23 document(en) met "absolute kunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
De titel "Absolute Kunst" verwijst naar de schilder Jan F. Van Deene die in 1911 in parijs de absolute kunst ging uitvinden, het definitieve beeld

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Kunst" Wat "Onafhankelijk Toneel" doet in Absolute Kunst is misschien minder gemakkelijk, maar getuigt evenmin van een sterke selektiviteit in de opbouw...Een idee dat ontaardde in een persoonlijk drama toen de bijval uitbleef, en Van Deene zich meer en meer vragen begon te stellen over de zin en de betekenis van "absolute kunst", van kunst die geen...Wat de groep denkt over absolute kunst wordt al bij de ingang duidelijk: het programma is een wit blad: dit gaat nergens over, slaat nergens op

Avant-garde op een zijspoor: "On wings of... • 12 april 1989
Uitgangspunt voor dit stuk is het levensverhaal van twee Nederlandse schilders, Van Deene en Bendien, die in 1910 in Parijs de "absolute" kunst, de volledige abstraktie, gingen uitvinden...Oorspronkelijk heette het stuk Absolute kunst, en die eerste versie was te zien op Klapstuk '87

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
Als je daaraan toegeeft verdruk je het belang dat je aan kunst kunt hechten binnen een maatschappij, binnen een brede politieke kontekst...Maar ondanks dat, paradoxaal misschien, geloof ik ontzettend in deze kunstvorm, omdat ik geloof in de absolute kracht en schoonheid van muziek

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
kunst, en Oda Van Neygen, belast met kinderteater...totaal vijf programmatoren die elk op terreinen als teater, muziek, beeldende kunst laten zien wat er volgens hen aan de hand is, zonder veel verbanden tussen die disciplines...Dat is een absolute noodzaak, voor een deel ook omdat de nieuwe koers die we varen wellicht niet in dank zal afgenomen worden, noch door publiek, noch door overheid, noch door gevestigde waarden

Anne Teresa De Keersmaeker: 'Veel van wat... • 1 december 1992
De gebaren in doofstommentaal zijn heel mooi omdat ze een absolute noodzaak in zich dragen...kunst toch te pas en te onpas...Hij weet op een praktisch absolute manier vorm te geven aan alles wat menselijke ervaring is, dat is van zo'n transcendente kracht

St. Georges, oefening met Romaanse ornamenten • 26 april 1994
Een boek van Jurgis Baltrusaïtis over de ornamentiek van de romaanse kunst vormde haar inspiratiebron...Precies dat eindeloze en schijnbaar doelloze, absolute, maakt deze beeldhouwkunst zo intrigerend...Geluiden van stormen, klokken en blaffende honden en de middeleeuwse muziek van het ensemble Mora Vocis brengen je helemaal in de wondere sfeer van de romaanse kunst

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
En hier zien we de inzet zeer duidelijk: Verschaffel gaat een polemiek aan met alle denken en alle kunst die het lichaam als laatste absolute realiteit ook een soort laatste, ultieme (sublieme...Dan komt de twintigste eeuw, met een nooit gezien opbod aan lichaamsbeelden die de kunst dwingen in extreme strategieën...Laat de kunst nu maar een bolhoed opzetten en doen als iedereen'. En op een bepaalde manier zou deze droge, afstandelijke vaststelling, die de dingen niet weg-ironiseert, maar ze ook niet tot

William Forsythe brengt Ballett Frankfurt naar Antwerpen • 4 december 1996
Forsythe overschrijdt hier de grens tussen "amusement" en "serieuze kunst" -- een motief dat bij herhaling en in diverse vormen zal terugkomen -- en lapt alle regels van beide genres aan zijn laars...Dit deel is een absolute must voor al wie belangstelling heeft voor dans

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Absolute tegenvoorbeelden zijn dan uiteraard Parijs of in mindere mate Amsterdam...Ook hier weer: een eigenaardig samentreffen van een oud populair amusementsadres en kunst met grote K. En dat is maar een greep uit een veel langere lijst, met namen als Plateau, Balsamine of Théâtre...Ideologisch heeft dat veel te maken met het besef dat een bepaalde vorm van stedelijkheid of stedelijk leven essentieel is voor het voortbestaan van theater als kunstvorm, zeker wanneer die kunst

William Forsythe gaat te ver in ontregeling:... • 23 oktober 1999
Charles Manson wordt geplaatst op de stoel van de Europese absolute vorst, die geplaatst wordt op de stoel van de Javaanse koning, die verplaatst wordt naar een rituele offerruimte...De terreur van het plichtmatige zwijgend ontzag voor de kunst stort in elkaar door de nabijheid van het gebeuren, waar je nu zelf deel van uitmaakt

"Endless House" heeft twee locaties nodig: William... • 23 oktober 1999
Charles Manson wordt geplaatst op de stoel van de Europese absolute vorst, die geplaatst wordt op de stoel van de Javaanse koning, die verplaatst wordt naar een rituele offerruimte...De terreur van het plichtmatige zwijgend ontzag voor de kunst stort in elkaar door de nabijheid van het gebeuren, waar je nu zelf deel van uitmaakt

'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
De gangbare moraal gaat uit van de absolute waarde van het individu...Moeten we bijvoorbeeld vasthouden aan de gedachte dat de wetenschap volkomen objectief is en de kunst subjectief...Aan de hand van Lau-Tse en Castaneda wordt die gedachte in "Een koude kunst" verder uitgewerkt

Dans op een eiland • 17 april 2002
New York mag dan een grote naam hebben als metropool van de kunst, voor choreografen die niet tot de absolute top behoren is het heel moeilijk om er te overleven

Montage en onderzoek tegenover geloof en demagogie:... • 18 juni 2004
De voor de hand liggende strategie zou zijn zich af te keren van spektakel om zich terug te trekken in de heilige burcht van de kunst...Daarachter zit het idee dat er een absolute tegenstelling zou bestaan tussen massacultuur en de individuele verhouding tot de ware kunst...die zin bevat kunst altijd de belofte van geluk

Een zwaar hoofd vol gedachten: Ivana Müller... • 23 november 2004
Maar terwijl er in het theater een absolute scheiding tussen die twee kanten van het bedrijf is, opereer ik net op de grens tussen beide...Ze steekt haar licht op bij Bojana Kunst, een Sloveense filosofe, bij professor Wagenaar, een Nederlandse specialist in de werking van het geheugen of zelfs bij professor Siemsen, een Duitse...Bojana Kunst heeft haar eigen kijk op de zaak

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Waar de Boodschap ophield en de Kunst begon of waarom de Boodschap ook Kunst moest zijn enzovoort bleek evenwel niet makkelijk oplosbaar...Binnen de beeldende kunst in het algemeen ontstond op dat ogenblik ook een virulente kritiek op het museum als instituut...Deze evolutie heeft echter wel een zware knauw gegeven aan een absolute Kunstidee, of aan de mogelijkheid om via kunst onbevlekte waarheden en boodschappen te lanceren

'Elk dansstuk vloeit voort uit het vorige':... • 12 oktober 2005
de productie van kunst en dans merk je immers een grote, bijna hysterische hang van mensen naar het absolute meesterwerk, de grote naam

George Mxolisi Khumalo (1971-2006) • 9 december 2006
George was het absolute tegendeel van een opportunist', zegt Guy Gypens van Rosas...Hij beschouwde de dans die hij op straat leerde als de échte bron van zijn kunst...Die keuze voor Soweto en wat hij er zag en meemaakte, vormden de basis voor zijn denken en kunst

Mist spuiten • 1 januari 2007
Maar wat dit nou allemaal met bewustwording en kunst en diepere of hogere betekenissen te maken heeft, Joost mag het weten...waarbinnen die kunst opereert...De wereldtentoonstelling van Osaka toont hoe kinetische kunst steeds blijkt te vertrekken als een artistiek (onderzoeks-)project dat de notie van sculptuur probeert te verwijden tot het interactieve