31 document(en) met "verteller" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Dolle pret vóór het voetbal: Jan Decorte... • 6 juni 1986
het verdere verloop neemt Decorte dan maar twee rollen voor zijn rekening, naast die van verteller

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
je hangt aan Leysens lippen zoals je aan die van een goede verteller hangt

Johan Leysen is goede illusionist: "Van Wagner"... • 16 januari 1990
Op een meesterlijke manier bracht hij zijn tekst tot spreken, Wittgensteins denkproces werd door de macht van de zelfbewuste - en precies daardoor bijna verdwijnende - verteller tastbaar...Waardoor het meteen duidelijk is dat er geen weg buiten de illuzie is. Of anders gezegd, Johan Leysen is een goede illusionist, een verteller omdat hij het illusoir proces goed snapt en dus allerminst zichzelf

Een allegorie van macht en waanzin • 1 juni 1990
Een verteller becommentarieert de gebeurtenissen, maar wel in een onbegrijpelijke taal (Hongaars

"Het kind van de smid", spannende tocht... • 24 december 1990
Maar een verteller hoeft zijn personage niet zo nauw "over te doen", kan het best wat meer kracht bijzetten

Wooster Group herwerkt Tsjechovs stuk "Drie Zusters"... • 21 november 1991
Indrukken van een reis naar Japan zijn in de voorstelling, in de kledij van Valk, de prezentatiewijze als van de verteller bij stomme Japanse films, in de filmfragmentjes van oude Japanse films

Stemmen uit het leven van een vrouw • 13 december 1991
Nu schreef Mistiaen zelf de tekst, en is de verteller geen man, maar een vrouw, Goele Derick

Muziek Lod keert lijdensverhaal om • 4 maart 1994
Die optimistische, dagdromerige "Umwertung" ontstaat tijdens een melancholische herinnering van de verteller aan het kerkbezoek tijdens zijn jeugd...Verteller Wim Opbrouck bevindt zich achter een scherm waarop dia's geprojekteerd worden...Daarin verschijnen allerlei schaduwbeelden en opschriften die de verteller van achter het scherm aanbrengt

Cuarteto: een al te schone dood • 18 maart 1994
La maladie de la mort spreekt een verteller (een vrouw) een man aan: ze verheldert hem zijn eigen leven door een verhaal te vertellen dat zich had kunnen afspelen...De konstruktie van het verhaal, met een verteller die verhalend het probleem omcirkelt waar de man in het verhaal zich geen rekenschap van kan of durft geven, omdat hij steeds onbetrokken toeschouwer

Rieks Swarte betoverend als Oosterse verteller • 20 januari 1995
Het is de overtuigingskracht van de verteller die de verhalen moet inkleuren, om zo de onbewuste fantasiën en wensen van de toehoorder tot leven te wekken

Vietnam voorbij alle clichés : Michel Van... • 24 maart 1995
Het enige onderscheid dat hij in zijn spel aanbrengt is dat tussen de objektieve kommentator en de verteller, nu eens Fowler, dan weer de toerist...Die kombinatie van een goed, indringend verhaal met een goede verteller levert goed teater

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Maar al veel vroeger, van in het eerste deel, verliest de verteller van de trilogie steeds meer het vermogen om te bewegen en a fortiori te handelen...Het punt hier is dat Becketts verteller, vanwege het feit dat hij zichzelf zo verabsoluteert, niets meer kan doen met zijn lichaam

De Tijd vertelt Ovidius met charme • 18 september 1995
Zo is het boek niet alleen het verhaal van metamorfozen, maar maakt het ook de voortdurende metamorfoze van de meester-verteller tastbaar...Narcissus Dirk Buyse is de verteller die het meest als persoon op de voorgrond treedt: zijn vertelling van de jonge man die het wagenspan van de zonnegod wil mennen, zit vol terzijdes en...Wouters valt als verteller op een bepaald ogenblik zelfs helemaal samen met het personage van de lichtzinnige adellijke bakvis die haar land verraadt uit verliefdheid op het uitzicht van koning Minos

Bert André's machteloze clown raakt essentie van... • 18 oktober 1995
Die gedachte, een kind van hem om voor te zorgen, is voor de verteller ondraaglijk...Bert André geeft de harteloosheid van zijn verteller een sterke gestalte...Tegelijk bewaart André de sarkastische humor van de tekst, door goed gekozen uitbeeldingen van de mensen waarover de verteller het heeft

Drama over incest lost tweespalt niet op • 4 december 1995
feitelijke verwekkers van Patrickje, hebben ook hun sterke momenten waarop ze erin slagen tegelijk een verteller, een personage van vlees en bloed en de verbeelding van een mytische figuur te zijn

Fascinerende lichaamsbeelden in solo van Wim Vandekeybus... • 11 februari 1997
De vreemdste anatomische constellaties worden gegroepeerd volgens de lichaamsstelsels (zenuwen, skelet, spieren...). Het resultaat van dit proces is dat de verteller zich door dat fotograferen

Steve Paxton verrast met een ontroerend verhaal • 24 september 1997
Paxton begint het stuk als verteller, gezeten op een stoel

Aan de andere kant van de Muur • 28 januari 1998
deze voorstelling is een acteur de centrale verteller in elk deel van de tekst...De verteller kan op hen een beroep doen om bij te springen om het verhaal tot leven te brengen of om technische ondersteuning te bieden

Kroniek van komend afscheid: De Pauw-Vermeersch-Vervloesem met... • 11 juni 1998
Pas achteraf besef je dat deze foto's een aanschouwelijke voorstelling van de verhaalthema's zijn, of ook wel een inventaris van de beelden die de verteller tijdens zijn (vermeende) laatste uren door

Kroniek van een aangekondigd afscheid • 1 september 1999
Pas achteraf besef je dat deze foto's de thema's van het verhaal voorstellen die de verteller bespoken in zijn laatste uren