97 document(en) met "politieke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Een dansclip over voetbal, nationalisme en politieke onverschilligheid

Als het ware kluchtige fabel van Dario... • 23 september 1986
Hier en daar sluipt daar een verwijzing in naar hedendaagse politieke toestanden, o.a...ongetwijfeld nauw aan het hart ligt, is de macht van het volksteater als middel tot politieke aktie

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
Bij Nijinski hebben die inzichten echter geen politieke relevantie, maar zijn ze een literaire verwoording van de ervaring van de versplinterde mens (de dood). Een poging om een nieuwe eenheid (God

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
Op de markt van politieke, artistieke en amoureuze idealen probeert iedereen zichzelf zo duur mogelijk te verkopen, wetens maar zeker niet willens

Claustrofobie van de dissident: "Largo Desolato" door... • 27 februari 1987
Largo Desolato sluit nauw aan bij Havels eigen belevenissen als politieke gevangene, ter wille van zijn voorzitterschap van "Charta ‘77". Die voorkennis is echter noch nodig, noch werkelijk relevant...De subtiliteit waarmee de politieke thematiek hier verweven is met het affectief-erotische, heeft veel gelijkenis met de bittercynische verhalen van Kundera, of ook met BKT’s laatste productie, Het

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
Deze simultaneïteit geeft ook de spanningspolen waarbinnen de voorstelling zich beweegt: televisie tegenover teater, koele en realistische simulatie van hedendaagse politieke macht tegenover "aftandse...literaire bespiegelingen over liefde en macht, de relevantie van politieke en ekonomische "teaterpraktijken" (de machthebbers spelen zichzelf, en het onderscheid met echte gebeurtenissen is maar magertjes...Dat verschuift even het aksent in die diskussie van het puur politieke naar de persoonlijke ambities van die mensen, en vormt een link met de tematiek van Shakespeare

Kaaiteater eindigt met sisser • 4 juni 1988
Het hoofdtema is het verhaal van een korrupte Franse bourgeoisie die zich uiterst rechts van het politieke spektrum bevindt en er niet voor terugschrikt haar wensen met regelrechte misdaden te

Scenografie als autonome kunstdiscipline: Toneelbeeld van Jan... • 15 september 1988
de politieke of filozofische realiteit van een periode

Over een Duitse kladschilder en een joodse... • 9 februari 1989
Herzl die hem suggereert een politieke carrière aan te vatten) is alleen voor de toeschouwer duidelijk

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
veel van die zelfde mensen zelf al te zeer betrokken waren in dat complex van politieke, administratieve en financiële praktijken rond de bezetting van een patrimonium aan grote zalen, dat we gemeenzaam

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
dichter tegenover de politieke realiteit) loopt parallel met intriges over de onmogelijke liefde tussen de dichter en de prinses, de verliefdheid van de gravin op de dichter enzovoort

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
Als je daaraan toegeeft verdruk je het belang dat je aan kunst kunt hechten binnen een maatschappij, binnen een brede politieke kontekst

Virtuoos met boodschap • 26 november 1992
Continuous Replay en Another history of collage komt bovenop de koreografie een politieke betekenislaag die rechtstreeks verwijst naar Jones' engagement, als zwarte en als homoseksueel

Jan Fabre vat zichzelf samen in jongste... • 26 april 1993
De dansers schreeuwen, huilen, krijsen, brullen slogans; donderpreken en waanzinnige profetieën weerklinken, en plots ook regelrechte politieke teksten

Stan speelt politieke Ibsen in een rap-stijl • 7 februari 1994
Toch is er een direkte link met rap: het moordend speeltempo en de bijtend-statirische toon van de vooorstelling laten een sociaal-politieke woede doorschemeren die er erg aan verwant...Alle nevenintriges ontwikkelen telkens een aspekt van de wijze waarop intellektuele (de pers), politieke (de overheid) of emotionele (het gezin) korruptie ontstaan

Simpele verkeersregels : De eigenzinnige benadering van... • 21 april 1994
Maar de radikaal-politieke aanpak van de tekst, met slechts weinig aandacht voor persoonlijke morele drama's van de personages, liet de satirische kwaliteiten van het stuk bovendrijven

Helden uit bordkarton • 20 mei 1994
nadenkt over zijn leven: het is een "tragische klucht". Die opzet heeft alles te maken met het uitgesproken politieke karakter van Gorki's stuk: hij schetst de aftakeling en de morele korruptie van het

Vietnam voorbij alle clichés : Michel Van... • 24 maart 1995
Bij Greene raken persoonlijke motivatie en politieke onontwarbaar verstrikt

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
LEUVEN -- In Don Carlos van Friedrich Schiller loopt het drama over vriendschap, liefde, en verraad voortdurend het ideeënstuk over vrijheid en politieke rechtvaardigheid voor de voeten...Het gevolg van dit kluwen van konflikten en intriges is dat werkelijk belangrijke politieke inzetten uit het oog verloren worden...De persoonlijke perversie en de politieke perversie van een totalitair systeem, waarin onuitsprekelijke gruwel ambtelijk geklasseerd wordt, lijkt wel erg goed op systemen van het vroegere Oostblok

Hertmans verkent grenzen van waanzin • 8 april 1995
Hölderlin week af van de heersende politieke denkbeelden en gedroeg zich als een halve gare