704 document(en) met "An De" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Hier opnieuw dezelfde fouten, maar de werkelijkheid binnen de dans is een stuk nauwer verbonden met de concrete boodschap die de dansers moeten vertellen...schijnbeelden van de eigenheid van de artiest) waarmee de volkomen onpersoonlijkheid en trivialiteit hun intrede doen...De meeste dansers hebben de neiging om de eigen informatie te onderdrukken door een personage te acteren of door te veel zelfkritiek

Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Het stuk raakt niet aan de essentie van het vrouw-zijn, wel aan de essentie van de moeder-dochterverhouding in de westerse samenleving...De neuroloog De Bono heeft een boek over de werking van de hersenen geschreven, waarin hij dat fenomeen beschrijft...Ik heb een alibi nodig om iets te maken dat afgezien van de autobiografie ook nog voor de mensen interessant is. Ik heb de behoefte aan respons uit de zaal in de vorm van gelach

Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
de tekst worden de hoofdfiguren, de man en de vrouw, ten tonele gevoerd als verwaterde en verziekte afspiegelingen van de archetypes "man" en "vrouw" die overgeleverd zijn uit de klassieke tragedies...Logischerwijze wordt er vrij naturalistisch, zelfs vaak met de grote middelen uit het komische theater, geacteerd; Bij de radicale feministe Kattrin (Katrien Devos) en Meret (Bhora de Winter...Had de regisseur nog wat verder gesleuteld aan deze opvoering en de al te anekdotische en fragmentaire elementen weggezuiverd uit de enscenering, dan was dit wellicht een goede voorstelling geworden

Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
De titel "Ave Nue" hangt misschien samen met het ogenschijnlijk onoverkomelijke teatrale probleem dat de speelruimte in het Théâtre de la Balsamine stelt: een breedte van 4m bij een diepte van 60...Het gebruik van gaasdoeken die de speelruimte afschermen van de zitplaatsen geeft, door de lengte van de gang, het gevoel dat je in een camera obscura (of een Japans schimmenspel zo je wil) zit te...een deel van de muziek van de hand van Ryszard Turbiasz, op cello live uitgevoerd, met zang van Mieke Verdin en Katrien De Vos

Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
Het lijkt er eerder op alsof de inhoudelijke drager van het stuk - parallel met het soms stuntelige en zeer uitputtende bewegen - de onzekerheid, de incidenten, het geweld zijn (als keerzijde van de...Plotseling zegt ze dat ze een huwelijksaanzoek weigerde omdat ze dan niet meer zou zijn wie ze is. Als dan ook de andere vrouw en twee manen de scène opkomen (Erick Clauwens en Mark Willems- en de...twee vrouwen door de mannen hardhandig rondgezwierd worden, klinkt het liedje: "Each man kills the things he loves". Hierna wordt de taal volledig verlaten als voermiddel voor het stuk, en blijven enkel de

"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
dat gevecht met woorden (soms letterlijk beschreven alsof de schrijver woorden dood slaat) duiken ook andere lijnen op: de schrijver die opgeslorpt wordt door zijn personages, de samenhang met zijn...Ook aan de details van de scenografie is aandacht besteed: als de schrijver opkomt bv...heeft hij zijn schoenen -- de enige reële voorwerpen op de scène -- uitgedaan en zet ze in een hokje weg; de gewone wereld is weg

Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
Telkens wanneer zo de omtrekken van een verhaal zichtbaar worden, wordt de bal opnieuw in het kamp van de toeschouwer gelegd...Betekenis De ruimte waarin de dans plaatsgrijpt wordt grotendeels bepaald door de belichting...De bewegingen liggen meer dan voor de hand, zijn weinig gecoördineerd en lukraak gerangschikt enkel de muziek valt best mee

Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Daarin geeft ze blijk van een lucide inzicht in de werking van de mannenwereld: gegevens uit haar voorgeschiedenis brengt ze samen in een verhaal dat het voor de rechters aannemelijk moet maken dat ze...De oorlog geeft haar de kans, profiterend van de verwarring er een eigen handel en wandel op na te houden, die haaks staat op de rigide logica van de mannenwereld...Ilse Uitterlinden weet de gekke sprongen in de monoloog overtuigend vorm te geven, zodat je als toeschouwer bijna zelf in het verhaal tuint dat ze voor de rechter op het einde opdist

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Een van die lijnen is een man die af en toe, verkleed als een grote witte hand, het beeld doorkruist en interfereert met de handelingen van de dansers (als hij op de grond gaat liggen, gaat Paxton...de anderen nog maar een moeizaam zoeken is. Alle dansen speelt zich af tussen twee gaasschermen die tegen de tribunes aan staan en opgeschoven worden naarmate de tribunes verder uiteenschuiven...Binnen die donkere kamer is alles voorstelling geworden; ook die momenten waar de dansers eigenlijk niet dansen maar gewoon opduiken uit een van de lokalen die op de gang uitgeven om naar de anderen

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
nooit meer dan een paar schermen die de noodzakelijke opkomsten en afgangen mogelijk maken, en een eigen leven leiden dat, door de aankleding van de schermen, parallel loop met, of haaks staat op wat...Ze gebruiken wat er is, de mimiek, de manier van bewegen, het lichaam van de acteurs, en als dat zo uitkomt worden die aangewend om iets aan te strepen in de tekst...Shaws humor in "The Philanderer" is veel geraffineerder: de uitgangssituatie op zich is reeds behoorlijk potsierig, het soort personages en de toestanden waarin ze terechtkomen, de conflicten in de

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
liefdesbriefjes aan Ophelia ondertekent met "de machine" (de Hamletmachine). In het kasteel heerst overigens dezelfde bedompte sfeer van verveling, pesterijtjes en onderdrukte woede die "Verwanten" van Paul Peyskens...De voorstelling opent met de scène waarin Hamlet een aantal acteurs die op bezoek zijn om hem af te leiden van zijn waanzin, het verhaal van de moord op zijn vader laat opvoeren; in het...Met die troonbestijging eindigt het stuk, en de verwachting is dat de biljartspelers nu nog vele en lange jaren biljart zullen kunnen blijven spelen

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Verscheiden Met Paxton belanden we bij de omvangrijke Amerikaanse dansers die hun opleiding genoten bij Merce Cunningham (te gast op het vorige Klapstuk), de peetvader van de postmoderne dans...Hoewel ze elkaars werk voordien nauwelijks kenden, ontstond uit de de confrontatie van hun ideeën volgens de New York Times een "work of blazing formal beauty". Korale Armitage, ook een oud...Galotta: "ce que je m’efforce de saisir,… c’est de créer un climat, de suggérer une culture…". Wellicht zal de vergelijking in één festival tussen de beeldmanipulatie van Timmers en Booth, of de

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Vreemd genoeg blijkt de buitenwereld toch zijn gewone gang te gaan: er is nieuws én de Tour de France op de buis...Deze eigenaardigheid blijkt bij nader inzien de kern te raken van de intrinsieke thematische tweeslachtigheid, van de onduidelijkheid van deze voorstelling...De vier bewoners van de studio handelen helemaal niet alsof ze de "laatste der Mohikanen" zijn; integendeel, ze handelen als nogal zwaar aangezette ‘en niet bepaald diepgravende) van burgermannetjes

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
dit stuk krijgt elk van de kandidaten een keer de leiding van de observator over de gebeurtenissen, waarbij telkens een bepaalde machtswerking uitgepuurd wordt, met verwijzing naar een bepaalde...Vooral in het illustreren van de wijze waarop macht uitgeoefend wordt -- en het is niet noodzakelijk degene die de leiding heeft, die ook werkelijk de macht uitoefent - zitten er zeer rake observaties...Het is tegelijkertijd een kommentaar op de gang van zaken in het leger, de zakenwereld, de medische stand of de padvinderij

Jennifer Muller and the Works, hoogvlieger • 7 oktober 1985
De rijkdom in de evolutie van de bewegingen wordt erdoor in een veel te nauw carcan gedrukt, dat veeleer naar de spreektaal verwijst dan naar de dans; maar precies omdat dansen geen spreken is, blijft...Ondertussen wordt door een volgende wisseling in de kostumage van enkele dansers de link gelegd tussen het eerste en het tweede tema: de ontmoeting tussen twee geliefden wordt vergeleken met het...een verwarrende kleurenwisseling van pakjes wordt zo langzamerhand teruggegrepen naar de openingsbewegingen, en het stuk wordt besloten met een syntese van de verschillende dansmotieven, terwijl

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
terwijl hij danst op een bijna onontwarbare manier verweven raakt in de klanken die Dewit voortbrengt met de handen en voeten, de klank die uit de boxen komt en de eigenaardige galm van de zaal zelf...Tegenover de grove manipulatie van de zintuigen in de alledaagse wereld van de zintuigen in de alledaagse wereld wil ik in een vorstelling een eigen taal ontwikkelen, waar iedereen aan kan deelnemen...aanvankelijke keuze van Booth en Dewit om het kader van de zaal te gebruiken als een metafoor voor een cel waarin herinneringen de motor van het heden en de kreatie zijn, heeft Laurie Booth zich in de selektie van

Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
Terwijl de man op het bed, Laurie Booth begint te dansen, worden op de hoge witte muur van de kale ruimte de eerste zinnen geprojecteerd van het verhaal dat de voorstelling draagt...moeite waard is. In zijn dans gebruikt Laurie Booth bewegingen die niet te herleiden zijn tot een of ander gestandaardiseerd bewegingsrepertoire, de meest voor de hand liggende gelijkenis is de dans van...Als parallel verhaal vergroot de muziek de complexiteit van de voorstelling niet, maar maakt ze precies transparanter

Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985
Parallel met Armitagesgrote controle over haar lichaam (dat geldt minder voor haar partner Joseph Lennon) zijn ook de getoonde beelden erg strenge composities die tegelijk de erotische emotie en de...de dans en in de muziek (in flarden dan wel) is er een versneld doorlopen van historische danstradities, steeds andere "pas de deux", waarbij de bewegingen regelmatig bevroren worden en op die manier...Er is de veel te snelle beweging, het verkeerde citaat het hoekige, de percussie als permanente stoorzender, het voortdurende uit balans zijn in plaats van het evenwicht van de klassieke dans

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
Zo vergroot ik de spanning in de wijze waarop naar de voorstelling gekeken wordt Ik wil af van de gelijkmatige stroom van bewegingen die gewoonlijk kenmerkend is voor ballet...tradities en in de muziek en de dans wordt die traditie eigenlijk doorlopen, van de ridderlijke, hoofse manieren van de eerste beweging tot de moderne tijd (het heden speelt trouwe voortdurend mee, waardoor...De dansstijl in de Verenigde Staten is veel sterker, er wordt veel meer de nadruk gelegd op lichaamsbeheersing, wat een groot voordeel is, vind ik want op die manier kan je je lichaam plooien op de

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
De ruimte in de Vlamingenstraat, waar Harry Dewit en Laurie Booth wonderlijke dingen mee deden, is volledig aan het oog onttrokken door zwarte doeken -- bij wijze van coulissen -- wat een ruimte...leiden naar de uiteindelijke berusting en aanvaarding aan de levensavond...trekken -- schokkend en aarzelend bewogen om de levensavond te verbeelden, terwijl het kind-zijn aangegeven wordt door grote ogen trekken en op de hurken rondhobbelen