82 document(en) met "regels" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
regels en voorschriften die in de loop van de negentiende eeuw als norm voor schoolgebouwen werden uitgevaardigd, en die het niet alleen hadden over de verluchting en verlichting, maar ook, en expliciet, de

"Tars/zan", van het goede maar een beetje... • 20 februari 1987
Eigenlijk is het stuk niet terug te brengen tot enkele regels

Ivo van Hoven ensceneert "De Bacchanten": Euripides... • 27 februari 1987
Bij Shakespeare zou ik regels als "daar komt… aan" schrappen

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
Regels uit de dialogen worden nu eens, als een teatrale cut-up-techniek, volledig uit hun verband gelicht en op aanwijzing van een toneelmeester stuntelig opgezegd door een rijtje akteurs; bij de dood

Een zeer verstaanbare Tsjechov, in het Hongaars • 2 juli 1987
De voorstelling van het Katona Jószef theater nu, is -- met de uiterlijke verschijning van een zeer klassiek-realistische voorstelling -- een zeer ver doorgedreven oefening in het "tussen de regels

Stuiptrekkingen van marionetten: "Mort de rire" van... • 23 oktober 1987
Deze pervertering van alle gangbare kompositorische en estetische regels, terwijl de genres toch in hun amputatie zichtbaar blijven, is een trefzeker uitgewerkt teatraal procédé om die emotie tastbaar

Steve Paxton en Lisa Nelson besluiten Klapstuk... • 3 november 1987
Paxton en Nelson daarentegen werken net omgekeerd: een aanvankelijke bewegingsimpuls leidt tot een logische bewegingssekwentie volgens de regels die dat instrument, het lichaam, oplegt voor wie er

"Rit over Bodenmeer" als agressieve ontlading: Regisseur... • 18 februari 1988
Op een eigenaardige manier stemt dit eigenaardig spelgedrag perfekt overeen met de regels van Handkes taalspel

Paul Peyskens maakt "KIT": "Voor jongeren van... • 12 maart 1988
Daar zij geen vaste regels voor, dat hangt af van de konkrete mensen die die opdrachten uitvoeren

Tragi-komedie van de wanhoop: "Tulpen Vulpen" van... • 10 januari 1989
De onlogische overgangen, de overmaat aan misverstanden, het drama van het onbegrip tussen de drie protagonisten worden gereveleerd in de witte ruimtes tussen de regels

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
Maar de ruimte tussen de regels blijft wit

Akteurs en niets meer dan dat • 18 september 1990
De akteurs geven hun regels soms wel een biezondere stembuiging of gelaatsuitdrukking mee, maar zelfs dan doen ze geen enkele moeite om niet "uit hun rol" te vallen, iets waartoe de regiestruktuur

Compania Nadir: wondermooie dromerij • 5 november 1991
Een spel waarvan de regels blijkbaar nogal vaak wijzigen, naargelang de ene of de andere de overhand haalt in de aktie

Ballet zonder blad voor de mond: "Limb's... • 24 april 1993
De hele mimiek en motoriek verandert, het keurslijf van regels wordt tijdelijk opgeschort

Wat niet tussen de regels staat • 14 maart 1994

Hyperventilatie in ontheemde wereld • 23 december 1994
Maar haar twee regels op het einde ("We zijn wel degelijk dezelfde

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
Bij nader toezien blijkt echter telkens weer hoe de subtiliteit waarmee die regels geïnterpreteerd worden, nu eens sublieme, dan weer rotslechte architektuur oplevert

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
De transformatie van het ballet tot een volstrekt nieuwe vorm, die van Da un'altra faccia... zo'n belevenis maakte, mislukt hier: het is het corps de ballet dat zijn regels oplegt, en het ballet noch

Drama over incest lost tweespalt niet op • 4 december 1995
Dat is op zich geen goedkope vondst: een besloten, mensenschuwe wereld met een eigen taal en regels is de essentiële figuur van incest

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
voert, dwars tegen de politieke regels en kultuur in. Omdat deze mogelijkheid wettelijk nog niet bestaat, is voorlopig geopteerd voor een dubbelorganizatie met verankering in Brussel en Amsterdam, met een