85 document(en) met "antwoord" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
het Klapstuk, en je hebt een overzicht van wat Klaptstuk is: een complexe vraagstelling en misschien ook het begin van een antwoord op wat dans nu is, wat hij te vertellen heeft en hoe hij dat nog kan

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
En dan blijkt dat de kandidaten zo gedesoriënteerd zijn dat ze in hun antwoorden eigenlijk enkel nog gokken naar het juiste antwoord; daarbij gaan ze vooral af op wat de anderen zeggen en hun idee

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
En in het antwoord kwamen ook fundamentele meningsverschillen aan het licht

"Les Survivants" blijft klapstuk van Gallotta • 19 oktober 1987
Het is een van de bedenkingen die je kan hebben, maar de voorstelling geeft daar geen antwoord op; Gallotta gooit je je eigen voorstellingen voor de voeten, omdat hij geen afgerond verhaal presenteert

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
Op basis van de annalen van het proces schreef Claus zijn stuk, dat een vraag-en-antwoord-struktuur heeft, waarbij je de vraag steeds uit het antwoord moet rekonstrueren

Paul Peyskens maakt "KIT": "Voor jongeren van... • 12 maart 1988
Het moet altijd opnieuw gedekodeerd worden, het antwoord moet altijd opnieuw geformuleerd worden

Jean-Claude Gallotta een week in de Singel:... • 19 november 1988
De titel slaat eigenlijk nergens op, het is gewoon het antwoord dat Gallotta op een bepaald ogenblik gaf op de vraag wat zijn volgende spektakel zou zijn

Müller- bewerking niet geloofwaardig • 10 december 1988
Die vraag schreeuwt om een antwoord als je de halfbakken vertolking ziet die Kees Hulst en Diane Lensink er in Cimitero van maken

"Ward Comblez" door Josse de Pauw • 22 maart 1989
Het antwoord geeft hij nooit, maar het is "aanwezig" in zijn verhalen over de mensen en de gebeurtenissen in de plaatsen die hij aandoet

Over een meisje dat engel wilde worden:... • 5 april 1989
FRANKFORT - Als je iemand vraagt hoe het ermee gaat en het antwoord is "ça va", dan kun je al vermoeden dat het misschien niet zo best gaat, dat er op zijn minst van een zekere lusteloosheid sprake

Avant-garde op een zijspoor: "On wings of... • 12 april 1989
wings of art geeft niet het definitieve antwoord op de vraag wat "kunstenaar zijn" is, maar blijft door zijn benadering van die vraag wel lang nazinderen

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
Drie uur praten leverde geen antwoord op de openingsvragen; alsof er geen was, of alsof zoveel mensen boter op het hoofd hadden dat ze niet recht voor de raap konden spreken...Vragen waar geen afdoend antwoord op kwam

Een ander repertoire • 4 juli 1989
Als je kijkt naar hun schitterende programmatie dit jaar, krijg je dadelijk een antwoord op hoe je "repertoire" ook zou kunnen begrijpen, al kwam daar in het debat geen antwoord op, en hielden de

Bedrieglijke rust van de huiskamer: "Le vide... • 14 december 1989
Waarop wachten we?", antwoord: "Tot het droog is". Een tweede belangrijk gegeven, dat nauw samenhangt met het koppel hyperaktiviteit/nutteloos wachten, is de suggestie van claustrofobie

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Het is ook niet redelijk om een voorstelling te evalueren aan de adequaatheid ervan om op dat soort vragen een antwoord te geven

Tasso, reis vol onverwachte wendingen • 6 maart 1992
zwaarwichtige antwoord op wat gebeurt, maar als dat antwoord niet gevonden wordt, zie je plots een prutserig, dun en flets akteren

Waanzin in eetzaal van "grand hotel" • 21 januari 1993
De spanning tussen het verwachte antwoord en de ongevraagde, absurd-ernstige uiteenzetting is bijna slapstick

Briljante videotranskriptie van "Golberg Variations" • 2 april 1993
Het antwoord is ja, een hoe

Vera Mantero vlucht in absurditeit • 26 oktober 1993
Voorlopig lijkt Mantero's antwoord niet meer te zijn dan een onmachtige vlucht in de absurditeit

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Wel zien we de problemen van de jonge theatergroepen, en daar proberen we een antwoord op te geven, vanuit de vraag van de groepen zelf