66 document(en) met "gebaar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Stuiptrekkingen van marionetten: "Mort de rire" van... • 23 oktober 1987
Geen gebaar wordt afgewerkt, de dansers houden plots op, herbeginnen weer iets anders, springen onrustig van de hak op de tak

Steve Paxton en Lisa Nelson besluiten Klapstuk... • 3 november 1987
Paxton zelf ziet dat gebaar als een ogenblik waar hij probeert de aura van zijn tegenspeelster te vatten en

Paul Peyskens maakt "KIT": "Voor jongeren van... • 12 maart 1988
Het enige wat van belang is opdat het begrijpelijk zou zijn, is dat de akteurs altijd alert blijven voor wat de anderen doen met een tekst of een gebaar

Fabre: ascese door herhaling: "Das Interview das... • 14 september 1989
Want al lijkt het maar niets, door de lange duur daagt ten slotte het besef dat hier een wonderbare ascese van minutieuze herhaling, van zelfs het allerallerkleinste gebaar verwezenlijkt wordt

Bedrieglijke rust van de huiskamer: "Le vide... • 14 december 1989
BRUSSEL -- Weinig verhalende dans- of mimevoorstellingen verstaan de kunst om de anekdotiek van het gebaar, de kausale gebondenheid aan een verhaaltje, te overstijgen...De irrationele logika van het lichaam om in één gebaar -- nagenoeg op de wijze van een symbool -- een oneindige betekenisreeks voort te brengen, wordt daardoor al te zelden geëxploiteerd

Naakte passie en machtshonger: "Morgane" van Hilde... • 19 december 1989
Het gevolg van de tekstreduktie is dat er geen ruimte meer blijft voor "grandioos" akteren, voor het brede gebaar dat drijft op konventioneel métier

Sterk teater naar Natalia Ginzburg • 12 januari 1991
Met een uiterste ekonomie aan middelen wordt elk woord en elk gebaar geplaatst

"Palermo, Palermo": verlangen naar Italië • 18 mei 1991
Met een verwijzing naar Wilhelm Tell plaatsen ze plechtig een appel op het hoofd, en keren zo in een gebaar de situatie om: de werkelijkheid is dat wij hen vizeren, niet omgekeerd

Michèle Anne De Mey overtuigt maar half • 28 mei 1991
Een enkel gebaar is vaak aanleiding voor een kleine koreografie

Bevalligheid en kitsch • 25 oktober 1991
Maar het paradoksale is, dat de uitgebreide aandacht die toegespitst is op het belangrijk maken van elk gebaar, verloren gaat voor het tot spreken brengen van het lichaam zelf

Tasso, reis vol onverwachte wendingen • 6 maart 1992
Door de complexe metaforen en ingewikkelde zinskonstrukties ligt het niet voor de hand om die onbevangenheid te bereiken, om je niet op sleeptouw te laten nemen door het grote gebaar dat de woorden

Dans wikkelt zich om muziek in "Mozart/Koncertaria's" • 1 augustus 1992
Daardoor krijgt elk gebaar, elk individu, elk patroon een specifieke en heldere plaats in een kantwerk van bewegingen

Hoe Fabriaanse landschappen ontstaan • 26 juni 1993
Maar als de film vordert en je langzaam de uiteindelijke beelden ziet ontstaan, stap voor stap en vooral detail per detail, gebaar per gebaar, begin je te beseffen dat Fabre al van bij de aanvang zeer

Koele obsessie en leuke hallucinatie • 22 oktober 1993
Plots maken ze een enkel gebaar niet de arm of de benen, en dan valt weer een lange pauze, waarin je hun hele figuur kan opnemen

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
Die intensieve voorbereidende arbeid is de voorstelling duidelijk aan te zien: elk woord, elke repliek, elk gebaar wordt gewogen en heel precies geplaatst

Vandekeybus kan het niet laten te charmeren... • 3 december 1993
Op zich is dat niet zo erg, maar je krijgt bijna nooit de tijd om echt te genieten van een mooi gebaar, een ontroerende scène

Verstilde poses van Piet Rogie • 4 maart 1994
Als Rogie haar nadert, lijkt het zwiepende gebaar waarmee ze de deken openhoudt naast haar benen in een flits wel op dat van de matador

De Keersmaeker danst en kijkt toe :... • 6 september 1994
materialen kan verwerken tot een ogenschijnlijk vanzelfsprekend en simpel gebaar

Kaaiteater bouwt werk- en leefruimtes voor artiesten... • 29 november 1994
De glazen wand is het enige grote architekturale gebaar van het gebouw

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
hoe de totale kunstmatigheid, de zorg voor letterlijk elk klein gebaar, elke toonhoogte en zinswending, leidt tot teater dat zo uit het leven gegrepen lijkt