78 document(en) met "Dirk van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
de versie bij het BKT in première ging -- acht dagen later dan voorzien -- precies ter wille van een "moeizame en tekstgetrouwe zoektocht naar dé greep op het stuk" (Dirk Buyse, regisseur) -- werd een...verdienstelijke lezing van het stuk gegeven, hoewel je niet aan de indruk ontkomt dat de regie het stuk sterk reduceerde tot een zedenschets van de lotgevallen van vier particuliere individuen in onze samenleving...Het draagt als titel:"Het leven van een therapie", maar al het vorige was daar reeds een illustratie van, de spanning tussen leven en de mallemolen van de therapie is reeds vóór dit bedrijf begint

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Deze eigenaardigheid blijkt bij nader inzien de kern te raken van de intrinsieke thematische tweeslachtigheid, van de onduidelijkheid van deze voorstelling...De vier bewoners van de studio handelen helemaal niet alsof ze de "laatste der Mohikanen" zijn; integendeel, ze handelen als nogal zwaar aangezette ‘en niet bepaald diepgravende) van burgermannetjes...Dit alles samen vormt het ene been van de voorstelling: hoe kon het zover komen met de degeneratie van onze omgeving

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
BRUSSEL -- Dat macht niet noodzakelijk door pure dwang en repressie, ontstaat, maar het gevolg is van een spel van relaties, houdingen en posities van mensen en instellingen onderling; waarbinnen die...Hetze" van Dirk Groenenveld, door Studio's Onafhankelijk Toneel, is daareen soort illustratie -- op zeer kleine schaal -- van...die klaustrofobische situatie van een initiatie-ritus wordt het bewerken van al die onderlinge verschuivingen het bijna uitsluitend motief van de vier kandidaten, maar uiteindelijk roept de observator

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Naast het plateau zit tijdens de hele duur van de voorstelling een oude man (een sterke vertolking van Rudi Van Vlaenderen) op een stoel, naast een cola-automaat uit de jaren '50...Die oude man is de vader van Eddie (Dirk Buyse) en May (Mia Grijp), kinderen die hij verwekte bij twee verschillende vrouwen...Zij zijn de katalysators van de dramatische aktie: de onthulling van de traumatische verhouding Eddie-May-vader, de vaststelling van een overgeërfd, ondefinieerbaar, onverzadigbaar en alomvattend

"Othello" zonder krullen en franjes: Blauwe Maandag... • 25 november 1986
Het is een gewetenloze schurk, hij speelt zeer handig in op de eerzucht van Rodrigo, Cassio en Othello (Johan Van Assche zelf, Ludo Busschots en Dirk Van Dijck), hij drijft door goedgeplaatste...ontdekking van de lijken van Cassio en Rodrigo gesuggereerd worden) en de muzikale ondersteuning van dramatische ontwikkelingen door Fred Van Hove die midden op het toneel piano speelt...Daar staat echter wel tegenover dat Warre Borgmans en Dirk Van Dijck uitzonderlijke akteerprestaties leveren, dat de vormgeving van de aktie zeer geslaagd is, met een goede balans tussen komische en

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
Naast oude getrouwen Afra Waldhör, Simone Moesen, Erick Clauwens en Wilfried Van Dijck, zijn ook nieuwe akteurs aangetrokken: Grace Ellen Barkey, Johan Dehollander, Dirk Van Dijck, Gerdine Fregeres en...Dat verschuift even het aksent in die diskussie van het puur politieke naar de persoonlijke ambities van die mensen, en vormt een link met de tematiek van Shakespeare...van Anthony en Cleopatra krijgen we dan weer staaltjes te zien van het meest stuntelige cabotineren dat denkbaar is. De tematiek van machtsverhoudingen, passie en seks, komt echter op weer een ander

Net zoveel tot er niets meer overblijft:... • 17 februari 1988
Samen met een vriend van Wolf, De Vlaeminck (Dirk Van Dijck) achtervolgt ze hem in het bos...Dat bos is een toverbos, dat geleidelijk bezit neemt van zijn bezoekers...Een van de zwakste punten van de voorstelling ten slotte is het decor, dat daar staat te staan, maar totaal geen relevantie heeft voor de teatrale handeling

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
Dirk De Wit, pedagoog, oprichter van het ter ziele gegane "Filmm", en medewerker van de audiovisuele dienst van de KUL, neemt de al jaren zwalpende film- en video-programmatie ter hand...plaats van in een of andere zaal vond die gewoon in de kantoren op de tweede verdieping van het gebouw aan de Van Evenstraat plaats, tussen de visuele sporen van de arbeid...niet uit nvdr) kijkt, door het samen plaatsen van films en door subtiele introducties (warming ups). Tevens zijn we nieuwsgierig gericht op de toekomst van de audiovisuele media". aldus Dirk De Wit

Dehollander, Van Dijck en Turbiasz spelen Gombrowicz:... • 13 juli 1989
BRUSSEL - "Bruzzle '89" loopt bijna ten einde, maar je kan nog gaan kijken naar een eigen produktieopdracht van dit festival: Marche funèbre pour chat van het trio Dirk Van Dijck, Ryszard Turbiasz en...Het stuk eindigt met een monoloog van Dirk Van Dijck, waarin hij uitlegt hoe hij zijn begeerten steeds verborgen kon houden voor zijn medemensen, steeds op de loer om hem te betrappen op een misstap...Johan Dehollander bij voorbeeld is als akteur totaal niet opgewassen tegen de indrukwekkende prestaties van Dirk van Dijck

Spelen met ruimte: "Lijn 9" op Klapstuk... • 12 oktober 1989
schets-notities van de dans van Deceuninck en foto's van de lokaties waar gefilmd werd...hetzelfde gebouw bouwde Dirk Meylaerts in de ruimte tussen een glazen dak en het glazen plafond van een auditorium een tafel die een intrigerend zelfbesloten beeld geeft: een lang blad in donkere en...De afgrond naast het kleine dak is enorm, en omdat je als publiek vanuit de vensters van een zaal naar het dakplatform kijkt, ben je je daar voortdurend van bewust

Nieuw West speelt perverse Pygmalion • 11 mei 1990
De uitbeelding van de fantazie wordt gekenmerkt door een grote terughoudendheid, Wat meer is, als toeschouwer blijf je voortdurend de stunteligheid van de personages, de triestheid van het spelletje...Pygmalion van Nieuw West is provocerend, koketteert als het ware met de duistere, perverse, verzwegen zijden van Shaws verhaal over opvoeding en liefde...De rauwe direktheid waarmee de drie akteurs het spel spelen, geeft het iets van de onthutsende kwaliteit die films van Pasolini soms hebben

Onderhuidse dreiging in De Mensenslinger • 11 oktober 1990
De teatrale uitwerking ervan door regisseur Bruno Mistiaen en akteur Dirk Van Dyck is dan ook een monoloog...De figuur van de conférencier verbindt de losse tekstfragmenten...De verfijning waarmee Dirk Van Dyck van intonatie, gelaats- en lichaamsuitdrukking en stemvolume wisselt, geeft aan dat de makers, vanuit een fascinatie voor de teksten van Michaux, zochten naar een

Teater zonder teater • 3 juli 1991
Maar nee, de orkestratie citeert, bij monde van Dirk Roofthooft, voortdurend zijn eigen onzekerheid over het proces van de voorstelling...Het meest in het oog springende tema is hierboven al aangeraakt: het procesmatige van dit teater, het binnen en buiten de lijntjes van de voorziene scènes lopen naarmate de akteurs langer met elkaar...het direkte verlengde van dit "praten over de ontzetting heen" ligt het tema van het kommuniceren

Stemmen uit het leven van een vrouw • 13 december 1991
LEUVEN -- De meesterkok is, na De mensenslinger met Dirk Van Dijck de tweede solo-teatervoorstelling die door Bruno Mistiaen geregisseerd wordt...Die stemmen spreken alle over een gelijkaardige geschiedenis, samen te vatten als het levensverhaal van een oude vrouw die terugkijkt op haar leven, van de eerste seksuele fantazie tot het laatste...Tema's en motieven zoals incest of het verhaal van een hoofd dat door een trein van zijn romp gescheiden voortleeft, lopen de hele tekst door, maar telkens in andere kombinaties

Ritsema houdt krachtige taal van Muller in... • 21 januari 1992
Het is het verhaal van drie mannen, de "zoon van een slavenhouder" Debuisson, de zwarte Sasportas en de Bretonse boer Galloudec die in opdracht van een zekere Antoine, een leider van de revolutie...Afstandelijk Al is er op de regie van Jan Ritsema ook wel wat af te dingen, op zijn minst zijn hij en zijn drie akteurs, Bea Rouffart, Dirk Roofthooft en Dries Wieme erin geslaagd deze valstik...Nog te zien in de studio van het Kaaiteater, O. L.Vrouw-van Vaakstraat 83, Brussel, van 21 tot en met 25 en van 28 tot en met 31 januari en l februari, telkens om 20 u 30

Entoesiasten sleutelen aan vader-zoonrelatie • 3 november 1992
ANTWERPEN -- De Entoesiasten van het Reële en het Universele, ofwel Van Dijck, Turbiasz en Dehollander, spelen met het gegeven van Dostojevski's Gebroeders Karamazov...Het gedicht van Jan Engelman over kinderen, dat door schoolmeester Dirk Van Dijck wordt voorgelezen, is zo'n voorbeeld van camp...Dat is niets anders dan het lachwekkende en tegelijk tragische van vader-zoonrelaties, als geen van beiden wil aanvaarden dat hij hoe dan ook gedoemd is die rol door te maken en weer van het toneel te

Jong, maar weinig geweld • 25 november 1992
De cirkel van dialogen tussen de hoer en de soldaat, de soldaat en zijn meisje, het meisje en de rijke jongeman enzoverder, is bedoeld als analyse van de handelwijzen van de Oostenrijkse burgerij...een regie van Beursmedewerker Dirk Verstockt is tenminste niet behaagziek of overdreven boodschapperig...Dirk Verstockt doet het net andersom: de vervreemdende illuzie vervangt hij door de bikkelharde realiteit van een armtierig feestzaaltje in Elewijt, waar je gezeten bent op een allegaartje van oude

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
Omdat ze nogal ontregelend werkt, en ook door de sterke akteerprestaties van Carly Wijs en Dirk Roofthooft, is dit een gedenkwaardige voorstelling...De titel van de voorstelling verwijst naar een stuk van Oscar Wilde, waarin hij de gedachte dat de kunst een afbeelding van de wereld is, omkeert...Manipulatie Het tweede deel is een tekst van Julian Barnes over het schilderij De schipbreuk van de Medusa van Géricault

Waanzin in eetzaal van "grand hotel" • 21 januari 1993
De maître d'hôtel -- Boy Raaijmakers van het Willem Breuker Kollektief -- blaast afwezig een partijtje op zijn trompet, tot obers Ryszard Turbiasz en Dirk Van Dijck binnentreden en met die typische...Het begint er in deze voorstelling van de "Vereniging voor de entoesiasten van het reële en universele" in samenwerking met de Toneelschuur Haarlem, al mee dat niemand van het personeel enige...noppen van de schil van een ananas

Beursschouwburg vertoont aprilse grillen in maart • 4 maart 1993
De samenwerking van Dirk Van Dyck met twee leden van het gezelschap Stan, Waas Gramser en Kris van Trier, resulteerde in de voorstelling Mazurka, naar het verhaal Mazurka voor twee doden van...Ze spelen bekende nummers, gaande van Blanche mijn peird van Vermandere tot Smoke on the water van Deep Purple, maar dan wel telkens op onherkenbare wijze vervormd...Ten slotte is er ook nog een Franstalige herneming van Mouchette van het voormalig Oud Huis Stekelbees, nu Victoria