28 document(en) met "Barok" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
het Franse hof van de Barok is deze beweging volledig uitgekristalliseerd; het hof heeft de stad verlaten en zich teruggetrokken in een ideale wereld, waar hovelingen niets te doen hebben dan te leven

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
En dan gaat het niet enkel om de totaal andere waarneming van het eigen lichaam nu en in de barok

Dansconcours Bagnolet ontgoochelt • 29 januari 1994
tabl van Samyrra Bafdel uit Gent, met Els Cottyn en Barbera Gepts, pretendeert de valse pretenties van barok en de tradities van flamenco te onderzoeken...Het stuk blijft helaas steken in een beperkte bewegingstaal, die eerder aan de verleidingskunsten van jonge meisje dan aan de bravoure van barok of flamenco herinnert

Ongein domineert barre wereld van Josef Nadj • 14 januari 1995
De uitwerking van heel deze scène is zo barok dat de pointe ervan -- mensen tonen als marionetten met een houten kop -- volledig verloren gaat door de overdaad aan gags

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
Het lijkt ook wel logisch, omdat aan de wieg van het theater, als culturele uitdrukkingsvorm, de uitvinding in renaissance en barok van een zeer bijzondere architectuurvorm staat

Wervelende waanzin van Mantero • 1 september 1995
Als het licht even uitgaat en weer aan zie je ze, als lijdende Kristusfiguren uit de barok, schuin hangen tegen een bijna onzichtbaar statief

Koreograaf Marc Vanrunxt zweeft tussen emotie en... • 13 december 1995
Barok: de kunst van het plechtige, waar intense gevoelens (van rouw in dit geval) een beheerste vorm krijgen...barok, de kunst van de schijn, het vertoon, het wanstaltige, het ziekelijk bezig zijn met dood en verval...Mede door het lichte zweempje van perversie is dit een mooi staaltje van een barok-effekt

HardtMachin Group verstrikt in gags • 19 januari 1996
spelprogramma en een pastiche op een barok opera...De muziek is ontleend aan de Duitse barok-komponisten Abel Hasse en Schenck, alsook Luc Gaugler

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
proberen het te overtreffen, zoals Michelangelo dat had gedaan, met de barok als kwalijk gevolg...Niet alleen op die manier schijnt hij in de voetsporen van de barok te treden, eerder dan in die van de ware kunst...De manier waarop Frank Reijnders in "Metamorfose van de barok" Tiepolo's werk voor Karel II in Madrid beschrijft zou zo kunnen opgaan voor het werk van Wiertz: "Deugden en ondeugden zijn herkenbaar

Mooie plaatjes redden het niet : Charleroi/Danses... • 2 mei 1996
Net als in het barok theater krijgen we niet de werkelijkheid van echte lichamen te zien, maar een gebeuren dat door de macht van de blik van de choreograaf ontstaat

Melancholie en gekte • 14 december 1996
beter nog, op allegorische gravures uit renaissance en barok

Twee dansboegbeelden in deSingel • 17 september 1997
Al is de dans meer dan eens chaotisch, in tegenstelling tot de muziek, en strookt ze totaal niet met de plechtigheid van de barok, je krijgt de uiterst merkwaardige sensatie dat de danser zich zozeer

Kleine burgers aan de roddel • 6 november 1997
De enscenering eindigt met een elegant, quasi-barok dansje van vijf van de zes acteurs

Platel raapt theater van de straat: Bach... • 14 mei 1998
En hoe de barok en de plechtstatigheid van Bach daarmee verbonden worden, waagt u zich onderhand wellicht af

Landschap te kijk • 22 april 1999
vanaf de renaissance, waarin het genre een zelfstandige plaats verwerft, over barok en klassieke tijd tot de romantiek, waarin de natuur uitgroeit tot zinnebeeld van het sublieme

William Forsythe in oneindig aantal nuances :... • 27 mei 2000
Meer dan in het eerste deel lijkt hier de sculpturale kwaliteit van beweging centraal te staan, met een haast barok karakter tot gevolg

Techno-environments • 4 mei 2002
Met afgrijzen denk je dan terug aan de potsierlijke techno-barok van Fréderic Flamands ensemble Charleroi-Danses

Rubens in zijn geboortestad • 26 maart 2003
Die kitsch is veel meer verwant met laat-19de-eeuwse decadentie dan met de barok van Rubens

Met de deurklink in de hand: DANSTHEATER... • 23 april 2003
Ik heb dat ingepakt in een heel barok beeld

Rechtstreeks uit Venetië • 22 oktober 2003
de kijker veel wijzer wordt van Flamands denkwerk blijft in het midden, maar voor wie houdt van een staaltje barok theater met een hoog gehalte aan technologische hoogstandjes is een avondje Flamand