199 document(en) met "teksten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Je gebruikt veel teksten van anderen, Dollie b.v

Pijnlijk weerzien De Mannen van den Dam:... • 12 december 1986
Het verhaal over Indra's dochter die naar de aarde afdaalt om te zien hoe het leven er is, de soms sterk symbolisch geladen teksten worden op een fletse en ongenuanceerde manier gedebiteerd

"Tars/zan", van het goede maar een beetje... • 20 februari 1987
Met deze voorstelling gaat "Dito-Dito" verder op de ingeslagen weg: het zoeken naar middelen om literaire teksten teatraal (of zelfs plastisch) te verbeelden, en te toetsen aan andere, o.a...eigen teksten...Want, al is dit een onderhoudende voorstelling, en al worden op een speelse manier kruisverbanden en kontrasten tussen teksten aangewezen, je zou je toch kunnen afvragen of iets meer beperking van de

Deelder praat onevenwichtig • 19 mei 1987
Maar die boeiende fragmenten worden afgewisseld met teksten die van een ontstellende platvloersheid zijn...Daar de voorstelling in Brussel een ingekorte versie van de Nederlandse is, is het best mogelijk dat heel wat "slap tijdverdrijf" tussen twee goede teksten uit de voorstelling geschrapt zal worden

Beckett kan prettig zijn: "I'll go on"... • 20 juni 1987
De solo-voorstelling van Barry Mc Govern van het Dubliner Gate Theatre met teksten uit de trilogie Molloy-Malone dies-The unnamable -- in België te gast op uitnodiging van The Irish Club -- hangt een...Gerry Dukes en Barry Mc Govern selekteerden uit de trilogie een aantal teksten die de voortschrijdende aftakeling van het zingevend individu ahw

"In Eden" komt niet tot eenheid • 26 september 1987
je ook iets meer te bieden hebben dan een artistiekerige collage van beelden, bewegingen en teksten

BKT opent met bijna onspeelbare Becketts • 8 oktober 1987
De teksten zijn zo tot op het bot af gekloven, de figuren die erin voorkomen nauwelijks nog menselijk

Kleurlingen met te veel ernst en te... • 17 oktober 1987
Het is bloedernstige introspektie, gelardeerd met bloedernstige teksten...Nog afgezien van de onbegrijpelijkheid van veel teksten is er ook in de koreografie niet veel samenhang te bespeuren

"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
Bij Ines Verhoye, in een regie van Pascal Crochet, bracht dat een kort teaterstuk voort met alchemistische teksten

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
Tegelijk worden op een groot scherm als bij een parallelle voorstelling dia's getoond met soms begeleidend verklarende teksten, en soms beelden die in rauwe tegenstelling staan tot het verhaalde

Discordia ontdekt: mot in Hugo Claus' myte:... • 2 maart 1988
Als klap op de vuurpijl haalde Lamers plots een toneelkijker uit zijn zakken om de teksten op het balkon op zijn gemak te kunnen lezen

"Rats", een intellektueel en visueel waterhoofd: TieDrie... • 23 april 1988
Hier worden de teksten alle en kwasi zonder onderscheid gebruikt om een door niets meer geremd driftleven louter pro forma, in een krampachtige poging om nog iets in stand te houden van wat beschaving

Tweede keer, goede keer.: "Trilogie van het... • 7 juni 1988
De energieke en volslagen onbevangen manier -- het is misschien een eigenaardige uitdrukking - waarop de acteurs omgaan met de larmoyante teksten vol geleuter en intellectuele prietpraat, de manier

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
evoluerende benadering van de teksten blijkt...Hoe haken teksten van verschillende auteurs uit verschillende periodes in elkaar in? Hoe ook leiden tradities, van akteren bv

Scenografie als autonome kunstdiscipline: Toneelbeeld van Jan... • 15 september 1988
teksten en foto's wordt een andere werkelijkheid van het architektuurobjekt aan het licht gebracht, zijn literaire, ideologische, pikturale bestaan, en wordt vaak veel meer onthuld over de pretenties

Kaaiteater biedt interessante "tekst-muziek-performance" • 6 oktober 1988
Die is gebaseerd op "Der Mann im Fahrstuhl", een tekst uit Müllers "Der Auftrag". Müller las zelf teksten voor, daarin bijgestaan, afgewisseld of overstemd door Ernst Stötzner en Arto Lindsay

Louise Lecavalier vliegt over de scène • 27 oktober 1988
Hij leest bijbelse teksten voor, zingt en danst

Virtuoze klassieke passen in een complexe struktuur • 18 februari 1989
De interferentie tussen groepsbeweging en solodans, tussen voorgelezen teksten en dans, de hybridizering (enorme versnelling of vervorming) van danspassen maken er een erg rijk geschakeerd werk van

Akteurs missen rijpheid: "Het heengaan" van Jan... • 7 juli 1989
En dat des te meer omdat er nagenoeg geen tekst zit in de voorstelling, een enkel gedicht van Baudelaire (in geradbraakt Frans, helaas), enkele teksten van waarschijnlijk Rilke en een paar liedjes

"Das Interview das stirbt" jeugdwerk in gerijpte... • 9 september 1989
De (vrij schaarse) tekst wordt dan ook in het Duits gespeeld, al zijn het oorspronkelijk Nederlandstalige teksten, die Fabre zelf schreef tussen 1975 en 1978, tussen zijn zeventiende en twintigste