23 document(en) met "diagonaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
Op een bepaald ogenblik maakt Childs haar entree op scène in een diagonaal tussen twee rijen dansers die voor een keer dicht bij elkaar staan als om een haag te vormen voor de opkomende sterdanseres

José Besprosvany en Co helder en temperamentvol:... • 5 februari 1988
Binnen het vierkant zijn een aantal patronen uitgezet (diagonaal, vierkantszijde, middellijn); binnen de groep wordt in wisselende kombinaties telkens een beweging of een overgang gedanst met een...een jacht een zijde of diagonaal van het speelvierkant oversteekt en bij het abrupt halthouden pas een volledige beweging ontwikkelt alsof de afgebroken snelheid zijn weg zoekt in het uitzwaaien van armen

Michèle-Anne De Mey maakt autentieke Sinfonia Eroica • 20 april 1990
Al even kenmerkend is dat de scène volledig kaal is, en over een diagonaal van een ladderstelling aan de linker voorzijde naar een tegengewicht op de rechter achterzijde door een koord wordt

Gallotta roept wondere wereld op • 12 maart 1994
Die onzekere koers wordt belichaamd door een grote bol die eerst over de diagonaal van de scène aanrolt, maar dan verder meandert in cirkels en schijnbaar willekeurige kromme en rechte lijnen...De eerste diagonaal blijft de spil van de voorstelling; als een lichtvlek blijft ze steeds weer opduiken...Toch is die diagonaal er niet als de lijn die de bewegingsfiguren ordent en bepaalt, maar, paradoksaal genoeg, als de lijn waarvan steeds afgeweken wordt, de uiteindelijke figuur die nooit echt

Vernieuwd Rosas danst "Kinok" virtuoos : Anna... • 20 mei 1994
Een heel mooie figuur krijg je als drie mannen plots in een diagonaal staan, en drie vrouwen loodrecht daarop doorschuiven tussen de mannen

Papa Tarahumara in wonderland • 7 april 1995
Langs zijdelingse spleten tussen de panelen en langs een brede opening met een diagonaal opgesteld hellend vlak achterin verschijnen en verdwijnen dansers en voorwerpen

Geen twee voorstellingen van "Nievelt" ooit dezelfde • 4 mei 1995
Op het ogenblik dat hij de hele lengte van de achterwand doorlopen heeft is de diagonaal waarover bewogen wordt, bijna onmerkbaar, over 180 graden gedraaid

Koreografe Lucinda Childs boeit met uitgepuurde eenvoud • 1 december 1995
Eerst zie je twee dansers die vanuit het midden van de scène in tegengestelde richtingen diagonaal wegbewegen, als spiegelbeelden

Neuer Tanz-schimmen laten interpretatie open • 2 februari 1996
Tegenover al deze vervreemding staat een beginbeeld van twee vrouwen die de scène langs de diagonaal oversteken

Jonge dansers krijgen hulp van mentor • 30 augustus 1997
De aanzet van de voorstelling suggereert een beweging over een diagonaal van de ene zijde van het speelvlak naar de andere

Baervoets speelt met herkenbare beelden • 6 februari 1999
Daarna komt ze naar voor en holt van links en rechts en diagonaal over de scène

Charlotte Vanden Eynde: het vrouwenlijf gedissecteerd • 21 februari 2000
Over de diagonaal van de scène zwiept ze, als een muziekdoospopje, haar benen vervaarlijk hoog de lucht in. De oppositie met Neuenschwanger wordt dramatisch ten top gedreven als ze even inhoudt en met...Over de andere diagonaal van de scène kijken Vanden Eynde en Ewelina Guzik ondertussen stilzwijgend toe

"Performance" in Antwerpen: diepe ernst van Marc... • 21 maart 2000
De drie dansers schuiven diagonaal over de scène

William Forsythe in oneindig aantal nuances :... • 27 mei 2000
Bij de aanvang staan enkele dansers opgesteld volgens een diagonaal

Iets van Bach • 25 november 2000
Een na een verschenen de dansers om over een diagonaal over de scène te lopen

Abstract met inhoud • 10 april 2002
het stuk wordt er ofwel volgens rechte lijnen, ofwel volgens de diagonaal ofwel in een cirkel gelopen

Het universum van Rosas • 23 oktober 2002
de beeldenhall van het PSK stonden enkele rijen stoelen over de diagonaal van de ruimte achter elkaar opgesteld, tot op de trappen toe

Opgedragen aan... • 4 december 2002
Over de diagonaal van het podium zwiept ze, als een muziekdoospopje, haar benen vervaarlijk hoog de lucht in. De oppositie met Neuenschwanger wordt dramatisch ten top gedreven als ze even inhoudt en...Over de ander diagonaal van de scène kijken Vande Eynde en Ewelina Guzik ondertussen stilzwijgend toe

Wie is hier verantwoordelijk?: Alexander Baervoets, Christian... • 14 mei 2003
Neem nu 'Schauet doch': in wezen bestaat de 'choreografie' uit niet veel meer dan de aanwijzing dat er over een diagonaal gelopen wordt

Persoonlijk gekleurde bewegingen: Katrien Van Aerschot danst... • 25 maart 2004
Het uitgangspunt van het werk was een eindeloos herhaalde wandeling over de diagonaal van het podium, het hele stuk lang