19 document(en) met "dorp"


Tranter als verdwaasde poppenspeler: "Underdog" van het... • 22 februari 1986
Lukt het niet dan moet hij terug naar zijn dorp

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Pandora is de situatie net omgekeerd, twee broers (Christophe Delachaux en Robert Seyfried) worden verliefd op de door het hele dorp begeerde Pandora (Mathilde Altaraz). In karakter al elkaars

Een heel leven in zes dagen: Vrije... • 12 november 1988
Zes keer komt de landmeter toe in het dorp, gedomineerd door het onbereikbare slot...Telkens wordt hij gespeeld door een iets oudere akteur, terwijl zijn voorganger zijn plaats weer inneemt in de rangen van de mannen van het dorp

"Ward Comblez" door Josse de Pauw • 22 maart 1989
fragmenten, huist hij in een piepklein dorp bij een ezeldrijver en zijn vrouw, van wie de kinderen het eiland verlaten hebben...Op gevaar van zijn eigen leven stormt hij naar het dorp om alarm te slaan, tevergeefs

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
Het stuk werd gecreëerd in Gibbelina op Sicilië, een dorp dat door een aardbeving verwoest werd...Het stuk speelde zich af in het krijtachtig landschap tussen de ruïnes, en verwees zo indirekt ook naar het verlies van de bewoners van dat dorp

Verslag van leeservaring • 30 maart 1993
Alleen op een terloopse wijze wordt wel eens aangegeven wie welke plaats heeft in het dorp...Door de verhalen verscheidene keren te vertellen, in een lichtjes andere vorm, en door de vele versprekingen en kleine verschuivingen wordt de sfeer van het dorp opgeroepen

Fabre toont sadistisch universum: Koreografie verwijst naar... • 1 oktober 1993
Hij staat, met de vernederende borden als opstap, uiteindelijk boven zowel de beklemming van het dorp als de chaos van de nacht

De Tijd wekt herinneringen • 18 september 1997
Zeker voor deze man: gaandeweg begrijp je dat zijn leven op een dood punt beland is. Het bericht van een aardbeving in een dorp vlak bij Napels doet hem plots wakker schieten: het is de plaats...Hij bleef dus niet achter in het dorp, en stierf er al helemaal niet, zoals tegen het einde in een parafrase van het Icarus-verhaal geïnsinueerd wordt...De ruïnes van het dorp uit de kindertijd als spiegel van een ruïneuze mentale toestand

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
voorouders, maar instant-hyperrealiteit is. Anderzijds kijkt niemand er vreemd van op dat in erg korte tijd, pakweg de laatste twintig jaar, zowat alle traditionele schema's van dorp en stad, met de lokale

Van de vloer af omhoog: Choreograaf William... • 25 maart 1998
Die zijn niet als een stad, maar als een dorp: er is geen constante in- en uitstroom

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
Met enige vertraging blijkt ondertussen dat ook het wonen zich onttrokken heeft aan zijn aloude vestigingsplaats, het huizenblok, de stad of het dorp en zich zowat in elk soort gebouw, op elke

Thomas Hauert. Nieuwe namen op het podium... • 11 juli 2000
Eerst was er het plezier om te dansen op muziek in de huiskamer in een klein Zwitsers dorp bij Bern, tot zijn zeventiende zonder enige formele opleiding

Wie is bang van zwetsende theatermakers? • 17 april 2001
Bruscon arriveert met zijn gezelschap, dat wil zeggen vrouw, zoon en dochter, in het godvergeten dorp Otzbach om zijn meesterwerk Het rad der geschiedenis op te voeren in een sjofele parochiezaal...Als, alle bange verwachtingen ten spijt, de zaal dan toch volloopt, verdwijnt het publiek te elfder ure spoorslags omdat er een brand is uitgebroken in het dorp

De teloorgang van een familie • 8 september 2001
Die set is een zonovergoten burgermanskasteeltje, aan de rand van Grandpré, een dorp in de wijdse natuur van de Franse Ardennen

Een brug tussen verhaal en abstractie • 13 april 2002
Die simpele middelen roepen tegelijk een huis, een feestzaal en een zinnebeeld van een dorp op

Le Roys vreemde lichaam • 8 januari 2003
Sommige liederen werden slechts in een dorp, op bijzondere momenten gezongen

OP KOMST - PODIUMKUNSTEN • 27 november 2003
De spelers Sven Ronsijn, Joris Jozef en Els Trio vertellen met de hulp van poppen het verhaal van enkele gewone mensen in een dorp

OP KOMSTPODIUMKUNSTEN • 6 mei 2004
Adrien, il y eut un matin...' doet de groep het relaas van de jonge visser Adrien, die ondanks zijn zucht naar avontuur door familie en een waarzegger in het dorp wordt gehouden

Eerst zien en dan geloven • 29 augustus 2007
De wereld is dan misschien wel een dorp geworden, op straat ervaren we dat allerminst zo...Ooit had in een dorp alles en iedereen zijn vaste plaats en waarde