20 document(en) met "verhaalstof"


Groot, groter, grootst: Jan Decleir speelt Pjeero... • 30 oktober 1986
Wolfsklem is een zeer vrije transpositie van het dierenepos Ysengrimus (dat put uit dezelfde verhaalstof als het méér bekende Van den vos Reynaerde) naar het heden

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Net zoals hij met bekende verhaalstof op een enorm vrijpostige wijze omgaat, laat hij zijn dansers nu eens gewoon akteren (al zit er altijd wel een sterke ritmering achter, en heeft het vaak meer weg

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
Claus heeft de verhaalstof aangewend om verschillende tema's aan te snijden

Gemiste kansen van Johan Boonen: "De reis... • 10 maart 1988
Door een goed doordachte vermenging van alledaagse elementen met mytische verhaalstof krijgt het verhaal ondanks alle partikuliere omstandigheden die erin meespelen, een eksemplarische, allegorische

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
BRUSSEL - Philoktetes van Heiner Müller manipuleert de klassieke verhaalstof, die via Sophokles' stuk overgeleverd werd, om er een wrange, misantrope klucht van te maken

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
De bekende verhaalstof van de Trojaanse oorlog wordt hernomen, maar gezien door het oog van vrouwen die niets meer hebben, en bijeengedreven in een kamp, hun verdere lot afwachten

Een allegorie van macht en waanzin • 1 juni 1990
La mort de l'empereur is een uitzonderlijke voorstelling, omdat ze put uit een verhaalstof, vertelwijzen en technieken die ver van ons staan

Flauwe Pulcinella van Michèle-Anne De Mey • 27 april 1994
Guitenstreken, verleiderskunsten en boze vaders zijn in de verhaalstof schering en inslag

Rieks Swarte betoverend als Oosterse verteller • 20 januari 1995
BRUSSEL -- Iedereen heeft al eens gehoord van de verhalen van 1001 nacht, al betekent dat allerminst dat de Syrische verhaalstof zelf bekend zou zijn

De Tijd vertelt Ovidius met charme • 18 september 1995
De verhaalstof was overbekend maar, zoals netjes udteengezet wordt in het programmablaadje, hij bewerkte die met een voor die tijd volstrekt nieuwe ironische afstandelijkheid

Wooster Group zet publiek subtiel op verkeerde... • 23 april 1996
Fish Story evolueerde intussen tot FiniSHed story, dat het hele stuk van Tsjechov in een keer brengt, terwijl The emperor Jones zich beperkt tot de verhaalstof van O'Neills stuk

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
naar de legendarische 'bende van de kat'. Of en in welke mate dit de werkelijke verhaalstof van het stuk opleverde is terzake minder relevant

Samen naar televisie kijken op een podium... • 25 februari 1999
Terwijl er toch vele manieren te bedenken zijn om dansers met verschillende capaciteiten in te zetten binnen de verhaalstof van dit stuk

"Drumleraar" wordt tijdsdocument • 22 september 1999
Die personagewissel, die de kern van de verhaalstof uitmaakt, is terug te voeren op opgekropte spanningen, zoals het onverwerkt verlies van een bewonderde broer en een minnaar, de treurnis om verraad

Onpure kunst over pure driften • 11 september 2002
Deze novelle leverde immers de verhaalstof voor George Bizets beroemde gelijknamige opera, die behoort tot het ijzeren operarepertoire

Van alles en nog wat • 22 januari 2003
Puccini haalde zijn verhaalstof bij de achttiende-eeuwse auteur Carlo Gozzi, die de mosterd op zijn beurt bij een oud Perzisch sprookje haalde...Voor Barkey vormt de verhaalstof slechts de aanleiding voor een oorspronkelijk theatraal werk

Smits in Tongeren • 23 april 2003
Fabre haalt de bevreemdende verhaalstof, waarin magische gedaanteverwisselingen en droomscènes aan de orde van de dag zijn onder het stof vandaan

Theater • 6 november 2003
Eerder al maakte Goris voor het Brusselse jeugdtheater Bronks de opgemerkte theatrale installatie 'Zeven', waarbij evenveel sprookjes voor de verhaalstof zorgden

De tijd van het leven • 12 maart 2004
De verhaalstof van 'Kassandra' is ontleend aan de Trojaanse oorlog...Kassandra wordt zo een veelzinnige figuur, een twaalfkoppig koor dat peilt naar de diepere betekenis van de verhaalstof

'Een profeet hoeft zelf niets te doen':... • 7 september 2005
Onlangs dook het nog op in José Saramago's 'Evangelie volgens Jezus Christus'. In mijn research ontdekte ik dat dezelfde verhaalstof ook bij de hindoes opduikt...Vandekeybus: 'In mijn interpretatie van de verhaalstof vallen Jozef en Herodes samen...De verhaalstof was ons eerste uitgangspunt