53 document(en) met "Onderneming op" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
Alleen was "Iwanow" de lucide buitenstaander in "Verwanten" terwijl Jan Decorte met deze Hamlet een nooit volgroeid kind op scène zet waarvan de blinde woede- en onlustgevoelens versterkt worden door...Om zijn "geschonden eer" te herstellen, pleegt hij dan maar een fake-zelfmoord, er wel goed op lettend of iedereen het wel goed gezien heeft...De voorstelling opent met de scène waarin Hamlet een aantal acteurs die op bezoek zijn om hem af te leiden van zijn waanzin, het verhaal van de moord op zijn vader laat opvoeren; in het

Stuiptrekkingen van marionetten: "Mort de rire" van... • 23 oktober 1987
Geen gebaar wordt afgewerkt, de dansers houden plots op, herbeginnen weer iets anders, springen onrustig van de hak op de tak...Als goochelaars die weten dat iedereen het al lang doorheeft, lopen ze heen en weer over de scène, met twee of drie verstopt achter een kamerjas op een stok...terwijl de dansers steeds meer dode vissen op de scène gooien

La chambre blanche zo diepzinnig als pompwater • 11 mei 1993
RIJSEL -- Op het eerste gezicht zou je denken dat Ginette Laurin, de koreografe van O Vertigo danse uit Montréal, een extreem risico nam met La chambre blanche...De koreografie is geen kompositie op basis van het bewegen dat ontstaat als je gedwongen wordt je elan voortdurend af te remmen...Te zien op 13 mei in het PSK in Brussel en op 21 mei in de Warande in Turnhout

Verknoeid staaltje van interbellum-architektuur • 30 juli 1993
BRUSSEL -- Net op het ogenblik dat het Lunateater dreigde afgebroken te worden om plaats te ruimen voor een winkelcentrum, lieten Kaaiteater en Ancienne Belgique er hun oog op vallen...Het Sint-Lukasarchief stelde een geschiedenis en beschrijving op van het gebouw, op vraag van de AB...Maar het idee om een grote Vlaamse schouwburg voor operette in de hoofdstad op te richten liet hem nooit meer los

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
de plaats waar de samenleving op scène én in de zaal op een verhevigde manier gerepresenteerd werd; scène en zaal waren elkaars spiegelbeeld...Uiteindelijk leidt dat tot de bouw van de KNS, tussen Sint-Baafs en het Belfort, op de plaats van weggesaneerde (even goed 'historische') bouwblokken die een vrij zicht op de monumenten belemmerden...Als bij een volgende renovatie-ingreep de integratie van het warenhuis uit de jaren '50 van Geo Bontinck (zichtbaar in de voorgevel op de begane grond links, maar vooral in de achtergevel met de grote

Pierre Droulers speelt met dansers en knikkers • 30 maart 1995
Na vijfentwintig jaar, toen men het toch wou wagen de keizer te ondervragen over de zin van deze onderneming, bleek hij te zijn verdwenen onder de immense hoop dode dingen...Op het dansvlak zelf ontstaat een konflikt tussen de materialen die erop belanden en de dans...Nog te zien in de "Botanique" aan de Koningsstraat in Brussel op 3, 4 en 5 april

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
Hij wilde die werkelijkheid niet zien, en kankerde liever op kladschilders, uit op goedkoop succes, en op onbegrijpende critici...Niet te verwonderen dat het de man bij zo'n megalomane onderneming (alles vatten, op voor iedereen begrijpelijke en exemplarische wijze, in een superieure stijl) af en toe zwaar te moede viel: de...zijn essay Eenzaam op de marktplaats toont Stefan Hertmans echter op een overtuigende manier aan dat het hier telkens om drogbeelden gaat

Technologische hoogstandjes op rug Shakespeare • 1 juni 1996
Doen alsof je tot de kern van Shakespeare komt op een "moderne" manier is intellectueel vals...Dat zorgt op zich al voor steeds nieuwe interpretaties, een nieuwe kijk op het tekstgegeven...Dat Lepage intellectueel vals speelt blijkt nog uit een ding: de wijze waarop hij acteert is eigenlijk zeer ouderwets-gedragen, zoals een fundamentalistische kijk op Shakespeare het graag ziet

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
Toch staan ze op de leaflet die de verschijning van het Kritisch Theater Lexicon (KTL) van het Vlaams Theater Instituut (VTI) aankondigt: een geestige manier om de vinger te leggen op het pijnlijk...Al kan je je afvragen of het niet nuttig en wenselijk ware geweest om ook enkele theatermakers mee uit te nodigen om op zijn minst te adviseren...Marianne Van Kerkhoven en Rudi Laermans zijn, elk op hun manier, vrij intensief betrokken geweest bij het werk van Anne Teresa De Keersmaeker

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Zadelde hij zijn opdrachtgevers op met ersatz-identiteit en ersatz-verlangen, zij pinnen hem op dezelfde genadeloze, onnadenkende manier vast op een identiteit, een stijl, een karakter...De mistroostige architect, die we daarnet aan de rand van Koolhaas' 'Generic City' achterlieten, lijkt tot op zekere hoogte op Koolhaas...Een citaat dat op vele punten merkwaardig goed van toepassing is op dit 'Mystery House'. En ook hier weer zit het fantasmatische ingebakken in de structuur zelf van het gebouw De geheime kamer, de

Schaduw van drie coryfeeën kleurt solo op... • 22 april 1997
Telkens was hij de kwajongen die met zijn virtuoze, op een naïeve manier charmante bokkensprongen voortdurend de aandacht wil trekken...En was het een indruk, of kleurde er zelfs iets van de ervaring met Paxton (die ook in De Keersmaekers Toccata sporen naliet) af op een aantal sequenties...Dit stuk toont minstens twee dingen op exemplarische wijze: concentratie op de essentiële middelen van het theater -- de performer, de ruimte en de "danstekst" -- is al wat vereist is om een boeiend

Klapstuk bouwt mooie momenten uit improvisatie :... • 3 oktober 1997
Paradoxaal genoeg leverde de eerste improvisatie in de reeks toch meer kijkplezier op dan Agon...Deze mensen riskeren heel wat: ze stappen in een onderneming waarvan het verloop noch het resultaat voorspelbaar zijn...Je kan heel sterk op jezelf dansen

Monniers radicale breekbaarheid • 2 februari 1998
Arrêtez, arrêtons, arrête" van choreografe Mathilde Monnier en schrijfster Christine Angot is een vervolg op het buitengewone 'L’atélier en pièces', dat vorig jaar al in Gent te zien was, en nu ook...Enerzijds is er de tekst van Angot, een eindeloze woordenstroom zonder duidelijke pointe, hoewel er veel aanduidingen zijn dat de tekst op de samenwerking tussen de schrijfster en de compagnie van...de combinatie van tekst en beweging plooit het stuk zich op een radicale manier op zichzelf terug

Ingehouden kracht van Charmatz • 4 maart 1998
Een danser zit op een stoel terwijl de kijkers binnenkomen, een andere ligt op de grond ervoor...De twee mannen kunnen daardoor nauwelijks op snelheid, enkel op kracht, betrouwen om hun massa’s te verplaatsen...De voorstelling speelt slechts eenmaal, op 6 maart (20.30 uur), en dat in het Lunatheater

De Onderneming echter dan echt • 30 april 1998
Tweelingbroers, Günther Lesage en Robby Cleiren hand in hand in onderlijfje en -broek, worden door hun moeder bij het begin van de oorlog naar hun grootmoeder op het platteland gebracht, omdat de...Maar wie kwaad doet aan een ander, zoals een pastoor die hulp weigert aan Hazenlip, maar haar wel seksueel misbruikt, of de meid die een gedeporteerde jood eten weigert, kan op strenge straffen...Een administratief proces-verbaal, geprojecteerd op het einde van het stuk, bevestigt dat

Een vracht Shakespeare • 16 mei 1998
Dat maakt van Et de toutes mes terres rien ne me reste que la longueur de mon corps een tot mislukken gedoemde onderneming...Een simpele rekensom als deze laat het onmogelijke van de onderneming al zien...Zijn interpretatie van deze rol is bijzonder interessant omdat hij een ook nu nog zeer herkenbare figuur neerzet: de gewetenloze, op winst en macht beluste intrigant, die om zijn doel te bereiken van

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
De voor mij voorlopig onopgeloste vraag daarbij is of de onderneming van beide theatermakers niet op een ofwel te romantische ofwel te utopische manier te hoge verwachtingen stelt in wat theater kan...Iets op Bach Dezelfde subversiviteit speelt ook bij Alain Platels Iets op Bach...Muziek van Bach, die op eigen kracht een nauwelijks zichtbare hoop op een meer waardig bestaan bevestigt en aanwezig maakt

Desperate monoloog van Black Panther • 23 oktober 1998
Het leven van Newton eindigde tragisch: hij werd neergeschoten op straat...Zo'n politiek omstreden figuur - voor de enen een vrijheidsheld, voor de anderen de baarlijke duivel - op scène zetten in een monoloog is een hachelijke onderneming...De nerveuze, honderduit pratende en lachende man die we zien wriemelen op zijn stoel, om op de meest onverwachte momenten uit te vallen in zeer agressieve vragen en opmerkingen naar het publiek

De Roovers leggen Sartre op snijtafel • 22 december 1998
Sartres stuk is nauw betrokken op de naoorlogse Franse situatie en geïnspireerd op ware feiten...Deze 'Vuile handen' zijn daarom geen echt meesterwerk, maar desondanks veel lucider en slimmer dan het leeuwendeel van wat er op de planken te zien is. De Roovers/De Onderneming spelen "Vuile...handen" vanaf januari op tournee

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
De nieuwe technologische hulpmiddelen die zich toen al aankondigden, leken het middel op weg naar deze toekomst...De voorstellingen ervan zijn echter zo suggestief dat je toch een indringend beeld krijgt van de nomadische jacht op het verlangen in deze wereld...De ambitie ervan is zelfs vergelijkbaar met de renaissance-onderneming om een nieuwe, perspectivische kijk op de wereld - met al de ideologische, sociale, politieke implicaties ervan - tastbaar te