243 document(en) met "dezelfde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Dezelfde thematiek stopt ze in de choreografie die ze maakte voor haar Folkwang Tanzstudio...Hier opnieuw dezelfde fouten, maar de werkelijkheid binnen de dans is een stuk nauwer verbonden met de concrete boodschap die de dansers moeten vertellen

Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Maar dezelfde zieken zie je ook bij Tsjechov, en die werd in 1954 niet meer als schokkend ervaren...Het is dezelfde reden als waarom ik geen tragedies kan schrijven, behalve als ik mij verschuil achter mensen als Wolfson en Schreber"(3) Of een streepje Je zou kunnen zeggen dat Rosemary

"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
Naarmate meer schermen openschuiven zie je steeds weer dezelfde configuratie van voorwerpen opduiken, parallel met de circulariteit van de tekst die steeds weer dezelfde motieven herneemt

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Je vindt er dezelfde dualiteit tussen bewuste pose en totale spontaneïteit in terug

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
liefdesbriefjes aan Ophelia ondertekent met "de machine" (de Hamletmachine). In het kasteel heerst overigens dezelfde bedompte sfeer van verveling, pesterijtjes en onderdrukte woede die "Verwanten" van Paul Peyskens

Jennifer Muller and the Works, hoogvlieger • 7 oktober 1985
essentie vind je dezelfde tematiek terug in "Lovers" dat echter is opgebouwd als een aaneenschakeling van de "pas de deux", en als zodanig minder complex is, hoewel van eenzelfde bewegingsrepertoire

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
Dezelfde ervaring heb ik ook gehad in mijn werk met mentaal gehandicapten, die entoesiast reageerden op voorstellingen en workshops die ik bij hen gehouden heb

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
dezelfde dingen steeds opnieuw te doen

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
kaarsrechte lijnen, op steeds dezelfde onderlinge afstand...op exact dezelfde manier de bewegingen uitvoeren: dat ze een afstand bewaren tot hun "partituur" in dit samenspel

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Dat samen dezelfde bewegingen uitvoeren, maar dan in verschillende grondpatronen, en met andere inzetten komt later terug als Kuypers en Behiels dansen rond muziekstandaarden, waarop partituren met

Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
Ruth, zijn vrouw, is geen Amerikaanse, maar een pornomodel, afkomstig uit dezelfde streek

Groot, groter, grootst: Jan Decleir speelt Pjeero... • 30 oktober 1986
Wolfsklem is een zeer vrije transpositie van het dierenepos Ysengrimus (dat put uit dezelfde verhaalstof als het méér bekende Van den vos Reynaerde) naar het heden

Spanning tussen man en vrouw dansen: "Face... • 7 november 1986
BRUSSEL -- Met de solo- en groepsprodukties van "Rosas" gaat het stilaan dezelfde weg op als destijds b.v

"Woont hier A. Hitler?" een open performance • 28 november 1986
weerszijden van de scène Hageman en Zegveld ziet opduiken, elk met een kleine trekharmonika in de hand, waarop ze aanhoudend dezelfde toon spelen

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
dezelfde manier als men een neo-barokke stationshal neerplantte voor de vernuftige staalconstructie van de perronoverkapping in het Centraal Station

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
dezelfde standpunten innamen, en op het eerste gezicht ook een gelijkaardig soort humor bedrijven

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
Hoewel hij bekend staat als onverbeterlijke opstandeling, zal hij na de dood van Zoltan, op ongeveer dezelfde manier als zijn vriend, die toegaf aan de partij, gerekupereerd worden door het systeem

Claustrofobie van de dissident: "Largo Desolato" door... • 27 februari 1987
de schriftuur van het stuk keren dan ook telkens dezelfde situaties en uitspraken terug, totdat ze nagenoeg zinledig geworden zijn...de terecht nogal karikaturale voorstelling van de twee bewonderaars uit de papierfabriek die soms uitloopt in eerder gratuite slapstick). In dezelfde lijn ligt ook het zeer mooi uitgevoerde decor

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
Maar ook hier weer wordt het teatrale effekt op de helling gezet, door deze scène tweemaal op precies dezelfde manier te spelen, zodat het gekunstelde van de enscenering de tweede maal veel

Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
Het gebruik dat Fabre maakt van ballet, heeft echter lang niet dezelfde kracht als de disciplinaire oefeningen die de fascinatie van zijn vorige werk uitmaakten