29 document(en) met "ideaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


De januskop van rituelen: Chouinards "Earthquake in... • 21 november 1985
De terugkeer van de westerling naar de oerbron is een nogal kitscherig ideaal

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
prachtige belichting zorgt, ideaal als expositieruimte dus

Ritsema houdt krachtige taal van Muller in... • 21 januari 1992
De regie vermijdt ook de reduktie van het stuk tot de burgerlijke tragiek van mensen die voor een verscheurende keuze staan tussen bij voorbeeld trouw aan een ideaal en lijfsbehoud

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
Tien jaar geleden was die manier van werken ideaal, en ze doet nog steeds opgeld in andere centra

Prettige koreografie van Erik De Kuyper • 24 september 1992
Hij doet dat door de haarbarstjes in het ideaal van het moderne leven te suggereren

Amerikaanse Droom op zijn Vlaams • 10 december 1993
LEUVEN -- Reeds een schrijver als Alexis Tocuqeville beschreef de vreemde gevolgen van het democratisch ideaal van de Amerikaanse droom: de burgers van deze ideale samenleving bleken zich nauwelijks

"La vita" van Perreault indrukwekkend en inhoudsloos • 23 september 1994
Ook in het barokteater had men al begrepen dat het teatrale diepteperspektief een ideaal vehikel was om de hele wereld in een bevattelijk beeld voor te stellen

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
humanitaire idealisme in deze enscenering in de persoon van Van Trier samenvalt met de blinde staatsterreur en ideologie wordt meer dan een vraagteken geplaatst bij het humanistisch ideaal van een vrije burger...Dat dit ideaal overigens ook best de grootste wreedheid kan goedpraten is ook al meer dan eens gebleken

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
de vorm aberrante lezingen snel frustreren - ofwel het ideaal van het perfecte lichaam uit de reclame

Tekst en spel lopen elkaar voor de... • 14 mei 1996
zien eigenlijk zijn geest, die onvermoeibaar blijft strijden voor een onbereikbaar ideaal

Chaos groeit tot bewegingsgedicht : Dansers als... • 24 juni 1996
Al snel zie je de spanningen die hier spelen: het ideaal van het huis, het gezin, een krampachtig betrachte zuivere schoonheid, staan tegenover een andere huiselijke werkelijkheid, die van de

Droomwereld Monnier uiterst geraffineerd • 25 oktober 1996
Toch kan je Monnier in niets vergelijken met de abstractie van een klassieke choreograaf of met Merce Cunninghaim, die door het werk van een danser het ideale, fout- en gewichtloze ideaal van de

Als beweging haar welsprekendheid verliest • 17 mei 1997
Geen klassieke scène, met een frontaal tonen naar een ideaal punt, maar een kleine gesloten doos, gebouwd uit lichtdoorlatende papieren wanden...Ongemakkelijk is ook het feit dat je nooit alles vanuit een ideaal punt kan zien

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Europa is (het voluntaristische ideaal van het GeWOP waarvan Bruno Demeulder in het jaarboek Architectuur Vlaanderen '95-'96 een vlijmscherpe analyse gaf), maar anderzijds de folklore van de -- desondanks zeer

Treurmis voor de marginale mens: Duitse theatermaker... • 5 november 1998
Het is zo verwonderlijk om te zien hoeveel moeite mensen nu doen om hun lichaam om te turnen tot een ideaal lichaam

Tamme Wilde • 30 april 1999
Het is lady Bracknell die deze klasse symboliseert: een ideaal van, weliswaar stijlvol verpakte leeghoofdigheid, enkel te verstoren door het opdrogen van een bron van inkomsten

William Forsythe gaat te ver in ontregeling:... • 23 oktober 1999
Zo kijk je vanuit de verte en vanuit een haast ideaal perspectief naar die scène...Was het eerste deel gebouwd als een ideaal richtpunt op de wereld, dan ontbreekt hier elke vorm van standpunt

"Endless House" heeft twee locaties nodig: William... • 23 oktober 1999
Zo kijk je vanuit de verte en vanuit een haast ideaal perspectief naar die scène...Was het eerste deel gebouwd als een ideaal zichtpunt op de wereld, dan ontbreekt hier elke vorm van standpunt

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
start from scratch' dat in het naoorlogse Engeland een onhaalbaar ideaal leek

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
verwijst niet naar een platonisch ideaal dat nooit ten volle gerealiseerd kan worden, maar naar "de openheid, beweeglijkheid en hartstochtelijkheid van het bestaan zelf". Zo komt Bekaert tot een algemene