50 document(en) met "Michel van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
relatie met de toeschouwer aan de hand van werk van Aldo Rossi, Bruce Nauman, Dan Graham, Ludger Gerdes, Thomas Schuttle, Marin Kasimir, Jan Van Oost, Herman Pitz… In "Dubbelportret" een programma van de...leerlinge van Merce Cunningham, zal te zien zijn met "Double Duo", een co-productie van ‘t Stuc met het Maison de la Culture van Grenoble en het festival van Avignon...De organisatie is in handen van ‘t Stuc, met steun van het Festival van Vlaanderen, de KU Leuven en het Ministerie van Cultuur, en zoals programmator Michel Uytterhoeven opmerkt: vooral tegenwerking

Grimmige Thomas Bernhardt schittert • 29 maart 1986
Het "komische schuilt veel meer in de onverbiddelijke taal- en handelingslogika van het stuk die van het streven naar het hogere niets anders dan een menselijke amputatie maken...de marge van de voorstelling zou je misschien wel de bemerking kunnen plaatsen dat de groep de ultieme grimmigheid van het stuk wat heeft ontweken...Caribaldi, de stijve plechtstatige direkteur (Joop Wittermans), de fatterige jongleur (Martin De Smet), de popperige kleindochter (Jacqueline Kaptein), de onbehouwen dierlijke dompteur (Michel van

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
maar als een minister daar een "issue" van maakt, en als de rektor van de Leuvense universiteit daar in zijn openingsrede van het akademiejaar op alludeert, lijkt het vermoeden gegrond dat die onrust...het licht daarvan is het interessant even terug te komen op de rede die Michel Uytterhoeven, beleidsverantwoordelijke van 't Stuc, uitsprak bij de voorstelling van de werking '86-'87, omdat hier een...Michel Uytterhoeven prezenteerde dan ook het plan om in de gebouwen aan de Naamsestraat waar 't Stuc nu reeds gebruik van maakt, een volwaardige werkplaats op poten te zetten

Paul Peyskens op de Vlaamse Zomer: De... • 24 augustus 1987
Uitgenodigd op de Rotterdamse "Vlaamse Zomer" (een zomers teaterfestivalletje met Vlaamse regisseurs) zocht hij zich een cast bijeen van jonge, volledig onervaren akteurs om "The Winter's Tale" van...Als je het stuk niet kent, valt van de jaloezie van Leóntes, koning van Sicilië, en het tragisch lot van zijn gemalin Hermione, haar zoontje Mamillius en haar pasgeboren dochter nauwelijks nog een...dan een onnozel en patetisch stukje, sanseverias voor het raam (precies wat het decor van Michel Van Beirendonck voorstelt). Over, hoe anderen (akteurs, dat eigenaardig soort mensen, en waar zijn

Stuc, 10, kijkt naar toekomst • 20 oktober 1987
LEUVEN -- Tijdens een receptie ter gelegenheid van tien jaar Stuc in de foyer van de stadsschouwburg werd het "Arenbergprojekt" voorgesteld: 't Stuc wil het Arenberginstituut aan de Naamsestraat...Michel Uytterhoeven, direkteur van het Klapstuk-festival, lichtte, als koördinator van het Arenbergprojekt, even de opzet ervan toe...Bruno Verbergt ten slotte, voorzitter van vzw 't Stuc, noemde als voornaamste partners van een volwaardig kultureel centrum: de overheid, de universiteit en de stad Leuven

Paul Peyskens maakt "KIT": "Voor jongeren van... • 12 maart 1988
BRUSSEL -- In de loop van 1987 zocht Oda Van Neygen van de Beursschouwburg, een van de teaters die een kontinue programmatie voor kinderteater kent, Paul Peyskens aan om een voorstelling te maken...Ondertussen was ik bezig in Rotterdam met Michel Van Beirendonck als decorontwerper aan A Winter's Tale...Door de omkadering van Michel en Herman is het allemaal heel mooi om te zien, en is het ook perfekt te verstaan, al versta je dan niet alles wat er gezegd wordt

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
Hoe haken teksten van verschillende auteurs uit verschillende periodes in elkaar in? Hoe ook leiden tradities, van akteren bv...Het is trouwens pas sinds een vijftiental jaar dat toneelspelers misschien weer eens kunnen proberen zichzelf kunstenaar te noemen zoals Kean (van Kean, ou désordre et génie van Alexandre Dumas jr...Maar het woord van Apollinnire, avant-garde, vind ik heel problematisch omdat het verbonden is met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog

Drukke agenda voor herboren "Varia": Garageteater omgebouwd... • 13 september 1988
Varia" is ontstaan uit de bundeling van krachten van drie teatermakers, Marcel Delval, Philippe Sireuil, en Michel Dezoteux, begin van de jaren '80...Daarin zitten drie nieuwe produkties: Brittanicus van Racine, La noce chez les petits bourgeois van Brecht en La danse de mort van Strindberg...La mission van Heiner Müller wordt hernomen, en er zijn drie gastvoorstellingen: Koniec van Groupov uit Luik, Dido and Aeneas van Henry Purcell door de Monnaie Dance Group van Mark Morris en Neige en

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Na visie van enkele intrigerende video-opnamen van zijn werk -- al gaven die een ver van perfekt beeld - liep wat bedoeld was als een verkennend gesprek, uit tot een vijf uur durende konversatie...Nuif" kan de totalizerende dimensie van de ruimte, in al haar artificialiteit, zowel de benauwenis van "Metropolis" als de arkadische sfeer van een nachtelijk berglandschap oproepen...duidelijk toen een muzikant, Michel Gonneville, een partituur maakte voor een gedeelte van een voorstelling: ze was veel moeilijker te memorizeren, klonk minder natuurlijk en minder complex dan de

Mishima in het BKT • 6 januari 1989
Markies de Sade bracht het grootste deel van zijn leven door in gevangenissen en gestichten, o.a...Michel van Dousselaere regisseert het voor het BKT, met Reinhilde Decleir, An De Donder, Goele Derick, Veerle Eyckermans, Nicole Persy en Loes Van Den Heuvel als actrices...dezelfde periode stellen Alina Labienciec en Michelle van Hemelen (foto's en schilderijen) tentoon in het foyer van het BKT

Kritische benadering van gruwelijke spelletjes: "Madame de... • 21 januari 1989
Yukio Mishima, in een regie van Michel Van Dousselaere...deze uitstekende vertolking van An De Donder zie je eigenlijk de kritische positie van regisseur Michel Van Dousselaere tegenover de navelstaarderige wreedheid van de vijf andere vrouwen, en dus...Er zit in die afwisseling van spreken en zich in zichzelf terugtrekken een onechtheid, een element van gratuit spel, dat biezonder goed klopt met de tekst van Mishima

Bedrieglijke rust van de huiskamer: "Le vide... • 14 december 1989
De irrationele logika van het lichaam om in één gebaar -- nagenoeg op de wijze van een symbool -- een oneindige betekenisreeks voort te brengen, wordt daardoor al te zelden geëxploiteerd...Le vide était presque parfait van Jean-Michel Rabéux en Marc Mérigaux zijn die momenten er wel, en ze zijn gevat in een overtuigend-efficiënte teatrale struktuur...Er is de schilder, Marc Mérigaux, die op de achterwand van de scène bij de aanvang een afbeelding van mensen, een paard, jacht- en bloedhonden en een jachtvogel, allen in een panische vlucht, begint

Acteurs spelen zichzelf in "Transformatie compleet" • 22 april 1991
Dat mensen ook zó interessant kunnen zijn, wil er bij ons niet in. Die aandacht voor het concrete, onmiddellijke van acteurs is sinds Verwanten nochtans een van de constanten in Paul Peyskens' werk...Transformatie compleet is geënsceneerd onder de Beursschouwerbug, in de oude dancing "Padua", die door Michel van Beirendonck werd opgefrist...Sofie Segebarth slaagt er bijna moeiteloos in. Laurent Pickaert maakt half bewust, half onbewust van zijn onwennigheid een stijlfiguur, die niet zo ver af ligt van de gewone aanstellerij van een

Klapstuk investeert in jongeren • 13 september 1991
Onder het leiderschap van Michel Uytterhoeven introduceerde het zowat het fenomeen moderne dans in België, met belangrijke artiesten uit vooral de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland...Het is een kwestie van geloof in kunstenaars, en dat is een houding die, aldus Verbergt, aan het verdwijnen is. Management van de kunsten, marketing en verkoop zijn de slagwoorden, in plaats van...Een belangrijk onderdeel van het festival is 19:15, de verzamelnaam van en kader voor een reeks korte koreografieën van beginnende dansers, met speciale aandacht voor een opkomende generatie jonge

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Het kan best zijn dat Bruno houdt van dat soort van esthetiserende, gladde, zachte voorstellingen - waarin nooit iets van de grauwheid van een Fabre of een De Keersmaeker om de hoek komt kijken - maar...Lesage: "Precies: de haken van Margarita Guergué, het bootje van Rosette De Herdt, de schelp van Kristien Van Reusel...Als je een artikel van Michel Serres legt naast al die dansvoorstellingen, dan weet je in één klap heel wat meer

Het geheimzinnige leven van de objekten: Pat... • 23 augustus 1993
Van Hemelrijck maakte het decor voor De eeuwige fietser en kreeg daarna een opdracht voor een eigen voorstelling, L'orange d'images, met muziek van Thijs van der Poll...1992 werkte Van Hemelrijck al smaen met Willy Thomas, die een stuk schreef voor een installatie in het inwendige van De Patstelling...zouden dat idee willen toepassen op teksten van Michel De Ghelderode

Mime brengt schilderii van Delacroix tot leven • 8 maart 1995
BRUSSEL -- Het gezelschap van Nicole Mossoux en Patrick Bonté en het Franse gezelschap 4 Litres 12 van Michel en Odile Massé bundelden hun krachten voor de voorstelling Les soeurs de Sardanapale...De man (Michel Massé) die er te rusten ligt wordt door het gedonder en gebrul van kanonnen en machinegeweren uit zijn slaap gewekt...Het is het probleem van alle mimevoorstellingen: de beperking van middelen werkt meestal kontraproduktief, het is steeds hetzelfde arsenaal van buitelingen, tronies en gags dat de dienst uitmaakt

Vietnam voorbij alle clichés : Michel Van... • 24 maart 1995
Vóór Saigon Follow-me begint, doet Michel Van Dousselaere daar nog een schepje bovenop...Van Dousselaere vertelt een heel ander en biezonder intelligent gekonstrueerd verhaal van Rob de Kuiper, waarin de vraag naar politiek engagement en persoonlijk verraad een grote rol spelen...De tekst van Rob de Kuiper schuift tussen het relaas van zijn bezoeker (gebaseerd op zijn eigen reiservaringen) fragmenten van Greenes boek

Pierre Droulers speelt met dansers en knikkers • 30 maart 1995
Michel François' verhaal achter Mountain/Fountain is dat van de Japanse keizer Mikkaddo, die het bevel gaf alle voorwerpen in zijn rijk te verzamelen in zijn paleis, om er een definitieve inventaris...Een videoscherm aan de rand van de scène begeleidt dit gebeuren met allerlei -- soms vrij komische -- opnamen van voorwerpen...Al van bij de eerste solo van Barbara Manzetti word je gefascineerd door de vreemde, bijna mechanische logika van haar handelen

Klapstuk verkent grenzen van dans: Leuvens festival... • 7 oktober 1995
Staalkaart Klapstuk bracht sinds de jaren tachtig tweejaarlijks een overweldigende staalkaart van alle internationale stromingen van de dans...Michel Uytterhoeven, de eerste direkteur, had het over de vuist van Klapstuk: het effekt van de verdichting van een programma tot een veertiendaagse...Als je naar recent werk van Fabre, De Keersmaeker, Annamirl Van der Pluym of Alexander Baervoets kijkt, zie je dat het zich niet meer laat analyseren vanuit criteria van de jaren tachtig