63 document(en) met "Derde Wereld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Voorwerpen die in de wereld van Lars Norén onlosmakelijk verbonden zijn met "een plek binnen in mij- waar dat nachtelijke feest voortdurend doorgaat". De "holte" op de scène kan dan ook begrepen...Als de vader in het derde bedrijf een feestje organiseert voor zijn zoon en diens vriendin Radka (Ingrid De Vos), komen alle aangebrachte tema's in een versnelde beweging terug...De introduktie van de derde figuur, een soort vamp waar de zoon niet werkelijk veel om geeft, vergroot de dreiging

Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
de besloten wereld, waaruit alleen Sam af en toe verdwijnt om te gaan werken als chauffeur, is er dan ook niemand die ook maar een ogenblik de waarheid zegt, behalve Joey, de bokser, die gewoon te dom...En de toeschouwer komt in die spiraal terecht door de thuiskomst van de derde zoon, Teddy, met zijn vrouw Ruth met wie hij zes jaar tevoren in het geheim getrouwd is. Ted is uitgeweken naar de VS en

Geld uit het buitenland • 21 mei 1986
De raadselen zijn de wereld niet uit...Anne Teresa De Keersmaeker zelf ziet deze vijfde produktie -de derde met de groep "Rosas" -- als een logisch vervolg op haar vroeger werk, hoewel er enkele belangrijke verschillen zijn

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
LEUVEN -- Tijdens de "Week van de onbehaaglijke komedie" werden de tweede en de derde avond gevuld door Kamagurka en Herr Seele met "Werken harder dan gewoonlijk" (dinsdagavond) en HTP of Jan Decorte...Als we leven in een wereld die van de kinderachtigheden aan elkaar hangt, waarin zin terzelfdertijd onzin is, dan moeten we geen vermanende vinger opheffen, maar er gewoon middenin gaan staan

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Een derde opvallend element is de hoekige ritmiek van de dans, met vaak het geluid van stampende voeten als enige ritmische begeleiding ervan, waar toch vaak momenten met een grote ontroerende kracht...beperkte bewegingen kan een wereld van verschil besloten zijn

Een heel leven in zes dagen: Vrije... • 12 november 1988
BRUSSEL -- Le géomètre et le messager, "Variations libres" op basis van enkele fragmenten van Das Schloss van Kafka geregisseerd door Isabelle Pousseur, beleefde in het Théâtre National zijn derde...Dat universum is sterk ingekleurd door de primitieve agrarische wereld die Kafka in de vroege twintigste eeuw nog zag teloorgaan...en de wereld die daarin opduikt

"Cerceau" als een late Tsjechov: Intrigerende kennismaking... • 1 december 1988
Alle elementen zijn daarmee aangebracht voor het schitterende tweede en derde bedrijf...het derde bedrijf vervalt de kortstondige droom van het samenwonen weer tot puin, en het weer dicht timmeren van het huis is zeer aangrijpend...Maar voor al die moeite word je dan toch ruimschoots beloond met zeer mooie akteerprestaties in een soort laat-20ste-eeuwse Tsjechov die -- ondanks de afstand en de totaal andere wereld waarin het

Kamagurka gaat vervelen • 21 december 1988
Ik verga van de honger... in de Derde Wereld" is zo'n zinnetje uit de vele dat je plots doet beseffen dat het begrip "honger in de Derde Wereld" een gedachteloze vanzelfsprekendheid heeft gekregen die

Kritische benadering van gruwelijke spelletjes: "Madame de... • 21 januari 1989
Door haar werk kondigt ze tegelijk de revolutie aan die haar beslag krijgt tussen het tweede en het derde bedrijf: in het derde bedrijf keert ze radikaal de meester-slaaf-verhouding om met Madame de...Al weigert ze hem eens hij vrij gekomen is. Haar moeder daarentegen vindt er een duivels plezier in hem via slinkse wegen geïnterneerd te houden en ondertussen binnen te dringen in de wereld van haar

Fabre: ascese door herhaling: "Das Interview das... • 14 september 1989
Tussen de tweede en de derde blijft telkens een ruimte open, als ontbrak daar een vierde, precies op dezelfde plaats als in de voorgrond de klankregisseur in een rijtje zit...aanwijzingen over ritme en tempo, en die open derde plaats bij de danseressen/muzikanten -- daar kun je dan de man denken die hier deze uitzinnig komplexe teatermachinerie beheerst...op zich vrij allegorische figuren en in de pijnlijke wachttijd naar de eindscène die alles samenbalt, ontvouwt Fabre zijn kijk op de wereld en de kunstenaar

Wegdromen in wereld van Munoz en Ramis... • 21 oktober 1992
Zuiden/honden van het zuiden) veel aan techniek bij en is hel gezelschap ook uitgebreid met een derde danser, Jordi Casanovas

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
De titel van de voorstelling verwijst naar een stuk van Oscar Wilde, waarin hij de gedachte dat de kunst een afbeelding van de wereld is, omkeert...het derde deel, Intérieur van Maurice Maeterlinck, krijg je voor de eerste maal een echt akteren, afgelijnde personages met hun gevoelens...Arends en "De overlevende" uit De wereld in 10 1/2 hoofdstukken van Julian Barnes is de tragiek ook expliciet aanwezig, maar nu omdat beide teksten nagenoeg het verhaal van een psychose zijn

Nadj maakt burleske met ledenpoppen • 23 januari 1993
Ten derde valt aan de voorstelling niet direkt een touw vast te knopen, maar het is prachtig, akrobatisch, delirant als een wilde droom...Mijns inziens pleit het niet voor Nadj dat hij dat aspekt van de wereld die hij oproept, en dat in frappante tegenstelling tot Tadeusz Kantor, onder de mat veegt door onophoudelijk nieuwe grappen uit

Ballet zonder blad voor de mond: "Limb's... • 24 april 1993
Eerst en vooral is er de toewijding, meteen het opstapje waarmee Forsythe je binnenlokt in zijn wereld...zoals in het derde deel...tien meter in het derde deel stellen eenzelfde, tegenover de dansers onverschillige ordening in: zij moeten er wel rekening mee houden, de dingen houden geen rekening met hen

Jan Fabre vat zichzelf samen in jongste... • 26 april 1993
sound of one hand dapping", Fabres entomologisch observatorium van een wrede, door noodzaak geregeerde wereld waar alles uitwendigheid is, wordt door die spanning een meesterwerk...De wereld die zich in het eerste deel ontrolt is een ijsgekoeld teater: onbeweeglijk, onveranderlijk, in een hardvochtige symmetrische opstelling van dansers...Het derde deel, dat de perfekte pendant is van het eerste deel, maar slechts met één danseres, en Els Deceukelier terug vooraan, rondt de onverbiddelijke gang van deze wereld af

"Microkosmos" keerpunt in evolutie Rosas • 12 december 1993
Bij het eerste en derde deel, Microkosmos voor twee piano's en Quatuor nr.4 voor strijkkwart van Bela Bartok wordt ook meegedanst...Het duet tussen man en vrouw in het eerste deel staat haaks op deze wereld: het unisono is definitief verbroken

Dansconcours Bagnolet ontgoochelt • 29 januari 1994
Zoals bij andere kunsten zou uit het werk een bepaalde kijk op de wereld moeten spreken...Na die twee scènes, die expliciet naar courante modellen in film en reklame verwijzen, is het derde deel een zeer intieme, ingetogen dans met de handen, rond een op zich teruggetrokken lichaam

Needcompany in greep van vervallen leven • 26 mei 1995
Zo volgen nog enkele beelden van begeerlijke lichamen, en het is pas achteraf, in het tweede en derde deel van de voorstelling, dat je beseft dat hier het gebeuren getoond wordt, waar later enkel nog...Grenzen Het tweede en derde deel zijn in zekere zin eikaars spiegelbeeld of komplement...het derde deel, "duizendmaal tienduizend jaar later", beland je bij een doordeweeks Antwerps gezin, waar de relaties tussen de ouders en hun kinderen in een totale betekenisloosheid en

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Het lichaam is er geen lichaam op zich maar een transformator, een uiterst krachtig expressiemiddel dat muziek, ruimte, beweging kan transformeren tot heldere figuren die de wereld verheerlijken en...Die er niet op uit is om zich te laten meeslepen in een andere wereld, maar in het getoonde juist zoekt naar een evenbeeld van zichzelf...Ten derde stelt het genre zich bij voorbaat vrij marginaal op

"Tres" van Barkey blijft te schetsmatig • 28 december 1995
GENT -- Met Tres wil Grace Ellen Barkey een derde luik toevoegen aan een reeks . voorstellingen over "het verlangen". Na One en het ronduit ontroerende Don Quijote inspireert de regisseuze/koreografe...Het toont dat er middelen moeten zijn om de verbrokkelde, gedesillusioneerde wereld van "Tres" op zo'n manier te ensceneren dat haar figuren op eenzelfde manier in het geheugen blijven hangen als die