15 document(en) met "grootstad"


Dansers Kollektief kokketeert met blues • 22 november 1986
LEUVEN -- "Blues" in deze tijd speelt zich niet meer af in mistroostige bars, maar in de koele design-salons van de grootstad

Plank K onderzoekt perspectiefwetten: "If pyramids were... • 2 december 1986
zijn ander werk -- op een heel eigenaardige manier door de vernuftige scharenconstructie waarop de panelen gemonteerd zijn, verschillende beelden tegelijk kan laten zien van een grootstad waaruit het

Tristero op drift in chaotische "Garga Shlink" • 15 oktober 1994
Duidelijk is alleen dat Brecht met zijn chaotische tekst een rechtstreekse weerspiegeling heeft willen bieden van de chaos van de grootstad

Revolutionair choreograaf : Eva van Schaik over... • 17 juli 1997
Het verhaal van zijn eerste kennismaking met de "grootstad" en de manier waarop Van Manen daarin al snel, met zijn aangeboren lef, zijn weg vindt, behoren tot de boeiendste hoofdstukken in Hans van

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Terwijl Brussel oppervlakkig beschouwd geen 'belangrijke' culturele injecties kreeg zoals de laatste jaren te pas en ten onpas elke Europese grootstad -- volgens velen levert ze daarvoor ook niet het...Zou het niet denkbaar zijn dat het eigenaardig conglomeraat van provinciestad en grootstad dat we Brussel noemen nu precies de ideale voedingsbodem is geweest voor de opmerkelijke plaats die de stad...Precies de dubbelheid van de stad -- zowel 'uitstalraam' voor het buitenland en grootstad als kleine, gerieflijke, diverse en vooral goedkope stad -- bleek het ideale klimaat voor een ambitieuze

Wildernis Brecht netjes bijgesnoeid: 't Barre Land... • 4 februari 1999
moderne grootstad...De grootstad is voor ons niet meer zo eenduidig het strijdtoneel van individuen en groepen

Het verraad van het fotoboek : De... • 29 juli 1999
Enerzijds is er de verrassende manier waarop het omgaat met de tweespalt tussen de chaotische ontwikkeling van Japan, in het bijzonder in de grootstad, en de traditioneel informele Japanse ruimtelijke

Frédéric Flamand mislukt in beeldessay • 11 maart 2000
Op die manier kun je de problematiek van de hedendaagse grootstad nooit raken

Duitse Schaubühne met "Zweiland" te gast in... • 23 januari 2001
Waltz concentreert zich op de belevenissen van individuen in een grootstad, die ze schetst aan de hand van kleine anekdotes en sfeerscheppingen

Een Amerikaanse tragedie • 23 februari 2002
Zijn belangrijkste trek in de dramatische ontwikkeling is zijn verlangen om zich te verliezen in het grote niets van de grootstad

Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Zoals de inleiding uitlegt, figureert een kapitale tekst als Simmels "De grootstad en het geestesleven" daarom niet in dit boek

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
Grootstad Ondertussen hebben de negentiende en de twintigste eeuw niet alleen het theater, zijn publiek en de omgangsvormen tussen beiden grondig van aanschijn veranderd, maar ook de stad...bijvoorbeeld Parijs of Londen). Die grootstad verschijnt al snel als een monsterlijk product van de industriële maatschappij...Maar als niemand nog echt verplicht is de duizeling van de grootstad, de hectische drukte en het lawaai aan den lijve te ondervinden, kan ze gaan functioneren als een soort lunapark, een kick, zij het

Een immer voortkabbelende beeldenstroom • 8 januari 2003
Waltz concentreert zich hier op de belevenissen van individuen in een grootstad, die ze schetst aan de hand van kleine anekdotes en sfeerscheppingen

De ontvoogding van het moderne Montréal • 10 mei 2003
Toen in het begin van de 20ste eeuw de industriële productie in Montréal eindelijk aantrok, trokken veel verarmde landbouwers naar de grootstad

Koude kunst • 18 mei 2004
De film opent met een vogelperspectief van drukke verkeersknooppunten: een grootstad als elke andere