80 document(en) met "geld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Tranter als verdwaasde poppenspeler: "Underdog" van het... • 22 februari 1986
De vader gaat af, en op doordringend belgerinkel verschijnt de ene pop na de andere van onder een zwart doek: een oude kompagnon van de vader die nog geld van hem moet, de moeder van de poppenspeler

Geld uit het buitenland • 21 mei 1986
Om de produktie van Bartók/ Aantekeningen mogelijk te maken, moest de artiestenvereniging SCHAAMTe vzw, waarbij Rosas organizatorisch behoort, ook deze keer weer geld gaan zoeken in het buitenland...Het geld werd gevonden bij het Holland Festival en bij het "Festival d'été de Seine Maritime"; bovendien is er nog steun van het Zürcher Theater Spektakel en van de Munt, evenals van partikuliere...Nu de première achter de rug is, wekt het bij zoveel klasse wel enige verwondering dat "Rosas" zijn geld voor het grootste deel bij buitenlandse festivals moet gaan zoeken

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
Maar ook, waarom is er nog zo weinig geld voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, hoe komt het dat de hele universiteit als maatschappelijk instituut voor onderzoek en kennisdrang op de helling...Er zijn geen karrevrachten geld nodig, maar door het samenlopen van verschillende besparingsmaatregelen is 't Stuc zowel qua personeelsbezetting als qua werkingsbudget zwaar getroffen

"Teater" leest Strindbergs "Met vuur spelen" radikaal:... • 17 oktober 1986
Samen met zijn vrouw Kirsten woont hij bij hen in, omdat hij er niet in slaagt zijn vage artistieke pretenties als schilder in het weinig vermelde, maar wel belangrijke geld om te zetten

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
Enerzijds voelde hij er zich een buitenstaander, was hij niet bepaald geïnteresseerd in carrière en geld; anderzijds had hij het geld nodig om zijn moeder en zijn krankzinnige broer te onderhouden

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
Bij gebrek aan geld - en misschien ook bij gebrek aan geloof in de waarde van nieuwe schouwburgen, de recente Antwerpse geschiedenis indachtig - betrokken het Nieuw Ensemble RaamTeater en het...Met geld dat bijeengebedeld diende te worden bij privé-sponsors, werd voor het onwaarschijnlijk lage bedrag van 5 miljoen frank de zaal verbouwd en uitgerust...En het zal wel geen verbazing wekken: dat geld is er niet, zodat het voor de eerste voorstelling in de nieuwe ruimte, Als het ware een vrouw, Elisabeth van Dario Fo nogal behelpen was met gamele en

Gemoralizeer zonder diepgang: "Cash Flow" van D.B.... • 16 januari 1988
Algemene boodschap: er lopen veel slechte mensen rond in het zakenleven, die alleen op geld uit zijn; de beslissingen aan de top van een bedrijf worden vaak alleen op basis van een genadeloze

Een merkwaardig debuut: "Het korte leven van... • 29 maart 1988
De verveling, gebrek aan geld en andere ongemakken staan de uitvoering daarvan in de weg, Maar door dat verhaal zijn een aantal weinig realistische konstrukties geweven, gebeurtenissen die een

Hoogst vermakelijk alkohol-delirium: "De eeuwige fietser" van... • 25 januari 1989
Om het geld toch nog in de wacht te slepen, gaat hij aangifte doen van de diefstal van een koffertje

"Sigmaringen (France)" is staaltje vakmanschap van Daniel... • 21 april 1990
Iedereen tracht wanhopig de oude schijn op te houden, maar in het laatste bedrijf komen de werkelijke motieven van deze marionetten aan de oppervlakte: geld en machtshonger schuilen achter hun

Een allegorie van macht en waanzin • 1 juni 1990
je ongelooflijk veel voorstelling(en) krijgt voor je geld

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
Er is te weinig tijd, plaats en geld om echt door te kunnen werken, naar mijn maatstaven dan toch

Needcompany brengt Shakespeare gebald • 9 november 1992
BRUSSEL -- Jan Lauwers wou zijn briljante Julius Caesar een vervolg geven met Antonius en Cleopatra, maar vond daarvoor in België geen geld

Geslaagde proeven uit het danslaboratorium • 22 december 1992
Isabelle Dumont speelt halverwege de voorstelling de huisvrouw uit de vroege jaren zestig die zich uit louter verveling -- maar haar man zorgt toch zo goed voor haar en brengt veel geld binnen -- op

Amerikaanse Droom op zijn Vlaams • 10 december 1993
En bij gebrek aan beter wil hij daar dan maar geld uit slaan

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Waar vinden ze geld voor hun projecten, waar leven ze van...Door allerlei omstandigheden kon de 'vorige generatie' jaren aanmodderen, zonder veel geld of middelen, en nu worden ze erkend voor het werk dat ze toen gedaan hebben

Tristero op drift in chaotische "Garga Shlink" • 15 oktober 1994
Met het laatste geld van Shlink wil hij zijn geluk gaan beproeven in New York

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
Teufik ziet zijn baantje als een manier om aan geld te komen

Stan maakt pijnlijke klucht van True West • 18 februari 1995
Precies omdat zijn broer in "de kinema" werkt en veel geld verdient, benijdt hij hem...De rivaliteit en afgunst tussen de broers wordt verscherpt door de komst van filmproducer Saul (Damiaan De Schrijver). Hij is een karikatuur van de absolute cynicus, voor wie alleen dat wat geld

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Nooit geld...Die prijs is een mooie mogelijkheid om een gezelschap geld te geven, waarmee ze een nieuwe produktie kunnen financieren...Ik moet steeds opnieuw uitleggen dat het iets anders is. Wat ik verder raar vind, is dat niet-specialisten beslissen over een aanzienlijke hoeveelheid geld om theater mee te maken