688 document(en) met "niet-gebeuren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Zijn grondmateriaal is de klassieke scholing: 'niet essentieel, wel nuttig". Door simultaan een opvoering en de video ervan te brengen (werk van Cerith Wyn Evans; de opnames brengen geen totaalbeeld...witte netkousen met grote gaten, onder een stereotiepe rosse schijn) en de samenwerking met mensen die niet kunnen dansen, zelfs uitgesproken lomp lopen (zoals Gaby Agis) geven aan dat Clark naar nieuwe...Het absurde dansen of spelen probeert men beter niet op de klassieke manier

Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Ik weet niet of Jane Bowles dat er bewust heeft ingebracht, dat interesseert me ook niet, het zit er gewoon in." NRC-criticus Jac Heijer zegt dat dit stuk de essentie van vrouwelijkheid raakt...Het kan mij niet schelen waar iets vandaan komt, ik ga gewoon door en voel wel of het 'klopt'. Ik wil ook niet weten hoe mijn stukken aflopen...Als je geleerd hebt dat de eerste voorwaarde voor theater is dat je zicht- en hoorbaar bent, dan eis ik van mijn acteurs dat ze niet zichtbaar en niet hoorbaar zijn

Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
verdienstelijke lezing van het stuk gegeven, hoewel je niet aan de indruk ontkomt dat de regie het stuk sterk reduceerde tot een zedenschets van de lotgevallen van vier particuliere individuen in onze samenleving...Omdat ze niet meer (voor elkaar of voor gelijk wat anders) kunnen kiezen, kunnen ze ook niet meer scheiden -- ze hebben problemen...ontspoort deze speelstijl nogal eens in "overacting". Zij maken wel een vrij inventief en -- voor mij althans -- zeker niet storend gebruik van dialect in hun radicale levensfase

Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
Deze keer niet solo maar met vier andere dansers; amateurs eigenlijk, hoewel dat begrip er in het werk van Paxton niet zoveel toe doet

Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
Wat de voorstelling structureert, zijn gewoon steeds weerkerende handelingen, niet eens erg veel, en er wordt ook niet geprobeerd ze "perfect" uit te voeren, integendeel...Ze speelt met hem, "omhelzingen", maar eist dat die liefdesbetuigingen nooit lukken, want ze mogen niet...Plotseling zegt ze dat ze een huwelijksaanzoek weigerde omdat ze dan niet meer zou zijn wie ze is. Als dan ook de andere vrouw en twee manen de scène opkomen (Erick Clauwens en Mark Willems- en de

"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
Toch levert dat niet echt uitzonderlijk theater op, deels omdat regie en dramaturgie weinig doordacht zijn, en er niet in slagen een acteerwijze te vinden de tekst recht aan doet...Het gevolg is dat dit acteren, tegen de intrinsieke bedoeling ervan in, vals gaat klinken, als een niet ter zake doende toevoeging aan de tekst...aanzienlijk fortuin en start een nogal turbulente levenswijze, waar veel inkt over gevloeid is. Na zijn zelfmoord in 1932 wordt zijn werk niet meer herdrukt, maar zijn leven blijft het voorwerp van tal van

Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Daardoor komt ze in conflict met haar vriendin Clara die deze vrijheid niet neemt, en blijft geloven in het "juiste" van de goede zaak...Clara keurt ook steeds Rosa’s handelswijze met mannen en haar voortdurend masturberen af, maar het blijkt dat ze zelf eigenlijk niets liever zou willen dan dat; Alleen slaagt ze daar niet in, omdat ze...de conventies s niet van zich af kan zetten, en daardoor niet het spontaan-verleidelijke van Rosa heeft

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
het duidelijk dat je er niet bewust over aan het denken bent...leggen, maar laat niet toe elementen van de beweging als snelheid en verschuivend zwaartepunt werkelijk aan het licht te brengen...Binnen die donkere kamer is alles voorstelling geworden; ook die momenten waar de dansers eigenlijk niet dansen maar gewoon opduiken uit een van de lokalen die op de gang uitgeven om naar de anderen

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
de regie van deze stukken wordt de lach er niet "ingeramd", er wordt niet gespeculeerd op een overdreven gestiek of gags om het stuk te doen slagen; er worden eerder "leestekens" en enkele zeldzame...Perrymore in "The Philanderer" plots komisch wanhopig gesticulerend op de achtergrond voorbij; blijkt achteraf dat ze de ziekte die zijn naam draagt, zijn ontdekking, helemaal niet bestaat...uitgangssituatie en een reeks puntige uitspraken opgehangen is, en niet sterk genoeg is, om avondvullend te zijn

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
De tekst die gebracht wordt, is niet veel anders dan een gesstige collage van citaten uit ‘Hamlet’, oa...het gezag van grote mensen die niets anders doen dan biljart spelen, waar hij niet tegenop kan tornen...Vreselijk diepgravend is het daarom allemaal niet, maar wel, voor wie het oorspronkelijke stuk en het werk van http een beetje kent, zeer geestig

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Door deze ‘boom’ van de moderne dans werd het Klapstuk in de herinnering bijna tot norm verheven: de affiche van editie ’85 stelt niet teleur...Interessant is bovendien dat het Klapstuk niet meer enkel de rol van "doorgeefluik" of "staalkaart van stijlen" speelt, mar als co-producent een aanzienlijk aandeel heeft in de totstandkoming van de...Hij bouwt zijn voorstellingen zo op dat de beelden niet zomaar te slikken vallen, kritisch geanalyseerd moeten worden door de toeschouwer

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Sinds enige tijd is de alarmkreet dat complete bossen op die manier aan het afsterven zij, niet meer uit het nieuws weg te branden, en met enige fantasie is dan ook snel een apocalyptisch beeld...De vier bewoners van de studio handelen helemaal niet alsof ze de "laatste der Mohikanen" zijn; integendeel, ze handelen als nogal zwaar aangezette ‘en niet bepaald diepgravende) van burgermannetjes...Dat de buitenwereld grondig aan het verzieken is, raakt in de "huis clos"-situatie (nou-ja…) van een potdichte tv-studio hun koude kleren niet

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
Ondanks zijn stilzwijgen genereert hij, enkel door zijn toezicht en de bedekte toespeling dat er iets moet gepresteerd of geleerd worden (wat is niet zo duidelijk), allerhande machtseffekten tussen de...Vooral in het illustreren van de wijze waarop macht uitgeoefend wordt -- en het is niet noodzakelijk degene die de leiding heeft, die ook werkelijk de macht uitoefent - zitten er zeer rake observaties...Om die reden is dit stuk dan ook vooral vormelijk zeer interessant, en niet zozeer ter wille van de inhoud die, ondanks de soms pijnlijk juiste konfrontatie met machtsspelletjes, niet echt nieuw te

Jennifer Muller and the Works, hoogvlieger • 7 oktober 1985
Nochtans is het niet deze "boodschap" die de dansen van Jennifer Muller zo aantrekkelijk maakt Je hoeft er geen notie van te nemen om toch getroffen te worden door haar soms zeer mooie, puur visueel...Plots komt Jennifer Muller zelf op in een ruimvallend pakje met brede kleurenbalken en wijde broekspijpen, en cirkelt met verkrampte bewegingen rond, als een vlieger die er niet in slaagt op te

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
Wat mij het meest interesseert is het gevoel dat overkomt, niet wat het precies is. Ik werk het liefst met iemand in de omgeving waar mijn werk op gericht is. Laurie bv...Tot nu toe heb ik de mensen met wie ik samenwerkte altijd heel goed gekend, samenwerking meteen man die je niet kent geeft een veel groter tegengewicht...die zin vind ik ook niet dat mijn werk elitair is. Dat is ook de reden waarom ik voor enkele maanden naar Soedan ben geweest om te werken met vluchtelingen die al jaren In kampen opgesloten zitten

Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
heel bekende bewegingen verwerkt en in een nieuw verband geplaatst zijn doet deze dans "spreken". In essentie is het begeleidend verhaal niet nodig om de logica van deze voorstelling te vatten, maar het...De intensiteit waarmee gedanst en gemusiceerd wordt deelt mee dat er iets gezegd wordt, maar waar de woorden en klanken waarmee iets gezegd wordt vandaan komen is niet meer te achterhalen, zodat de...De tragiek van het eenzaam, sprakeloos ronddwalen in dode herinneringen, je kan er letterlijk niet "naast kijken". Hoewel dat tijdens de voorstelling nooit werkelijk opvalt, is het toveren met klanken

Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985
Double Duo": een dans die tegelijk abrupt nieuw is én vertrouwd; een synthese van het bekende, maar dan niet als loutere expositie, wel als een magisch en op zijn minst bevreemdend proces

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
Wat ik doe gaat niet enkel over dans...wordt erg afstandelijk voorgesteld, alsof ze er niet werkelijk is. Maar dat is niet zo...Dit ballet lijkt erg Europees, hoewel het door een Amerikaanse gemaakt is. Er zijn meer mensen die dat gezegd hebben, maar toch klopt het niet Natuurlijk maak ik wel gebruik van Europese

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
Behalve dan dat het dagelijks leven waarschijnlijk door geen mens ervaren wordt als een niet aflatende stroom uitermate betekenisvolle, verscheurende en/of exalterende gebeurtenissen die -- o cliché

Lucinda Childs brengt pure dans op Klapstuk • 18 oktober 1985
dat eerste werk probeert zij aan de hand van alledaagse bewegingen, en via het manipuleren van alledaagse voorwerpen -- dus niet door middel van toevalprocedés zoals Cunningham gebuikte -- nieuw...1968 brengt Childs "Untitled Trio", drie dansen van tien minuten voor telkens drie dansers, die alle niet-danselementen (alledaagse bewegingen, voorwerpen, radioklanken) achter zich laten