90 document(en) met "waarheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


De januskop van rituelen: Chouinards "Earthquake in... • 21 november 1985
Dat achternahollen van of speuren naar een pre-industriële, diepe menselijke waarheid, heeft natuurlijk altijd iets ridikuuls

Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
de besloten wereld, waaruit alleen Sam af en toe verdwijnt om te gaan werken als chauffeur, is er dan ook niemand die ook maar een ogenblik de waarheid zegt, behalve Joey, de bokser, die gewoon te dom

Tragi-komedie van de wanhoop: "Tulpen Vulpen" van... • 10 januari 1989
De waarheid staat er luidruchtig niet

Avant-garde op een zijspoor: "On wings of... • 12 april 1989
Je ziet hoe ze eerst proberen de waarheid over hun mislukking voor elkaar te verzwijgen

Lach ermee, ja, lach ermee!: "Naar Vulvania"... • 15 december 1989
Denken hier te begrijpen als het voortdurend opwerpen van intellektuele (ideologische) raamwerken tegen wat je ziet, het voortdurend zoeken naar een "diepere" waarheid, van welke aard ze ook moge

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Van in de Oudheid is de stad een smeltkroes geweest van culturen en niet de drager van een waarheid zoals de Griekse polis...De gigantische gedachte om het heterogene niet te harmoniëren maar te theatraliseren, om niet een waarheid te kiezen, maar de goden te verzamelen, om - met Simmel - de willekeurige delen samen te

"Puntos suspensivos" stelt teleur • 22 oktober 1991
De halve, cliché-matige waarheid van de sentimentaliteit dus...Waarheid noch leugens daarentegen bij de koreografie van Dennis O'Connor, een jonge Amerikaan afkomstig van de Cunningham Company, die in de serie korte introdukties 19:15 van Klapstuk 91 voorlopig

Bevalligheid en kitsch • 25 oktober 1991
Maar het lijdt al evenmin twijfel dat ze zichzelf daarin onuitsprekelijk ernstig neemt; bijna als hoedster van een ultieme waarheid

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Verschaffel: "Maar dan nog blijft het de vraag of je de waarheid van een lichaam direct kunt tonen, zonder enscenering of schijn, zonder dat het voorgesteld wordt...Lesage: "De vraag is natuurlijk of je naar dansvoorstellingen gaat om 'de waarheid van het lichaam' te ontdekken

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
Als scenario is dit soort expressie-dans nogal patetisch: door te veel te willen zeggen, door een diepere waarheid te willen belichamen over de samenleving, mis je natuurlijk elke specifieke, en dus

Marti Co toont Brusselse apestreken met een... • 27 februari 1993
Zijn zij narren die je de waarheid schertsenderwijs onder de neus wrijven, of is het gewoon een stel loltrappers

Ron Vawter in de huid van twee... • 20 april 1993
Niet het peilen naar de dipste waarheid is aan de orde

Met busje naar toneel in verlaten huis • 21 april 1993
Op de oude zolder zie je ze plots de tante, de onheilsboodschapper die door haar kleedje de waarheid bracht dat je willen of niet opgroeit tot volwassene, gebonden als een worst uit een doos

Muziek Lod keert lijdensverhaal om • 4 maart 1994
De hoogst individuele emotie van de wereldmoede volwassene, wordt hier als waarheid over die wereld opgevoerd

Gallotta roept wondere wereld op • 12 maart 1994
Niet op een grote waarheid, maar op het te voorschijn toveren van honderden kleine, verrukkelijke emoties en gewaarwordingen is Gallotta uit

Vernieuwd Rosas danst "Kinok" virtuoos : Anna... • 20 mei 1994
Zeggen dat de voorstelling enkel een optelsom van oude en nieuwe stukken is, zou de waarheid bijzonder geweld aandoen

Vernuftige ervaringsmachines • 15 juli 1994
Informatie wordt daarbij steeds gemanipuleerd om de macht te veroveren, niet om de waarheid te dienen

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
Dat is in zekere zin een waarheid als een koe, en in een tijdschrift over literatuur zou deze kwestie een evidentie zijn

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Een lichaam dat weigerde tekens te vormen omdat deze tekens in de weg zouden staan van een waarheid die op zich ook onbenoembaar was, maar toch duidelijk in de beelden van dat lichaam besloten lag...afhouden van een onmiddellijk contact met deze ultieme waarheid waarin het zelf met zijn diepste waarheid, het lichaam, samenvalt...En daar is dan weer dat lichaam, dat bij elke bevreesde sprong, bij elke pijnlijke blik, zijn ondoorgrondelijke onbegrijpelijkheid als een te koesteren schat, als de hoogste, maar onvatbare waarheid

Wervelende waanzin van Mantero • 1 september 1995
een ritueel vol onuitsprekelijke waarheid