72 document(en) met "portret" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Bovendien is het stuk een aangrijpend portret van een vrouw, die ondanks de onmogelijke situatie waarin ze zich bevindt (in het eerste bedrijf tot aan haar middel in een zandberg verzonken, in het...Dat is zeer merkwaardig, omdat het stuk onder andere een ontluisterend portret is van de wijze waarop een ouder wordende vrouw met haar nog oudere man een relatie heeft, of liever, niet meer heeft

Spel vol nuances in verhaal Dirk Roofthooft • 1 maart 1996
Maar het verhaal is lang niet zo rechtlijnig: dit is niet alleen het portret van een griezel, zelfs eerder van een verliezer

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
Bij het portret van Dries Wieme door Kurt Vanhoutte, Sophie Van Weert en Veerle Kerckhoven overheerst duidelijk de academische optiek...Zijn werk blijkt een zeker denken over theater mee vooruit geholpen te hebben, in die mate zelfs dat iets van het oorspronkelijk enthousiasme van de auteur nog steeds meeklinkt in dit portret...al dan niet 'maken'. In het analytische deel van het portret kruipt zij zelfs als het ware mee in het lichaam van deze fysiek inderdaad eerder merkwaardig gebouwde danser, om uiteindelijk in een epiloog

Henry van de Velde geeft Rosas ander... • 17 juni 1996
Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om een intrigerend portret van tegelijk Rosas en het gebouw te krijgen

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
die tekst wordt de vergelijking gemaakt tussen het monumentale dat het dode gelaat als vanzelf verwerft, en het monumentale dat in het vormelijke portret aanwezig is. In beide gevallen zijn alle...levenloze stilte wordt, die even verschijnt in de vormelijkheid, in het portret en op het gezicht van de dode

Carroussel brengt bizar portret van zelf-zoekers • 10 oktober 1996

Stan laat gevangenisbrieven grimmig en geestig klinken • 22 november 1996
De acteurs dragen de brieven voor als sympathiserende lezers: De retoriek van hun voordracht is er minder op gericht een portret van Jackson te bouwen -- al gebeurt dat tot op zekere hoogte natuurlijk

De Parade wekt Foucault tot leven • 21 maart 1997
Het levert een portret op met vele nuances, waarbij niet enkel de hemelbestormer Foucault in de verf gezet wordt, maar ook zijn kleine kantjes aan het licht komen

Avignon bekijkt Russisch theater : Gogol-bewerking zegt... • 23 juli 1997
Maar dat is slechts een aanleiding voor een prachtig portret van een miserabele, verongelijkte samenleving van slaven en boeren

Kroniek van komend afscheid: De Pauw-Vermeersch-Vervloesem met... • 11 juni 1998
Een treffend portret van ouder wordende mensen, die niet meer voor zich hebben liggen, en voor wie het verleden ingedikt is tot een eindeloze mantra van steeds weer dezelfde beelden

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
Wat op het eerste gezicht een realistisch portret van dompelaars is zoals je dat bij de vroege Claus wel aantreft, blijkt bij nader inzien meer weg te hebben van een soapverhaal in overdrive...Hier geen exotisme meer, maar een portret dat in al zijn felle kleuren en zijn brute, overladen compositie, toont dat het niet altijd 'de anderen' zijn die op de scène moeten staan

Annamirl van der Pluijm: de dans als... • 19 april 1999
Ook Solo M is opgebouwd uit de poses die Martha Graham innam voor foto's. Het gaat in zo'n pose telkens om een eenmalig moment dat gevangen blijft in het portret, terwijl buiten het portret alles

Bedrieglijk zelfportret • 6 mei 1999
Een portret is een dubbelzinnig ding...Maar is het portret niet vooral een zorgvuldig geconstrueerde illusie van samenhang

Verschoppelingen van theaterbestel • 25 mei 1999
Bij het einde van het stuk heb je zo wel je vermoedens waarom René Eljon, die hier wellicht een portret "naar het leven" van zijn collega's acteurs schildert, niet meer te zien is op de scène

Als politiek commentaar mislukt "Kasimir en Karoline" • 29 juni 1999
Von Hörvaths portret van uitgerangeerde proleten en gewetenloze grootburgers geeft een wrang beeld van het klimaat waarin het nazisme de macht zal overnemen

Forsythes potpourri werkt desoriënterend • 2 juli 1999
Hier leeft Forsythe zich uit in een bijwijlen sardonisch portret van onze samenleving

Kroniek van een aangekondigd afscheid • 1 september 1999
Daaruit groeit langzaam een treffend en ingewikkeld portret van mensen die ouder worden

Persoonlijke verhalen en terloopse dans • 29 oktober 1999
Délire défait is geen loos gemolenwiek, noch een obscene vorm van zelfbeklag, maar een af en toe ontroerend portret van iemand die zich afvraagt of het beeld dat hij ziet in de spiegel wel het zijne

Toneelregie in het verkeerde register • 11 januari 2000
Hieruit distilleerde Theater Zuidpool een portret van een vrouwelijke pornoster, Bouche B. Alle ingrediënten van Almodóvars wereld komen in die verhaaltjes aan bod

Tweemaal dans met Hands en No longer... • 16 mei 2000
Een wit geschminkt gelaat en een geborduurd gewaad completeren dit portret van een artificiële vrouw