18 document(en) met "lucide"


Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Daarin geeft ze blijk van een lucide inzicht in de werking van de mannenwereld: gegevens uit haar voorgeschiedenis brengt ze samen in een verhaal dat het voor de rechters aannemelijk moet maken dat ze

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
Alleen was "Iwanow" de lucide buitenstaander in "Verwanten" terwijl Jan Decorte met deze Hamlet een nooit volgroeid kind op scène zet waarvan de blinde woede- en onlustgevoelens versterkt worden door

Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
Het lucide van deze voorstelling is dat er net zogveel geboden wordt dat de mededeling, ondanks haar intrinsieke "openheid" een verbijsterend sterke emotionele duidelijkheid gekregen heeft

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
Maar, zoals ik probeerde aan te tonen, Lucing is lucide genoeg om ontsnappingsdeuren uit deze wereld, gewilde dubbelzinnigheden in te bouwen

Galotta brengt (laat) hoogtepunt op Klapstuk: "Daphnis... • 26 oktober 1985
Toch vertrekken de bewegingen bijna steeds vanuit de ledematen, en blijven ze altijd "klaar" en "objectief" het zijn nooit uitingen van het diepste innerlijk van de dansers, maar lucide en

Struktuur en gevoel van Bartók in dans... • 21 mei 1986
onderstreept door de weinig flatterende belichting en de grote kamer waarin het gebeuren zich afspeelt; door de lucide struktuur van de dans gekoppeld aan een sterke emotionaliteit, ondersteund door tekst- en

Een heel leven in zes dagen: Vrije... • 12 november 1988
Dat neemt niet weg dat de regie van Pousseur er vaak in slaagt op een lucide manier de beklemming van Kafka's werk tegelijk op te roepen en -- door de verbinding met biografische, historische en

Wilde dromen: "Capricieuse" van Roxanne Huilmand • 27 oktober 1989
Bij elke voorstelling weer voel je hoe hij heel intensief en lucide luistert naar de dubbele klank van de muziek en zijn lichaam; het is dat lichaam dat zijn eigen taal spreekt, de intellektuele

Geslaagde proeven uit het danslaboratorium • 22 december 1992
Wekken de eerste en tweede beweging nog een pseudo-diepzinnige en oervervelende indruk, geleidelijk aan komt de lucide opzet van de voorstelling aan de oppervlakte

"Modern Nature" portret van naoorlogse generatie • 6 december 1993
Het contrasteert sterk met de lucide vaststelling van de absolute grens die de nabije dood is. Een grens die Jarman terugvoerde naar zijn eerste passie, het tuinieren

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
de uitspraken, geschriften en installaties die rond deze harde kern opgebouwd worden ondergraaft De Cordier echter op een niets ontziende, cynisch-lucide manier de grondslagen van elke kunstideologie...een zeldzaam lucide (en neerslachtig) moment noteert Wiertz inderdaad dat de toekomstige mens zal lachen met die bewegingloze gelijkenissen van de kunst

Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998

Stan geeft treffend beeld van Tsjechovs chaos • 10 oktober 1998
Hij is zowat de enige die zich op een volkomen lucide manier rekenschap geeft van de hopeloze belachelijkheid van het leventje van zijn omgeving

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
En de subversieve "situationistische internationale" van de lucide Fransman Guy Debord was tot 1960 "compagnon de route" in de ontwikkeling van Constants gedachtegoed

Persoonlijke verhalen en terloopse dans • 29 oktober 1999
Dat kan geen toeval zijn: de intentie van eenvoud en waarachtigheid in tekst en gebaar wordt gedragen door een lucide theaterintuïtie

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
toen nog nauwelijks ontloken consumptiemaatschappij op een frivool-ironische, maar achteraf bekeken verbazend lucide manier, doordachten

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Minder lucide theatermakers geloven al eens dat nabijheid op zich waarheid oplevert

Interview met Gérard Violette, artistiek directeur van... • 3 april 2006
Artiesten als Pina Bausch, Meg Stuart of Anne-Teresa De Keersmaeker zijn zo lucide dat ze, lang voor je daar zelf achter komt, al zien wat er aan hun werk schort