31 document(en) met "aktie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Zij zijn de katalysators van de dramatische aktie: de onthulling van de traumatische verhouding Eddie-May-vader, de vaststelling van een overgeërfd, ondefinieerbaar, onverzadigbaar en alomvattend

Mooi is nog niet interessant: Ginette Laurin:... • 5 december 1985
De bedoeling zou zijn de ontroering te tonen die drie verschillende vrouwen ondervinden bij een val-aktie

Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
Daarbij wordt de aktie goed ondersteund door live uitgevoerde muziek van Piet Slangen en Brick, en een simpele maar erg efficiënte scenografie, met leuke maskers en enkele rekwisieten die inventief

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
De aktie wordt goed ondersteund door de schaarse belichting, die telkens een verschillende hoek, een dansperk afbakent op de scène waardoor de grote schaduwvlakken mee het uitzicht bepalen van een

Als het ware kluchtige fabel van Dario... • 23 september 1986
ongetwijfeld nauw aan het hart ligt, is de macht van het volksteater als middel tot politieke aktie

"Othello" zonder krullen en franjes: Blauwe Maandag... • 25 november 1986
Het schrappen van de sfeerschepping door decor en kostumering daarentegen, vervangen door een pikzwarte proefkooi waar rode lampen aangeven dat de aktie zich aan het ontrollen is, scherpt de...Daar staat echter wel tegenover dat Warre Borgmans en Dirk Van Dijck uitzonderlijke akteerprestaties leveren, dat de vormgeving van de aktie zeer geslaagd is, met een goede balans tussen komische en

Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
En dan is er nog een zeer gekke opsplitsing van het gebeuren tussen fysieke aktie (zoals het eten van moorkoppen) die helemaal tegen de achterwand door een verder overbodige Matthias De Koning wordt

Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
Plaats van aktie: de achterzijde van het Pentagon

"Rit over Bodenmeer" als agressieve ontlading: Regisseur... • 18 februari 1988
Door de verve en het uitzonderlijk akteertalent van alle akteurs, gekoppeld aan de ver doorgedreven reële gewelddadigheid van de aktie, ontstaat een uitgelaten sfeer die verwant is aan de sfeer van

De heerlijke lichtheid van het bestaan: "Technicolor"... • 29 april 1988
Pas op het ogenblik dat dit volledig uitgespeeld is, komen de anderen in aktie

Loze diepgang, loze humor: "Ballet in wit"... • 9 september 1988
Dat is eigenlijk verwonderlijk, als je bedenkt dat Van Runxt nog met Jan Fabre gewerkt heeft, die precies vaak in de fysieke aktie een spanning laat ontstaan die op zich de betekenis van het gebeuren

Scenografie als autonome kunstdiscipline: Toneelbeeld van Jan... • 15 september 1988
spekulatie over de (on)mogelijkheden van teatrale aktie en de implicatie van een soort teater, en zelfs voorwerp van puur estetisch genot, is er een evidente relatie met architektuurtentoonstellingen, met dat

"Cerceau" als een late Tsjechov: Intrigerende kennismaking... • 1 december 1988
Nu is dat akteren van deze Russen wel even wennen, de aktie en de scenografie (de toeschouwers zitten aan beide zijden van de datsja en kijken erachter ook binnen in de coulissen) en ook de tekst, die...Soms lijkt de aktie op een opeenvolging van groepsfoto's waarin telkens een figuur uitgelicht wordt terwijl de anderen hun plaats op de achtergrond weer innemen, vooral in het tweede bedrijf dan

Over een meisje dat engel wilde worden:... • 5 april 1989
De teatrale aktie en het toneelbeeld worden abrupt, zonder logische samenhang geprezenteerd

Avant-garde op een zijspoor: "On wings of... • 12 april 1989
ware zelf betrokken in de aktie...voorstelling: door hun (humoristische) aktie proberen de twee te achterhalen hoe ze het schilderen weer zinvol kunnen maken...performance-aktie wordt doorsneden door dia-beelden waarin je jonge kunstenaars in aktie ziet, terwijl tegelijkertijd een stem of een gesprek hoorbaar is waaruit iets duidelijk wordt over het prille

Slechts schijnbaar een toneelstuk: "Op de hellingen... • 2 juni 1989
Op de achtergrond is de moeder voortdurend aanwezig -- als een spookbeeld want ze grijpt nergens rechtstreeks in de aktie in. Maar de haast militaire wijze waarop ze haar denkbeelden over opvoeding...De personages blijven losse monologen, er is geen aktie die de ontwikkeling aangeeft wat toch min of meer als een psychologisch drama kan gelezen worden

Akteurs missen rijpheid: "Het heengaan" van Jan... • 7 juli 1989
Want, dat moet duidelijk zijn, een aktie in de zin van verhaal is er niet

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
BRUSSEL -- Trojaanse vrouwen van Euripides spelen is niet evident: de aktie beperkt zich tot het gejammer van de Trojaanse vrouwen over het leed van de verloren oorlog tegen de Grieken, waardoor ze...En de aktie wordt daardoor bijna zelf muzikaal, als een loutere veruiterlijking van de gemoedsbewegingen van deze vrouwen

Vroom verhaal maar stout teater: "O Boom"... • 10 oktober 1989
Maar de logika van de aktie is sterk genoeg om het gebeuren ook zo te volgen

"Sigmaringen (France)" is staaltje vakmanschap van Daniel... • 21 april 1990
De man kent duidelijk zijn vak: voortdurend weet hij het scènebeeld en de aktie zo te sturen dat het spel onderhoudend, amusant en boeiend is, en zijn boodschap tegelijk op een bijna terloopse wijze