30 document(en) met "B-Architecten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
tenminste toch niet aan de turbulente economische en sociale omwentelingen vandien - verstrekte het gebouw van de architecten F. Sel en F. Truyman aan de vooravond van de twintigste eeuw nog steeds de

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
Architecten, muzikanten en theatermakers komen bv

Mooie plaatjes redden het niet : Charleroi/Danses... • 2 mei 1996
De korte video's die de Amerikaanse architecten Elisabeth Diller en Richard Scofidio in de voorstelling verwerkten, tonen ook dat je dergelijke gedachten op een pertinente manier kan aanduiden (wat

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Vreemd genoeg gaan veel architecten, hun promethe...ghostwriter' van een architecturale en urbanistische onderneming die leidde tot een 'Culture of Congestion' Die liet de New-Yorkse architecten toe de verlangens van Manhattans collectieve onderbewustzijn een...Architecten hebben vaak de indruk dat zij in het bouwproces de touwtjes in handen hebben, terwijl de werkelijkheid maar al te vaak is dat zij een object zijn in de fantasieruimte van anderen, en

Zwerftocht langs glas en staal: Maarten Delbeke... • 22 januari 1998
het wijdverbreid gevoel onder architecten en stedenbouwkundigen dat er een communicatiestoornis bestaat met het "grote publiek", ogenblikkelijk ontaardt in de grootste spraakverwarring en misverstanden

hedendaagse architectuur: Ie bouwwerken • 26 februari 1998
De werkelijke me- dedeling is: wie rijk en gek genoeg is, zal in de hier gepresenteerde keur van architecten wel iemand van zijn gading vinden

Oogverblindende bouwwerken: Een ambitieus kijkboek over hedendaagse... • 26 februari 1998
De argeloze lezer, en voor hem is dit boek toch vooral bedoeld, zal zich wellicht afvragen "waar die architecten het halen". Voor een antwoord daarop kan hij terecht bij de tekst van Steele...Even onduidelijk is de keuze van de gebouwen en de architecten die Steele vermeldt...De werkelijke mededeling is: wie rijk en gek genoeg is, zal in de hier gepresenteerde keur van architecten wel iemand van zijn gading vinden

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
Constant blijkt als kunstenaar, in meer dan een opzicht, de peetvader te zijn van belangrijke architecten als Koolhaas of Archigram, en heeft ook een filosoof als Virilio geïnspireerd...Niet onbelangrijk: precies deze namen worden in de hedendaagse "avant-garde" onder architecten precies deze namen te pas en vooral te onpas geciteerd om een project te legitimeren...Nog merkwaardiger is hoe zijn denken op dit ogenblik clichématig gemeengoed is geworden voor een niet onaanzienlijk aantal architecten

Het verraad van het fotoboek : De... • 29 juli 1999
Niet alleen is hij (veel) ouder dan de andere geselecteerde architecten, maar zijn profiel is minder markant - ,,braver'' - dan dat van andere mededingers als Rem Koolhaas, Toyo Ito en Bernard Tschumi...Deze drie zijn schoolvoorbeelden van architecten die naast hun werk als ontwerper, ook een belangrijke theoretische bijdrage leveren aan het architectuurdebat (dat is wellicht zelfs Tschumi's grootste

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
Vrienden van Hamilton, de architecten Alison en Peter Smithson, bouwden enkele jaren tevoren, in 1956, hun 'House of the future' voor een Daily Mail Ideal Home Exhibition

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
onderkoelde opvolger hebben echter een genealogie die ons terugvoert naar de jaren '50 toen Britse pop-artiesten van de Independent Group (IG) als Richard Hamilton en de architecten Peter en Alison Smithson de

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Bovendien hebben ook de architecten duidelijke ideeën over de ruimte, door het gebruik van bepaalde materialen en kleuren, en die wou ik niet doorkruisen door bijvoorbeeld een schilderij op te hangen

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
Bob Van Reeth en Charles Vandenhove behoren tot de meest gerenommeerde architecten...Hoe uiteenlopend de aanpak van beide architecten ook lijkt - een haast brutaal gebruik van beton, staal en hout door Van Reeth, een extreme zorg voor het detail bij Vandenhove - toch blijkt dit...bOb Van Reeth Architecten , Ludion, Gent, 1995 fr

Een nieuwe zaal voor een nieuwe tijd • 9 februari 2002
Architecten zijn, door de band genomen, weinig begaan met het wezen van performance...Dat zijn de Rotterdammers Rem Koolhaas van OMA en Willem-Jan Neutelings van Neutelings-Riedijk Architecten (de ontwerpers van het nieuwe STUK in Leuven, nvdr...Door die eerste selectie is het mogelijk om vooraf met alle architecten samen een intensieve gespreksronde te hebben

Een festival naast het kunstenfestival • 8 mei 2002
Barokke verbeelding van de metropool Hoe Frédéric Flamand, de vaste choreograaf en artistieke leider van Charleroi-Danses er telkens weer in slaagt om beroemde architecten ertoe te verleiden mee

Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Beschrijvingen van gebouwen zijn ook uit het boek geweerd, maar het discours van architecten krijgt vaak een heel andere betekenis als je ook weet welke gebouwen het moet ondersteunen...Om te beginnen beperkt het werk zich niet tot teksten van architecten, maar bestrijkt het het hele veld van teksten over architectuur...Als Karina van Herck de schrijfstijl van architecten onder de loep neemt, is dat een geslaagd staaltje van onderkoelde ironie

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
Architecten en urbanisten waren, vanaf hun opkomst in de renaissance, altijd al wereldverbeteraars...haar beschouwingen over utopie en dystopie in de twintigste eeuw gaat Eaton even losjes over de verschillen tussen het werk van toonaangevende architecten en filosofen

Woonhuisarchitectuur in de twintigste eeuw • 23 januari 2003
De vraag welk huis en interieur bij een waarachtig moderne levensstijl zouden kunnen horen, blijft in de roman onbeantwoord, maar Musil neemt fijntjes alle architecten en denkers op de hak die beweren...Architecten grepen een opdracht vaak aan om een polemische stelling in te nemen in het debat...Tegenover de vormelijke krachtpatserij van zijn collega-architecten stelde hij de eenvoud van de boerenwoning

'Uniek' naslagwerk van Belgische architectuur • 5 november 2003
Het tweede deel bevat een 700-tal biografieën en projectbeschrijvingen van bekende Belgische architecten en stedenbouwkundigen

B-architecten • 1 januari 2004
Zo suggereren de B-architecten dat hun werkwijze toepasbaar is op elk terrein en op elke schaal, en imiteren zij de modernistische pretentie van universaliteit...het manifest stellen de B-architecten dat het oplappen van oude stadswoningen een pleister op een houten been is. Om de stadsvlucht te stoppen dient men nieuwe woningen te bouwen die beantwoorden aan...Op luttele bladen toveren de B-architecten een stad 'nieuwe stijl' te voorschijn: een pragmatische combinatie van het ideaal van de gezellige tuinstad, de eis om ecologisch verantwoord te bouwen, de