99 document(en) met "richting" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Verslag van leeservaring • 30 maart 1993
richting opsturen

Sagna misleidend en afstandelijk • 13 mei 1993
Al zijn de voorstellingen allicht niet dezelfde als diegene die in oktober op de affiche van het Leuvens festival staan, je krijgt een goede indikatie van de richting die het uitgaat

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
Ze tolt rechtop rond haar as, met half geheven, wijd uitzwaaiende armen, maar de beweging valt soms bijna terug stil, alsof ze zoekt welke richting het uit moet, wat gestes uitprobeert

Koreografe Trisha Brown te gast : Overzicht... • 9 november 1993
de grote-zaalvoorstelling Glacial decoy lijkt het alsof de dansers van Brown als gewichtsloze wezens zweven, alle lichaamsdelen vlotten weg in hun eigen richting, als in een val die nooit eindigt

Helden uit bordkarton • 20 mei 1994
Veeleer is het stuk leesbaar als een paradoxale ombuiging van het genre van de boulevard-komedie in de richting van een tragedie; dat is trouwens de bedenking die Pjotr zich voortdurend maakt als hij

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
Alle andere anekdotes in het stuk wijzen in dezelfde richting

Eenvoudige ingrediënten, ingewikkelde figuren • 11 oktober 1994
Ofwel gaat een danser sneller lopen met een slipsprong om de twee of drie tellen, ofwel draait hij om zijn as, en begint in tegenovergestelde richting te lopen

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
Als je goed toekijkt, merk je dat ze daarbij zekere spelregels volgen: het aantal dansers dat tegelijk danst, de richting die ze al dan niet gelijktijdig volgen, de opeenvolging van verschillende

Stan maakt pijnlijke klucht van True West • 18 februari 1995
echt" is. Op zijn manier is Lee als dief natuurlijk een en al "echtheid". Maar die echtheid is vooral vormeloosheid: het onvermogen om zijn leven een of andere richting uit te sturen

Papa Tarahumara in wonderland • 7 april 1995
Los van het puur vormelijke opbouwen van beelden ontbreekt het ze aan richting, spanning

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Zoals Rudi Laermans opmerkte in een essay in Etcetera: "De lichaamsdroom die thans zovele mensenlevens beheerst en talloze burgers meerdere malen per week richting zwembad of fitnesscentrum

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Zo in de trant van: als jij voor A stemt, stem ik voor B? Johan Thielemans: 'Ik heb nooit telefoontjes in de richting gehad, nee

Wervelende waanzin van Mantero • 1 september 1995
Ze doet dat steeds weer, met kleine variaties in snelheid en richting van de romp, tot ze plots beide armen als schichten tussen haar benen laat schieten

Moeizaam teater over twee filozofen • 4 november 1995
zijn moeder in, wijzen in elk geval in die richting

Koreografe Lucinda Childs boeit met uitgepuurde eenvoud • 1 december 1995
de richting van de beweging in te gaan

Twee dansboegbeelden in deSingel • 17 september 1997
Een eerste poging in die richting was de virtuoze transcriptie in een choreografie van Bachs Musikalisches Opfer

Meditatieve evenwichtsoefening • 24 november 1997
geschoolde, maar in de richting van de post-moderne dans geëvolueerde kunstenaar is hier weinig bekend

Kruisbestuivingen tussen hiphop en dans: "Via" van... • 28 januari 1998
tegen bij de richting die het uit moet - zijn daarom artistiek het meest af en ook het meest bevredigend

Tweemaal bevreemdende lichamen • 5 maart 1998
Hoofden in dezelfde richting, licht geheven, dicht bij elkaar in een vierkant: deze vier figuren in het wit (witte kopieën van ontwerpen van Martin Margiela) lijken wel een onderkoelde versie van een

Dansersbestaan in een notendop • 10 maart 1998
Eerst wappert een hand mee van links naar rechts, het hoofd neemt die slingerbeweging in tegengestelde richting over, en ten slotte is heel Charmatz' lichaam in alle richtingen mee aan het bewegen op