354 document(en) met "De Tijd" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Het stuk raakt niet aan de essentie van het vrouw-zijn, wel aan de essentie van de moeder-dochterverhouding in de westerse samenleving...De neuroloog De Bono heeft een boek over de werking van de hersenen geschreven, waarin hij dat fenomeen beschrijft...Ik heb een alibi nodig om iets te maken dat afgezien van de autobiografie ook nog voor de mensen interessant is. Ik heb de behoefte aan respons uit de zaal in de vorm van gelach

Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
de tekst worden de hoofdfiguren, de man en de vrouw, ten tonele gevoerd als verwaterde en verziekte afspiegelingen van de archetypes "man" en "vrouw" die overgeleverd zijn uit de klassieke tragedies...Als komische scène is dit zeer geslaagd, maar het elimineert alle dubbelzinnigheid uit het optreden van Kalldewey; Een andere scène, waarin De Man en De Vrouw elkaar buiten de tijd ontmoeten en merken...Had de regisseur nog wat verder gesleuteld aan deze opvoering en de al te anekdotische en fragmentaire elementen weggezuiverd uit de enscenering, dan was dit wellicht een goede voorstelling geworden

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
Ze gebruiken wat er is, de mimiek, de manier van bewegen, het lichaam van de acteurs, en als dat zo uitkomt worden die aangewend om iets aan te strepen in de tekst...Shaws humor in "The Philanderer" is veel geraffineerder: de uitgangssituatie op zich is reeds behoorlijk potsierig, het soort personages en de toestanden waarin ze terechtkomen, de conflicten in de...Uitgangspunt voor het stuk is Ibsens idee over het huwelijk als een voor de vrouw vernederend instelling, dat in Shaws tijd in Engeland een golf van opschudding veroorzaakte

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Sinds enige tijd is de alarmkreet dat complete bossen op die manier aan het afsterven zij, niet meer uit het nieuws weg te branden, en met enige fantasie is dan ook snel een apocalyptisch beeld...Vreemd genoeg blijkt de buitenwereld toch zijn gewone gang te gaan: er is nieuws én de Tour de France op de buis...Maar hoe…? Aan de andere kant wordt geregeld, en hinderlijk nadrukkelijk, de ondergang van de wereld geënsceneerd

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
Maar in deze tijd wordt iets nieuws snel oud, het lijdt snel aan bloedarmoede, tenzij je daarin een verband legt met de traditie van de dans, én met "non-dance" onderwerpen...Met klassiek bedoel ik dan een andere relatie tot de tijd; de emoties zijn even belangrijk als in ander ballet maar er is geen onmiddellijke representatie ervan, er is een afstand tot die emotie; het...tradities en in de muziek en de dans wordt die traditie eigenlijk doorlopen, van de ridderlijke, hoofse manieren van de eerste beweging tot de moderne tijd (het heden speelt trouwe voortdurend mee, waardoor

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
De witte dansvloer werkt dat in de hand omdat ze net in de lucht dansen; De zeer rigide orde van de ideale scènewereld lijkt opgelegd te zijn van buitenaf, een formidabele manipulatie van individuen...Geen Robotten Toch zijn de dansers geen robotten of figuranten in een "brave new world dance". Het is na enige tijd duidelijk dat de dansers hun eigen individualiteit bewaren, dat ze niet allen...Met een enigszins onbetrokken veilig professionalisme plaatsen de dansers de juiste beweging op de juiste tel van de muziek; maar het belangrijke is vooral de juiste tel, niet de juiste kopie van de

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Ook de akteurs zelf worden tegen elkaar uitgespeeld (de lange zware Frans Poelstra tegen de beweeglijke Alessandro Certini; de drie vrouwen). In al deze snelheid, kontrastwerking en humor tegen een...De link met Van Deene wordt gelegd via de installatie op de tentoonstelling "Doch Doch", waar parallel op twee videoschermen fragmenten uit het dagboek van de schilder worden voorgelezen, en waar een...Uiteindelijk ontaardde de hele kommune in een chaos, en waren het de kinderen die de zorg voor alles op zich namen, tot de voedselvoorziening toe

Marc Thompkins sluit Klapstuk • 30 oktober 1985
Het begin van de voorstelling geeft meteen de toon aan: de dansers staat in een lijn rechtop in de lengte van de scène, met de rug nar elkaar...De eerste keert zich om en geeft de volgende een slag in het gezicht, die loopt door en slaat de volgende, die dan weer naar de laatste (en grootste) loopt, hem slaat en dadelijk zelf een slag...Na zekere tijd ontstaat de indruk van een perverse, verstikkende sfeer van opsluiting, met geweldadige en homo-erotische trekjes

Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
Trouwvriend praat de vogels een vernuftig plan aan (waar hij vooral zelf beter van denkt te worden): een muur bouwen tot aan de hemel, zodat de offergaven van de mensen aan de goden onderschept kunnen...Er ontspinnen zich nogal wat intriges tussen de aanvoerder van de vogels, Trouwvriend en de goden, om de grootste hap van de macht te verwerven...Het probleem dat een stuk als De vogels echter stelt is: hoe kan je de grappen over de Atheense samenleving naar onze tijd overzetten, als je wil vermijden dat enkel klassici hier plezier aan beleven

Schilderen op dans met licht: "Sans Légende"... • 13 januari 1986
de tijd zijn er de pauzes tussen twee lichtvlakken; door een afdekschuifje vergroot en verkleint de lichtvlek zich en belicht zij grillig als een zoeklicht de danseres...Bij het einde van het stuk rukt Verhoye de lakens weg van de wanden (ze werden niet gewassen om beschilderd te worden met het licht van Moyano), en eet bijna letterlijk de lichtstraal op, waarmee de...Het heeft er dan ook meer weg van dat de voorstelling niet voldoende uitgezuiverd is. Anderzijds, en dat verklaart misschien de onzuivere indruk die het geheel geeft, leken zowel de dans als de

"Om Eleanor", niet bang voor Virginia Woolf • 26 april 1986
LEUVEN - Een Nederlandse toneelgroep -- drie pas afgestudeerde aktrices van de toneelschool -- met de vreemde naam "De mug met de gouden tanden" was in 't Stuc met zijn tweede produktie, "Om Eleanor...de konfrontatie met haar kleinnicht Peggy merk je de veranderde leefwereld na de oorlog het sterkst...Die blijft vooral boeien door de overduidelijke akteerlust van de speelsters

Wooster Group toont replica van de turbulente... • 9 oktober 1986
Daaruit groeit een beeld over het naïeve geloof in de macht van LSD in die tijd, over de hang naar euforie en de onlustgevoelens...het tweede bedrijf wordt een extreem snelle versie gemonteerd van Arthur Millers The Crucible, waarin voortdurend heen en weer gesprongen wordt in de tijd tussen de heksenprocessen van Samen in de...Je ziet wat je ziet, een niet te ontwarren, overrompelende massa signalen, een vorm van theatermaken die de complexiteit van deze tijd tot zijn eigen wezenskenmerk gemaakt heeft; Een zeer uitgebreide

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
LEUVEN -- De vage onrust over het kulturele klimaat in deze tijd, over de noodzaak om weer meer aandacht te besteden aan kultuur als noodzakelijke menselijke vorming, dateert niet bepaald van vandaag...de buis, terwijl precies de gemeenschap die ontstaat uit een voorstelling, uit de konfrontatie tussen publiek en publiek, publiek en artiest, de kans biedt op een gemeenschap waarbinnen over die...Een projekt als dit heeft dan ook de reële mogelijkheid in zich om het kultureel klimaat aan de universiteit op te tillen, de universiteit toch deels de universaliteit terug te geven waar de rektor

Dansers Kollektief kokketeert met blues • 22 november 1986
LEUVEN -- "Blues" in deze tijd speelt zich niet meer af in mistroostige bars, maar in de koele design-salons van de grootstad...achterwand een smalle strook met een draperie, langs de linkerzijde een reeks ronde (uiteraard, jaren '50-"look") fauteuils opgesteld op een lijn, met een spot gericht op elke zetel, langs de...Maar het blijft wel, ondanks de schokeffekten, een bij nader inzien vrij stereotiepe beeldvorming over de ontworteldheid van de stadsmens, die, mede door de nogal modieuze en gezochte vormgeving, af

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
De glazen lantaarn werd verduisterd en geïsoleerd, de wanden langs de galerijen werden nachtblauw geschilderd, op het gelijkvloers werd een houten speelvlak in de vloer ingewerkt en langs de galerijen...metafoor voor een nieuwe tijd). Dit gebouw is geen metafoor meer van de intieme burgerlijke waarden maar van de ratio van de industriële omwenteling...resulteerde in de tentoonstelling "De mythe van de kracht". En uiteindelijk heeft het INS, met de ateliers langs de Timmerwerfstraat en de kantoren op de verdiepingen, een vaste standplaats waar

Maatschappij Discordia inventarizeert "komedie": Eerste dag in... • 14 januari 1987
Discordia was met "Feuilleton" voor de tweede en laatste maal te gast in Leuven (en België). In de programmabrochure kreeg dit buitenbeentje in hun oeuvre het epiteton "enscenering van de migraine van...Waarvoor dient het voorspel, het voordoek, de kompositie van het decor, de muzikale omlijsting, hoe is de verhouding met film en televisie, wat maakt de aantrekkelijkheid uit van een bepaalde tematiek...Eigenlijk is er geen sluitende hypotese die alle feiten, de kontradikties en parallellen, binnen de voorstelling en in de relatie met de rest van hun oeuvre, totaal afdoend dekt

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
LEUVEN -- Tijdens de "Week van de onbehaaglijke komedie" werden de tweede en de derde avond gevuld door Kamagurka en Herr Seele met "Werken harder dan gewoonlijk" (dinsdagavond) en HTP of Jan Decorte...Ziehier... de mens", kondigt Herr Seele Kamagurka aan, waarna in quiz-vorm de vragen over goed en kwaad door "de mens" beslecht worden ("Uw auto start niet, is dat kwaad...iedereen dan maar de zaal wil verlaten...? Er ontspint zich een hele diskussie tussen de personages en de regisseur en de dramaturg (die later ook de schrijver blijkt te zijn, die brieven stuurt

Lekker leuk circus • 23 januari 1987
Uitverkoop wordt de inboedel van het circus geveild, maar het betaalmiddel is niets anders dan de tijd van de toeschouwer, een boutade op de slogan "Time is money". Met die slogan heeft dit circus dus...meegegeven over leven en dood, over liefde en afgunst, over de tijd...Daardoor wordt de illuzie geschapen van een lang vervlogen tijd waarin de problemen nog eenvoudig en overzichtelijk waren, op een didaktische manier te inventarizeren in onderhoudende nummertjes

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
Deze produktie is -- alleen al door de intrigerende tekstopbouw -- veel boeiender dan de vorige in deze reeks, de bevlogen parabel "De ambassadeur" van Mrozek...De tragedie van al de protagonisten in dit stuk -- en het gaat daarbij om briljante figuren --, met uitzondering van de partijfunktionarissen, is immers dat zij door deze konstellatie nooit als...De regie van Mark Dewit werkt zeer goed, ze laat toe de intriges en dwaalsporen in de gesprekken goed te volgen

Sprong van de Eiffeltoren: "Récital" van Mark... • 6 februari 1987
Toch begint de voorstelling na zekere tijd te fascineren...Als hij die wil afnemen, kan hij die niet kwijtraken, omdat hij met een elastiekje aan zijn schedel vastgemaakt is. De houterige onbeholpenheid van de grote man die de stolp over zijn hoofd niet...Ondertussen hangt de hele tijd een verlicht schilderijtje van de Eiffeltoren op de achtergrond, en de schijnbare nutteloosheid ervan creëert een suspens, die pas tegen het einde van de voorstelling