65 document(en) met "Manieren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
tradities en in de muziek en de dans wordt die traditie eigenlijk doorlopen, van de ridderlijke, hoofse manieren van de eerste beweging tot de moderne tijd (het heden speelt trouwe voortdurend mee, waardoor

Het plezier van misverstanden: "K!T" in Beursschouwburg • 26 maart 1988
Je kunt er op twee manieren van genieten, als kind dat geamuzeerd wordt door het wilde spektakel van misverstanden, ruzies en dromerijen in een heel mooi decor met heel mooie kostumes, en als

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
Een konstante bij dat werk is de voortdurende explicitering van de manieren waarop de tekst als teater werkt

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Dat is trouwens al moeilijk genoeg; de muzikale begeleiding bestaat vaak alleen uit getrappel van voeten, maar er bestaan zowat twintig manieren om je voet op de grond te zetten, dus zelfs in heel

Een heel leven in zes dagen: Vrije... • 12 november 1988
Wat namaakruïnes in karton, waar dan nog om onbegrijpelijke manieren mee rondgezeuld wordt, in godsnaam te maken hebben met dit stuk (dat het in Avignon in de ruïnes van een oud klooster werd

Onthutsende patetiek in "Rinus" • 18 november 1988
Het stuk laat zich dus op zeer diverse manieren bekijken, maar maakt daarbij sterk gebruik van een ongeziene patos in het akteren

Hoe vertel ik een verhaal?: "Plots/z" door... • 19 januari 1989
Plots/z" bijvoorbeeld is een stuk waarin een zelfde verhaal op drie manieren verteld wordt

De kommunikatie voorbij?: Jan Fabres "Die Reinkarnation... • 29 september 1989
Daarmee kreeg het stuk een bindende faktor: het werd als een beeld van de vreemde manieren waarop mensen naar iets of naar elkaar verlangen

"Ishi-no-hana", bijna perfekte, maar weinig zeggende voorstelling • 19 oktober 1989
Dit vallen, op allerhande manieren, vormt op de duur een rode draad in het stuk, en geeft het een absurd-surrealistische bijsmaak

Landschap van Gerrit Timmers' dromen • 9 december 1989
Maar de keuze van rekwisieten en manieren om personages te introduceren is zo zorgvuldig dat daaruit verhalen en kommentaren binnen het verhaal ontstaan

Collage met mystieke voorstellingen • 15 september 1990
lichaam of andere manieren om de scène te gebruiken

Akteurs en niets meer dan dat • 18 september 1990
Wilde's personnages worden dus op vershillende manieren belichaamd, maar stel je daar vooral geen Toon-Hermans-achtige heksentoer bij voor

"Moeders" van René Eljon geraffineerd én dolkomisch • 17 april 1991
Precies die verdringingsmanoeuvers, oorzaak uiteraard van ongewilde versprekingen en ongelegen -- want op twee manieren te begrijpen -- opmerkingen, zijn uiteraard uitstekende stof om een komedie mee

"Palermo, Palermo": verlangen naar Italië • 18 mei 1991
de wereld van Bausch is niets evident, is liefde een erg schaars goed, al lijkt iedereen er wel op vreemde manieren mee bezig, desnoods alleen met zichzelf

Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
Verbanden worden op verschillende manieren gelegd

Dito-Dito lacht met overdreven ernst • 10 januari 1992
BRUSSEL -- Een gesprek onder heren met voorname manieren, zo kan je de voorstelling Manieren van Dito-Dito omschrijven

Mislukte oefening in welsprekendheid • 30 september 1993
De titel van het stuk -- studie -- is in die zin terecht gekozen: je kan merken dat de koreografe op zoek is naar manieren om uit de vormelijke konstruktie van de bewegingen een soort betekenis naar

Stan speelt politieke Ibsen in een rap-stijl • 7 februari 1994
De burgemeester is een schurk met "schone manieren", en dat heb je snel door

Angelika Oei speelt spel zonder oplossing • 2 maart 1994
Steeds weer nieuwe manieren om deze simpele instrumenten te bespelen dienen zich in dit fragment aan

Goddelijke oneindigheid : Wereldpremière van Merce Cunninghams... • 19 mei 1994
Het gaat om het uitzoeken van nieuwe en intrigerende posities en de onvoorspelbare manieren waarop ze elkaar aflossen