26 document(en) met "absurd" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Beide voorstellingen, al verschillen ze nogal wat, hebben een absurd-komisch karakter

"Silicone", een woord dat niet komt: Rijnders'... • 2 juni 1986
Het is wel even cynisch en absurd als de andere

Kamagurka gaat vervelen • 21 december 1988
Absurd Kamagurka en Herr Seele zijn geen maatschappijcritici in de konventionele zin van het woord...Onder de oppervlakkige humor komt een absurd levensgevoel naar boven dat zeer dicht het systematisch disfunktioneren van de dialoog in Gerardjan Rijnders' teaterteksten benadert

Hoe vertel ik een verhaal?: "Plots/z" door... • 19 januari 1989
De bewuste ironizerende luchtigheid van hun stukken bljkt dan vrij snel bijna een excuus voor de ernst waarmee zij proberen hun onderzoek naar teatrale expressie en een bijna lieftallig absurd

Dehollander, Van Dijck en Turbiasz spelen Gombrowicz:... • 13 juli 1989
Zijn devies: "Als je niet hebt wat je begeert, moet je begeren wat je hebt". Die logika wordt hier tot een soort absurd extreem doorgetrokken als hij met een monomane blik en stem als van een

"Ishi-no-hana", bijna perfekte, maar weinig zeggende voorstelling • 19 oktober 1989
Dit vallen, op allerhande manieren, vormt op de duur een rode draad in het stuk, en geeft het een absurd-surrealistische bijsmaak

Waanzin in eetzaal van "grand hotel" • 21 januari 1993
betekenisloos en absurd dreigt te maken...De spanning tussen het verwachte antwoord en de ongevraagde, absurd-ernstige uiteenzetting is bijna slapstick

Vera Mantero vlucht in absurditeit • 26 oktober 1993
Van gemonkel naar luid gelach en uiteindelijk bevreemding, als de scène maar blijft duren, lang nadat het verrassingseffekt uitgewerkt is. Wat eerst grappig en absurd leek -- de personages doen

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
De aanpak van Brook heeft echter overtuigend aangetoond dat afwijken van Becketts voorschriften een verraad aan het stuk is, en het finaal werkelijk absurd-flauw maakt

Nachtmerrie uit Zuid-Afrika te gast in Avignon • 26 juli 1997
Het zijn twee absurd-komische figuren

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
De aanblik die ze nu biedt, is naar gangbare esthetische normen of regels van stedenbouwkundig fatsoen vaak absurd...Veel van het werk dat de laatste decennia in Brussel gemaakt werd, heeft nu net een artistiek onorthodox, heterocliet, soms licht absurd karakter, en dat is misschien geen toeval

Neuer Tanz in de experimenteerkooi • 31 januari 1998
Niet alleen de collagestructuur zorgt soms voor een zekere bevreemding, een licht absurd gevoel

Tweemaal bevreemdende lichamen • 5 maart 1998
Als een bijna absurd contrast zie je in momenten van opperste chaos een afbeelding van Greco's hoofd, het prototypische lichaamsdeel waardoor een mens iemand wordt, tegen het achterdoek verschijnen

Lach van Jan Lauwers klinkt hol • 15 januari 1999
twee uur tijd is mij zelfs niets waarlijk burlesks opgevallen, enig absurd gooi- en smijtwerk niet te na gesproken: een kat die uit een kookpot vliegt, Viviane De Muynck wier vinger klem raakt in het

Emio Greco tussen ernstig en absurd • 3 april 1999
Emio Greco tussen ernstig en absurd Van onze medewerker BRUSSEL -- Extra Dry sluit een cyclus van choreograaf en danser Emio Greco af...de twee voorgaande delen sloop vaak een absurd trekje binnen

Fascinerend spel bij Zuidelijk Toneel • 26 september 2000
Een uiting van de weigering van, en ook de angst voor de als absurd ervaren wereld om haar heen

Alleen met twee • 19 september 2001
Het klinkt absurd natuurlijk, dat een danser zich niet zou durven laten gaan in beweging

Als 'het' werkt: DANS • 28 mei 2003
Als je het verhaal van 'Hannibal Lecter' vertelt aan iemand die de film niet gezien heeft, merk je meteen hoe onwaarschijnlijk absurd het is. Maar toch ben je behoorlijk benauwd als je de film ziet

Op Komst - Podiumkunsten • 1 april 2004
Al meer dan twintig jaar maakt het collectiefje naar eigen zeggen 'puinhooptheater', vertrekkende vanuit de absurd humoristische teksten van Ko Van den Bosch

Gestructureerd als absurd pc-spelletje: 'New Game' van... • 3 mei 2004
Gestructureerd als absurd pc-spelletje 'New Game' van Edit Kaldor op KFdA (tijd) - Op het KunstenFESTIVALdesArts brengt de Hongaarse Edit Kaldor de nieuwe dansproductie 'New game'. Vorig jaar