56 document(en) met "god" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Anne Teresa De Keersmaeker: 'Veel van wat... • 1 december 1992
Zij geeft nog voorbeelden van wereld, God, tijger en tijgerin, bevalling...). Het werk met die doofstommentaal is voortgekomen uit een fascinatie voor de uitdrukkingskracht van handen, van de motoriek

Goddelijke oneindigheid : Wereldpremière van Merce Cunninghams... • 19 mei 1994
Het is een beeld dat niet eens zo ver af ligt van de oude voorstelling van God als de meester-horlogemaker...Er zit geen God, geen uiteindelijke betekenaar verscholen achter de kronometers

Tristero op drift in chaotische "Garga Shlink" • 15 oktober 1994
Anderzijds de grootstadsbewoner, een Einzelgänger die zich stoort aan God noch gebod en handelt volgens het princiep van de momentane (perverse) verleiding om macht en rijkdom te verzamelen

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
Hij is God in zijn rijk, maar dan God als de lege betekenaar van een ambtelijke machine

Monoloog-formaat te klein voor "Maria Magdalena" • 10 oktober 1995
Deze Maria Magdalena is een vrouw die zich, na de fysieke afwijzing door Johannes op haar huwelijksnacht (hij "kiest voor God") in een spiraal van excessen stort, die eindigt met een onmogelijke...De zin "Mijn borsten hangen, ik lijk op de Dood, die oude maîtresse van God

La Dea stoeit met clichés over liefde • 17 mei 1996
Hij is niet meer God, priester of filosoof, maar... therapeut

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Het mogelijke omvat evenwel ook de nog niet gewekte intenties van God

Peter of Petra? • 13 maart 1997
een filmpje dat tijdens de voorstelling geprojecteerd wordt, laat zij Nini Poortman opdraven als een halfgaar boswezen, dat zich onledig houdt met het rapporteren aan God van de graad van

Zwerftocht langs glas en staal: Maarten Delbeke... • 22 januari 1998
Dat wordt op meer dan een plaats gediskwalificeerd: "Problemen ondertussen gekend door God en klein Pierke, in zoverre dat het constateren ervan eerder discussies sluit dan opent"; of: "dogma's die

Kroniek van komend afscheid: De Pauw-Vermeersch-Vervloesem met... • 11 juni 1998
Bij wijze van inleiding vertelt Josse De Pauw het verhaal van twee godjes: de ene ziet in de verte mensen, en maakt er de andere god attent op

Jan Fabre pakt oorlog aan: Jan Decorte... • 16 november 1998
Niet als een modern technologisch bedrijf ("God, I hate the twentieth century"), maar als een eeuwig weerkerend mannelijk gevechtsritueel, een onontkoombare drift

Emio Greco tussen ernstig en absurd • 3 april 1999
Spiegelbeelden, twee figuren die versmelten als een veelarmige Indische god: de voorstelling toont de kracht van het duo...Deneys gaat voor Greco staan en beider ledematen vormen samen een vreemd beeld, iets als een veelarmige Indische God

Kroniek van een aangekondigd afscheid • 1 september 1999
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, denkt hij als hij een eerste keer droomt van lopen over het water

De wereld door de zeef van je... • 1 oktober 1999
Maar ik gebruikte de zin 'God heb erbarmen' - de vertaling van 'Kyrie'- en herinterpreteerde ze voor mij zelf in een meer boeddhistische zin als 'Moge mijn erbarmen voor mezelf toenemen'. Eens ik de

Niets wordt opgelost • 7 november 2001
onze opvatting van het goddelijke is het altijd de mens die faalt, niet God...Hij speelt voor God die over leven en dood beslist

Anglo-Aziatische top • 24 februari 2002
Kaash is het Hinduwoord voor 'als'. De inspiratiebron voor deze voorstelling zijn het gedrag en de symbolen van de Indiaanse goden: Ganesha (de god met het olifantenhoofd), Krishna (de fluitspeler) en

Het vreemde van en in de cultuur • 11 mei 2002
De Thebanen geloven immers niet dat zij geslachtsgemeenschap had met Zeus, en dus evenmin dat Dionysos, de vrucht van haar schoot, een god is. Dionysos brengt de vrouwen van Thebe zo in extase dat ze

Eigentijdse lezing van het evangelie • 16 oktober 2002
het bijzonder Pasolinis oproep om religieus te leven, zonder in God te geloven trekt Bernardo aan

Perverte knuffeldieren: DANStheater • 30 oktober 2002
Maar ik neem daarin ook een positie in. In deze voorstelling heb ik van de papegaai een soort god gemaakt, maar dan een met een minder ambitieus project dan de gebruikelijke god

Een vernieuwing van onderuit • 19 februari 2003
Dat lukt enkel als je je niet als de regisseur-god beschouwt maar als de bezieler van een team, waarin iedereen het beste van zichzelf geeft