63 document(en) met "theatermakers" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Kijkerscontract opgeschort • 25 april 2001
Access Code 121 is wel een sterke indicatie dat veel theatermakers en -producenten op dit ogenblik weer de codes onderzoeken van theater

Een haat-liefdeverhouding met dans • 12 september 2001
Ze voelt vaak ook meer affiniteit met het werk van Vlaamse theatermakers

Een grap om bij te huilen • 12 december 2001
Wat haar echter onderscheidt van andere theatermakers, ook van Lauwers (ondanks vele stilistische overeenkomsten en een zelfde cast van acteurs) is een bijzondere toon

Theater zoekt begripvol publiek • 16 maart 2002
Theater zoekt begripvol publiek Theatermakers maken zich slechts zelden druk over de aard van hun bedrijvigheid...Twee theatermakers, regisseur en beeldend kunstenaar Jan Lauwers en choreograaf Alexander Baervoets, gaan tegen die stroom in met hun recentste voorstelling...Je zou zelfs een geschiedenis van het theater in de twintigste eeuw kunnen schrijven aan de hand van de wens van theatermakers om het publiek op meer actieve wijze te betrekken bij wat er gebeurt

Aantekeningen van een dramaturg • 20 maart 2002
Petipa is voor klassieke dansers wat Shakespeare voor theatermakers is, maar hoeveel acteurs zouden voor de vuist weg hele bladzijden van de Engelse bard kunnen citeren

Café Onzekerheid: Werk van choreograaf Thomas Plischke... • 15 mei 2002
Bij zijn terugkeer werd BDC opgeheven, en richtte hij met dramaturgen/theatermakers Kattrin Deufert en Pirrko Husemann (FK) op

Hemelse en helse gedachten • 4 september 2002
Vele theatermakers en -huizen zijn dan ook op zoek naar andere wijzen om hun werk te tonen, en doorbreken daarbij de schotten die de verschillende genres van elkaar scheiden...Ze nodigden een reeks theatermakers, choreografen, muzikanten en performers van allerlei slag uit om elk op een bijzondere locatie in Kortrijk hun eigen universum te creëren

Zwartgallige gedachten op de bouwwerf: Waarom investeren... • 1 oktober 2002
Haast onmerkbaar schemert in het werk van veel theatermakers stilaan het spook van de zelfgenoegzaamheid door die zij aan de generatie die hen voorafging zo bitter verweten...Het meest voor de hand liggende en tegelijk banale antwoord op deze vraag luidt: de toeschouwers die de theatermakers die nu het mooie weer maken mee groot gemaakt hebben, zijn ondertussen veertigers...Als het in zijn jonge jaren op een vanzelfsprekende manier aansluiting vond bij de codes en thema's van veel theatermakers, omdat het deel uitmaakte van eenzelfde sociale sfeer, is dat vanaf de jaren

Lust en leed van de schone schijn • 26 oktober 2002
Maar sommige theatermakers wantrouwen dat principe, en doen er zelfs alles aan om het te dwarsbomen...Voor theatermakers stelt dat een heikel probleem, want de middelen waarover zij beschikken hinken hopeloos achter op wat film of televisie toelaten

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
theatermakers bepleit wordt maar alleen tot grotere passiviteit heeft geleid - is iedere persoonlijke aanwezigheid, technisch, wetenschappelijk, fysiek of erotisch gewettigd...Bij dit alles kan men bedenken dat het overdonderen nog steeds een geliefde tic is van theatermakers...En omgekeerd, waarom roepen theatermakers steeds weer dat ze participatie van het publiek verlangen, terwijl dit soort terreurdenken toch niet dadelijk tot participatie strekt

Schoppen tegen het bestel • 15 januari 2003
Voor jonge theatermakers is het deze dagen niet eenvoudig een plaatsje onder de zon te bevechten, al was het maar omdat alles al wel een keertje gedaan is. Toch willen danseres Iris Bouche, acteur

Van mens en dier • 25 januari 2003
Zonder zo'n expliciet theoretische inzet zijn echter veel andere theatermakers en dansers op een of andere manier begaan met het potentieel van lichamen om schijnbaar een totaal ander karakter aan te

Spelen met gebouwen: Een sluimerend reservoir • 1 maart 2003
Op dezelfde wijze zochten theatermakers steeds achteraf-ruimtes op om hun werk te maken...Allemaal Indiaan Toch merk je dat theatermakers op dit ogenblik, zelfs met een zekere gretigheid, terug de concrete architectuur gaan opzoeken om werk te maken en/of te presenteren...Bét Noir Als theatermakers nu bijzondere ruimtes en architectuur opzoeken, dan is de ambitie vaak heel wat geringer

Een dans van schijn en wezen: DANS... • 2 april 2003
Eens de maskers vallen, wordt je een blik gegund op de vragen en twijfels van theatermakers

Met de deurklink in de hand: DANSTHEATER... • 23 april 2003
Veel theatermakers etaleren hun kunnen op de meest nadrukkelijke manier, en volgen daarmee het model van Paganini

De apocriefe middeleeuwen van Jan Fabre: PODIUM... • 20 augustus 2003
De meeste hedendaagse theatermakers, zelfs een Bill Forsythe, hebben er hun tanden op stukgebeten

Het Klapstuk van Bel en Platel: PODIUMKUNSTEN... • 10 september 2003
Het was een terugblik op het werk van theatermakers en choreografen die mee aan de wieg gestaan hebben van de verbazende opbloei van dans in de jaren 80 en 90 in Vlaanderen

Theater • 6 november 2003
gezelschap bestaat uit de theatermakers Anne-Cécile Vandalem en Jean-Benoît Ugeux

Niet langer onbekend en onbemind: Vijfde editie... • 10 december 2003
Het geeft jonge theatermakers de kans hun werk in het buitenland te tonen

B-architecten • 1 januari 2004
De architecten legitimeren dit door te verwijzen naar een trend bij theatermakers om buiten de gevestigde zalen te opereren, maar dat is een wel hoogst vreemde manier om de kar voor het paard te