34 document(en) met "applaus" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gevecht met kale muren: "Muurwerk" van Roxanne... • 16 januari 1986
BRUSSEL -- Zichtbaar in de war nam Roxanne Huilmand een biezonder warm applaus in ontvangst na de première van haar eerste eigen koreografie, "Muurwerk", in het Théâtre de Banlieue...Misschien omdat de bijval onverhoopt was, maar wellicht ook omdat het applaus de magie van een intense, emotioneel gekleurde voorstelling op een bruuske manier afbrak; plotseling was de ruimte, een

Egotripperij zonder inhoud: Truus Bronkhorst danst "Bronkhorst,... • 24 februari 1987
gezet, en dat is nog meer zo omdat na elk finaal applaus het liedje en dansje weer van voor af aan hernomen worden, tot viermaal toe

BKT opent met bijna onspeelbare Becketts • 8 oktober 1987
Het lachwekkende is dat 's mans opmerkingen wezenlijk niets om het lijf hebben, dat het hele gebeuren, inclusief het applaus op het einde, bij elkaar wordt gehouden door het pure geloof dat de man een

"Les Survivants" blijft klapstuk van Gallotta • 19 oktober 1987
gelijkaardige quasi-narratieve struktuur en bewegingstaal heeft, maar om één of andere reden niet dezelfde overtuigingskracht, die bij "Les Survivants" een bijzonder lang en warm applaus uitlokte

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
regisseur en akteur een stormachtig applaus

Het plezier van misverstanden: "K!T" in Beursschouwburg • 26 maart 1988
Het geroezemoes en gelach in de zaal waren dan ook niet van de lucht, er waren verscheidene open doekjes, en de voorstelling eindigde met een biezonder lang, hartelijk applaus van het publiek

Onbezoedeld verlangen: 't Stuc-dansproduktie "Bei mir bist... • 20 mei 1989
Geroezemoes en gelach was trouwens niet van de lucht in de afgeladen volle zaal, en uitbundig applaus was het deel van de dansers

Akteurs en niets meer dan dat • 18 september 1990
Daar zit een grote dosis aanstellerij bij, koketteren met het lichaam op zoek naar applaus als ongenaakbare figuur op de scène

"Rapta" van Vicente Saez: aantrekking en afstoting • 30 oktober 1990
De intensiteit, en die momenten waarop Saez zich laat gaan, creërden een suspens bij het publiek die zich ontlaadde in een lang, warm en verdiend applaus

"Après-midi", beweging uit stilstand • 23 oktober 1991
Dit is geen show, maar ene zelfbewuste daad die geen applaus behoeft

Stemmen uit het leven van een vrouw • 13 december 1991
En een terecht applaus Nog te zien in de zaal Van 't Stuc in de Vlamingenstraat 96 in Leuven op vrijdag en zaterdag om 20 u. 30, en daarna in de Limelight in Kortrijk op 21 december, op 15 en 16

Maguy Marin aan herbronning toe • 5 maart 1993
Applaus én doek

Ballett Frankfurt ongrijpbaar tussen sneeuwvlokjes • 3 mei 1993
Het lange applaus, hoe verdiend ook na een gewoonweg verbluffende voorstelling, krijgt daarmee iets van een herstel van de gewone gang van zaken

Vandekeybus kan het niet laten te charmeren... • 3 december 1993
Het stormachtig applaus bij de première in de KVS is wellicht de voorbode van een even warme ontvangst hier...De eenvoudigste verklaring is misschien dat er te veel redenen zijn om te applaudisseren, dat de voorstelling een en al aanleiding tot applaus is. Ze is opgehangen aan een aantal "rode draden", en dat...Enerzijds zegt ze dat we ons applaus niet altijd moeten reserveren voor clichématige beelden van schoonheid en sukses, anderzijds hengelt ze zelf door haar struktuur voortdurend naar datzelfde sukses

Vandekeybus zorgt voor karnaval : "Mountains made... • 30 mei 1994
Het applaus na de première was uitgelaten, en inspireerde de blinde Sayd Gharbi, de centrale figuur van dit stuk, tot een spontane dans

Een oeverloos vagevuur: Vandekeybus kampt in Pasolini-project... • 19 oktober 1998
Als het publiek moet applaudisseren terwijl een man weggedragen wordt, blijft dat cryptisch voor wie niet weet dat er applaus was bij Pasolini's begrafenis

Vrolijke kermisklanten uit Oost-Europa in deSingel • 12 februari 2000
De anderen zijn elk op hun manier veel te geil op applaus

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Na deze uitvoering komen zij groeten, en er volgt een weifelend applaus: waar is de dans...Die komt na het applaus als Dunoyer voor onze ogen een reeks pijnlijk nauwkeurig uitgevoerde, trage exercities 'afspeelt' op de 'muziek' van het steels opgenomen en steeds verder gedubde en vervormde...applaus voor de muziek

Wat de camera niet kan onthullen • 7 november 2000
Het onwennige en verbaasde applaus bij afloop zal, in het tweede deel van de voorstelling, de klankband vormen voor een reeks pijnlijk traag uitgevoerde lichaamsexercities van Dunoyer

Mensenlichamen/Hemellichamen • 20 januari 2001
Applaus is er niet bij