, blonk bijvoorbeeld bepaald niet uit door de inzet van de dansers...Jammer genoeg bleek de uitvoering van de orkestrale versie van de partituur door het BRTN Filharmonisch Orkest een maat voor niets...Momenten waarin je merkt dat de dansers niet meer zozeer bezig zijn met "hoe het eruit ziet", maar volledig betrokken raken bij de beweging, de ruimte en de omgang met een eveneens geïmproviseerde

Monniers radicale breekbaarheid • 2 februari 1998
Enerzijds is er de tekst van Angot, een eindeloze woordenstroom zonder duidelijke pointe, hoewel er veel aanduidingen zijn dat de tekst op de samenwerking tussen de schrijfster en de compagnie van...De geraffineerde zegging door Joel Luecht maakt de tekst ech- ter zeer "duidelijk": de vele stemmen en intonaties die hij naast elkaar zet, geven de "vreemdheid" van taal aan...Precies daarom ontstaat een beeld over de breekbaarheid van betekenissen: er is een extreme spanning tussen de vertrouwdheid van de lichamen die we zien, én de onmogelijkheid om te vatten waar het hen

Ingehouden kracht van Charmatz • 4 maart 1998
Bijna onmerkbaar, bij het doorbuigen van de knieën, verschuift het hele gewicht van deze sculptuur van de voeten van de ene danser naar die van de andere en terug...Maar altijd weer komen de dansers abrupt tot stilstand; het lijkt vaak wel alsof de uithalen van hun ledematen soms elkaar tegenwerken, zodat ze weer op de grond neerstorten...Ronduit combattieve, gebalde en voor de borst geheven vuisten, vreemde gebaren met de handen, ondersteunen het verhaal van twee mannen die samen een ingewikkelde onderneming tot een goed einde brengen

De Onderneming echter dan echt • 30 april 1998
Carly Wijs, Ryszard Turbiasz, Robby Cleiren en Günther Lesage, dat is het groepje acteurs dat als "De Onderneming" een theaterbewerking maakte van de roman Het dikke schrift van Agota Kristof...Om hun tegenspoed het hoofd te bieden ontwikkelen ze voor zichzelf een reeks drastische oefeningen in gevoelloosheid, met een latente sadistische ondertoon die wel doet denken aan de sfeer in de...Het loopse gedrag van het achterlijk§ meisje Hazenlip, of de lusten van de meid van de pastoor of de bij grootmoeder ingekwartierde soldaat, worden door hen zonder enig oordeel geregistreerd, ze zijn

Een vracht Shakespeare • 16 mei 1998
Dat maakt van Et de toutes mes terres rien ne me reste que la longueur de mon corps een tot mislukken gedoemde onderneming...Een simpele rekensom als deze laat het onmogelijke van de onderneming al zien...Om de politieke touwtrekkerij te begrijpen waarbij nu eens de ene, dan weer de andere de bovenhand haalt in een decennialange strijd om de kroon, is daarom ofwel een behoorlijk inzicht van de kijker

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
De voor mij voorlopig onopgeloste vraag daarbij is of de onderneming van beide theatermakers niet op een ofwel te romantische ofwel te utopische manier te hoge verwachtingen stelt in wat theater kan...De broers Geboers Het geval van De broers Geboers is daarbij het meest interessante, niet alleen omwille van de tekst van Sierens of de regie van Johan Dehollander...De uitgangsgegevens van de plot zijn waarschijnlijk genoeg: een familie waarvan de vader de moeder alleen achterliet, waarvan de ene zoon een bruut is die uiteindelijk de gevangenis indraait terwijl

Desperate monoloog van Black Panther • 23 oktober 1998
Als stichter van de "Black Panter Party for Self-defense" in de Verenigde Staten was Huey P. Newton jarenlang de verpersoonlijking van het zwarte gevaar voor de blanke Amerikanen...Zo'n politiek omstreden figuur - voor de enen een vrijheidsheld, voor de anderen de baarlijke duivel - op scène zetten in een monoloog is een hachelijke onderneming...Uiteindelijk blijken de verwoestende gevolgen van het "te kijk staan" als curiosum ook het onderwerp te zijn van de centrale parabel van het stuk, "the geek and the freak". Daarin wordt de wrede blik

De Roovers leggen Sartre op snijtafel • 22 december 1998
Ten onrechte, zou je kunnen besluiten na de bewerking die De Roovers/De Onderneming maakten van 'Les mains sales'. Na grondig poetsen is dit stuk over de morele dilemma's van revolutionairen nog...Je hoeft het niet eens in de psychoanalyse te zoeken om te zien dat De Roovers/De Onderneming hier een reëel dilemma van (jonge) mensen in een samenleving van overvloed tonen...Deze 'Vuile handen' zijn daarom geen echt meesterwerk, maar desondanks veel lucider en slimmer dan het leeuwendeel van wat er op de planken te zien is. De Roovers/De Onderneming spelen "Vuile

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
En de subversieve "situationistische internationale" van de lucide Fransman Guy Debord was tot 1960 "compagnon de route" in de ontwikkeling van Constants gedachtegoed...Le Corbusiers stedenbouw, met de overbekende scheiding van de functies wonen, werken, verkeer en ontspanning, hield immers vast aan een maatschappelijke orde die gestoeld was op de klassieke...De ambitie ervan is zelfs vergelijkbaar met de renaissance-onderneming om een nieuwe, perspectivische kijk op de wereld - met al de ideologische, sociale, politieke implicaties ervan - tastbaar te