18 document(en) met "mislukte"


Wild komisch duo uit Australië: "Los Trios... • 16 mei 1986
Zij stellen zichzelf voor als min of meer mislukte potsenmakers, en tussen de verschillende sketches en gags door verontschuldigen zij zich dan ook voortdurend bij de toeschouwers

De hond, beste in mens: Muziekteater van... • 8 augustus 1986
Het stuk brengt de toeschouwer in een wereld van psychotische infantiele zonen, afwezige vaders en heerszuchtige moeders, waar dan weer ander leed uit voortvloeit zoals mislukte afspraken met meisjes

Als het ware kluchtige fabel van Dario... • 23 september 1986
Nu is het historisch zo dat Essex vlak voor zijn mislukte "putch" Richard II van Shakespeare liet opvoeren om de burgerij tegen de koningin op te ruien

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
uitzichtloze praten, als in een bij voorbaat mislukte konferentie -- naar voor te halen, en de Hongaarse achtergrond laten voor wat hij is. In het BKT, Kapellemarkt 8, Brussel, tot l februari, elke woensdag

Vernuftige charme • 9 februari 1991
Mislukte" acts, zoals een derderangsclownerie of een mallotige jongleur bezegelen die medeplichtigheid tussen maker en publiek: in plaats van boegeroep is gelach hun deel

Mislukte oefening in welsprekendheid • 30 september 1993

Mime brengt schilderii van Delacroix tot leven • 8 maart 1995
De tragiek en de gruwel ervan worden getransformeerd tot een soort dolle klucht, die nu eens iets wegheeft van een tv-programma als Spel zonder Grenzen, dan weer lijkt op een mislukte megalomane droom

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Soms sprongen ze naar elkaar toe, trachtten ze elkaar te bereiken, maar dat mislukte steeds

Camus' bezinning over terrorisme simplistisch: "De Rechtvaardigen"... • 11 maart 1996
Hij inspireerde zich op een reëel bestaande terreurgroep uit het tsaristische Rusland, die twee aanslagen, een mislukte en een geslaagde, pleegde op groothertog Sergei

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
de beschrijving van het project voor een bibliotheek in Jussieu, een mislukte post-'68 campus buiten Parijs in de banlieue

Als spreken tot niets leidt: Pieter T'Jonck... • 1 maart 1998
Niet om plots wel een of andere psychologische diepgang te gaan demonstreren, maar toch... Plots, als ze het relaas van de ontrouw van haar afwezige man geeft, en verder doorboomt over haar mislukte

Klapstuk '99 laat ongemakkelijk gevoel na • 4 november 1999
Maar het alarmerend bericht van mede-festivalgangers dat het hier om een mislukte, en inhoudelijk onzinnige persiflage op tv-shows ging, bracht mij snel van dat voornemen af...Zoals gezegd, dit festival mislukte op dat punt con brio

Wie is bang van zwetsende theatermakers? • 17 april 2001
Maar, alweer, sinds Hitler weten we hoe gevaarlijk mislukte artiesten kunnen zijn

Alleen met twee • 19 september 2001
Niemand applaudisseert, na het eerste, 'mislukte' of 'misplaatste' applaus voor de muzikanten

Gedruis en gefluister • 1 juni 2005
Het is de eerste in een lange reeks half mislukte, half gelukte entrees en sorties

Finse choreografe Nada Gambier in België met... • 24 oktober 2006
Dat mislukte jammerlijk, maar met de resten van dat werk kon ze verlies in winst omzetten

Het leven achter de foto's: Over Sister... • 1 juli 2007
Het volgt nadat Dunoyer de dans afsluit waar ze begonnen was, bij de bijdrage van Pere Pladevall (deze keer toont hij één diens mislukte pogingen). Met een ernstige blik zingt ze een liedje, een eigen

De wondere kinderwereld van Patricia Portela • 2 april 2008
Ze beslist na een mislukte sollicitatie om naar haar dichter op zoek te gaan