32 document(en) met "en Dik" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
Toch levert dat niet echt uitzonderlijk theater op, deels omdat regie en dramaturgie weinig doordacht zijn, en er niet in slagen een acteerwijze te vinden de tekst recht aan doet...Deze productie kwam tot stand met de bijdrage van Hypothesesarts, of het duo Christian Leblicq (spelleiding en klank) en Xavier Rijs (scenografie-. In het decor van Xavier Rijs wordt die wereld van...Woorden worden echt doodgeslagen, de schrijver grijpt gepijnigd naar zijn oog als een woord binnendringt, en dat wordt allemaal nog eens dik onderstreept met een uiterst "betekenisvolle" klankband

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
Het is dan wel duidelijk dat er pogingen gedaan worden om iets mee te delen, maar ondanks alle pijnlijke en vertrokken gezichten (en dit stuk.is werkelijk een parade van grimassen) bleef het mij na...De ruimte in de Vlamingenstraat, waar Harry Dewit en Laurie Booth wonderlijke dingen mee deden, is volledig aan het oog onttrokken door zwarte doeken -- bij wijze van coulissen -- wat een ruimte...trekken -- schokkend en aarzelend bewogen om de levensavond te verbeelden, terwijl het kind-zijn aangegeven wordt door grote ogen trekken en op de hurken rondhobbelen

Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
Op gezette tijden wordt de fiktie helemaal losgelaten en zie je aartsvijandinnen Poppea (Carla Reitsma) en Octavia (Yolande Bertsch) een gezellig onderonsje houden...Nero's (Frank Groothof) voorspelbaarheid wordt zo dik in de verf gezet dat zijn waardigheid en macht uiteindelijk die van een klein kind worden...21 en 22 11 om 20 u. 15 in Kokatoe (Warandezaal), Parklaan 170 te Turnhout (014-4L94.94). Adio is op 15 en 16 11 om 20 u. 30 te zien in de Beursschouwburg te Brussel (02513.82.90), en op 18 en 19 11 om

De hond, beste in mens: Muziekteater van... • 8 augustus 1986
Dito'Dito" staat in dit geval voor Guy Dermul en Dett Peyskens, bijgesprongen door de muzikanten Eric Sleichim en Johan Van Maldeghem...Shakespeare en August Stramm, die door hun konfrontatie samenwerken om de zwarte humor van Dermul en Peyskens gestalte te geven...Het mekanisme van de humor is ook niet altijd zeer origineel, en een en ander (o.a

Koreografie van Opdenacker onaf • 7 februari 1987
Alle bewegingen hebben iets sierlijks en tegelijk potsierlijks, de elegantie is er een ietsje te dik wat een komi-tragische onbeholpenheid geeft...Als slot van de voorstelling klinken Opdenacker en Carels hun benen aan elkaar met een lange spiraalveer, met elk nog een zware spiraalveer op de rug, zodat ze met gedwongen aantrekken en afstoten als...Hier en daar zitten er leuke dingen in, goede aanzetten, maar door het gebrek aan training en koördinatie loopt de voorstelling niet echt met het dwingende ritme dat de grappigheid van de bewegingen

BKT opent met bijna onspeelbare Becketts • 8 oktober 1987
van leestekens te voorzien, en om de figuren toch enigszins vlees en bloed te geven...hem, en geeft af en toe door een slag op de tafel te kennen dat de lezing verkeerd is, moet ophouden of mag verdergaan...vrijdag en zaterdag om 20 u 30 en zondag om 15 u in het BKT, Kapellemarkt 8, Brussel

"Badeloch": gelul aan de zelfkant • 27 februari 1989
Met dat "echt" en "vals" kom je natuurlijk in de problemen als je teater gaat maken, want -- en daar begint de voorstelling mee -- dat soort problemen is voor de achterbuurtjongens die ze (pretenderen...Je komt de zaal binnen op het podium, en in de zaal staan vier kerels, Dik Boutkan, Marien Jongewaard, Flip Ceulemans en Hugo Haenen in proletarische kledij kreterig te mokken, dat je vooral niets...Het stuk blijft voortdurend heen en weer schuiven tussen de sprookjes-allegorie over de verloedering van Amsterdam en het mikroëffekt van de machteloze kleine man, en tussen een epische beschrijving

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
Thierry Salmon regisseerde dit stuk met 26 vrouwen uit verschillende landen, en het stuk wordt in oud Grieks gespeeld...geen nutteloze energie besteed te worden aan de uiteenzetting van situaties, het spel gaat direkt voorbij de anekdotiek tot in de kern van de vrouwelijke hartstocht en het leed dat zij te verduren krijgen...Maar het verbazingwekkende en overrompelend ontroerende van deze voorstelling is dat deze aktrices als het ware hun personnage volledig geïnteriorizeerd hebben

Sterk teater naar Natalia Ginzburg • 12 januari 1991
Jansen en Dik Boutkan...Hij houdt van plaatsjes bij het meer, charmeert vrouwen met zijn tekeningen en is voor de rest met allerlei "bezig", alsof hij een innerlijke leegte wil stofferen zonder er ooit in te slagen iets...Maar wat deze voorstelling weergaloos -- en even goed gênant -- maakt, is het spel en de regie van Wanda Reisel

Portugese dansers met fantazie • 29 oktober 1991
de twee gevallen ook zie je dansers aan het werk die hun lichaam met fantazie en, zeker bij Camacho, een niet geringe dosis zelf-ironie bespelen...Je merkt aan stops, aarzelingen, herhalingen en plotse grimassen dat ze voor zichzelf het verhaal voortdurend opnieuw aan het uitdenken is, en er dan bij beweegt om de verbeelding te verwerkelijken...Camacho, Mantero en ook Paulo Ribeiro zijn in België nog te zien op 2 november in Théâtre 140 in Brussel, in Limelight in Kortrijk op 4 november en in het Maison de la Culture van Namen op 6 november

Ritsema houdt krachtige taal van Muller in... • 21 januari 1992
Zo krijg je naast elkaar een scène met de rivalizerende Robespierre en Danton, een denkbeeldig gesprek van Debuisson met zijn vroegere geliefde over de waarde van zijn revolutionair elan, en een...Ontluisterend Een tweede punt waar de voorstelling soms wat over struikelt is de afstand tussen de akteurs en hun tekst, die er soms erg dik wordt opgelegd...Nog te zien in de studio van het Kaaiteater, O. L.Vrouw-van Vaakstraat 83, Brussel, van 21 tot en met 25 en van 28 tot en met 31 januari en l februari, telkens om 20 u 30

Tapijtjes tegen het bloeden • 20 mei 1992
Toch wou Dito-Dito het opvoeren, en de reden is wellicht dat aan de hand van de lotgevallen van Eugenie, de overspelige dochter van een hertog en een overleden prinses, de morele korruptie van het...De vreemde kontrasten tussen de roep om oude waarden en het gekuip dat erachter schuilgaat en de paranoïde sfeer die opduikt als niemand nog weet voor wie te kiezen of wie met wie heult...De première-voorstelliiig toonde hoe pijnlijk nauwkeurig het bijna niet akteren moet zijn, wil het duidelijk maken wat de inzet van de voorstelling is. Mieke Verdin en Willy Thomas zitten bijna

Stan maakt pijnlijke klucht van True West • 18 februari 1995
Al snel begrijp je dat Austin een vrij geslaagd filmscenarist is, terwijl Lee een klaploper en dief is. Nochtans benijdt de ene heimelijk de andere en vice versa...Zijn gedachten bestaan uit niets dan slecht verteerde clichés en modellen, gestolen van film en televisie...En dan is het zonneklaar dat het probleem van deze twee broers niet een of andere tragiek, maar juist het totale gebrek eraan is. Ze zijn en blijven vorm- en inhoudsloos

Als spreken tot niets leidt: Pieter T'Jonck... • 1 maart 1998
De muren zijn roze, de kasten zijn roze, de flesjes bier en wijn zijn wit, en zelfs de kledij van de personages bestaat uitsluitend uit de meest schreeuwerige combinaties, van knalturkoois over...En hoewel deze aanblik op het eerste gezicht behoorlijk potsierlijk en lachwekkend is - we zien maar al te goed het futiele van deze mensen en hun daden - is dat ridicule de suiker waarmee een zeer...De soaps waarin ze spelen zijn immers, in hun triviale en eindeloze ontwikkeling, op een paradoxale manier de ondersteuning ('mothers little helper') en de ontkenning van wat hier zo open en bloot te

Forsythe meester in beperking: Ballett Frankfurt met... • 27 maart 1998
De zwarte body met doorschijnend bovenstuk die ze dragen zet, ondanks de gelijkenis door het kostuum, de verschillen tussen de ranke, magere Regina van Berkel en de iets kleinere en rondere Allison...Je wordt gedwongen te kijken naar de articulaties van ledematen en lichamen in beweging vanuit die beperkende positie, en dat is op een soms griezelige, en elders weer erg grappige manier fascinerend...Hetzelfde geldt voor de dans, een zo complex gearticuleerde samen-"spraak" van Stefanie Arndt en Antony Rizzi, dat je het gevoel krijgt achter een heel dik glas machteloos toe te kijken bij een intens

Een vracht Shakespeare • 16 mei 1998
Anderzijds zegt ze in een inleidende nota onomwonden dat het haar betrachting is de fundamentele onzekerheden en angsten van de twintigste eeuw bloot te leggen...ongelukkige koppel Henry VI en Marguerite de'Anjou) tot bijna karikaturale voorstellingen leidt...Het tot een flinterdun moordverhaal ingedikt stuk spoedt zich, zonder veel nuances, en met een mijns inziens schabouwelijke vertolking, naar de laatste nachtmerrie, "My kingdom for a horse". Gelukkig

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
Voor een generatie die opgegroeid was met het idee dat er een onherroepelijke breuk was en moest zijn tussen de scenische en de gewone werkelijkheid, op straffe van in reactionair en ideologisch...En dat werd gretig aanvaard door het publiek, gewoon als het is om langs alle kanten gebombardeerd te worden door ethische, psychologische en andere beschouwingen over zelfrealisatie en eigenheid...Je kan je voorstellen dat een grote maatschappelijke onzekerheid en een beschadigd zelfbeeld de jongen parten spelen, en dat wordt ook wel aangegeven, maar het blijft allemaal heel summier en te sterk

Model voor "Kortrijkse school" in de dans • 17 september 1999
Willy Malisse van Limelight en Roos De Smet van CC Stadsschouwburg zetten een unieke samenwerking tussen een cultureel centrum en een kunstencentrum op, om dans te programmeren en te produceren...Toen kwamen Koen Kwanten (ex-Klapstuk) als directeur en Dik Hollander (ex-Lantaarn Rotterdam) als adviseur...Gewoonlijk beperken die zich als coproducent tot het geven van geld en een repetitieruimte, en garanderen zij een aantal voorstellingen

Gluren met Alain Platel op Klapstuk • 20 oktober 1999
Toch verdedigt zij haar moeder door dik en dun tegenover de buitenwereld, zeker wanneer zij geconfronteerd wordt met de oudere Arsène (José Colpaert). Die wil via haar allerlei dingen van haar moeder...Het stuk werd in Leuven ook echt in een oude feestzaal opgevoerd, met een echte bar en cafétafeltjes en -stoelen als decor...Pauze van Thomas McManus en Nic Haffner, gedanst door McManus zelf met Deborah Jones en becommentarieerd en gefilmd door Joanne O'Keeffe, is een voorstelling waarin kijken en registreren ook een

Verhaaltje met nasmaak • 10 oktober 2001
plaats van een zoetelijk, puriteins verhaal over een alleenstaande moeder met vier opgroeiende dochters die elkaar steunen door dik en dun, zie je hier een wereldje waarin deugdzaamheid slechts schijn...En daarin spelen de modellen en referentiefiguren van televisie een grote rol...Dat was te verwachten, aangezien Sagnas gezelschap haar nooit aangeboden had om haar hotel en reiskosten te betalen, en al helemaal niet om haar vergoeding te regelen