193 document(en) met "idee" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
geven het idee prins en prinses aan en daar wordt al dansend een spel van aantrekking en afstoting op geborduurd

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
Uitgangspunt voor het stuk is Ibsens idee over het huwelijk als een voor de vrouw vernederend instelling, dat in Shaws tijd in Engeland een golf van opschudding veroorzaakte

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
En dan blijkt dat de kandidaten zo gedesoriënteerd zijn dat ze in hun antwoorden eigenlijk enkel nog gokken naar het juiste antwoord; daarbij gaan ze vooral af op wat de anderen zeggen en hun idee

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
Booth: "De basis voor de selectie van materiaal is het idee dat alles wat je doet ook alles omvat wat vroeger gebeurde...Het idee van die klokken komt uit mijn kinderjaren; toen klom ik in de toren, tot onder de klokken, en schreeuwde erin

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Toch is zijn interventie wellicht geen best idee geweest omdat hij de groepsleden gewoon "van de scène speelt". Een ander essentieel komisch procédé in de voorstelling is het demonteren en...Een idee dat ontaardde in een persoonlijk drama toen de bijval uitbleef, en Van Deene zich meer en meer vragen begon te stellen over de zin en de betekenis van "absolute kunst", van kunst die geen...de vorm van meubels, was hij op het idee gekomen die in stukken te zagen

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
Het interessante van de voorstelling is vooral dat hier een kwaliteit van beweging, de intrinsieke meerduidigheid, het nauwelijks bepaald zijn tot een bepaald objekt of idee, tot het uiterste

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
De titel van Kuypers' koreografie, Elles s'en foot, wat tegelijk "het kan hun niet schelen" en "ze vervoetballen zich" betekent, verraadt een programma, een idee achter de voorstelling over de plaats

Schilderen op dans met licht: "Sans Légende"... • 13 januari 1986
BRUSSEL -- "Sans Légende", naar een idee van Thierry Genicot, kwam in biezonder moeilijke omstandigheden tot stand...Enerzijds blijft de "proposition" van initiatiefnemer Genicot nogal cryptisch, hoewel het idee duidelijk potentieel zeer krachtig kan werken

"Om Eleanor", niet bang voor Virginia Woolf • 26 april 1986
Wat je mist, is een idee of een verheldering van Woolfs wereld

"Teater" leest Strindbergs "Met vuur spelen" radikaal:... • 17 oktober 1986
Zowel Kirsten als Kurt willen aan de nogal timide en niet erg pientere Axel wat plezier beleven, met vaag in het achterhoofd de idee dat ze hun nichtje aan hem zouden kunnen koppelen

Kantor tussen leven en dood: "Artiesten kunnen... • 23 oktober 1986
Dit geeft een idee van wat Kantor toont in dit stuk

Einde van romantische illuzie: "Le diable au... • 8 november 1986
Hij is bezeten door het idee van een zuiver begin waarin de woorden nog betekenden wat ze betekenden

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
desnoods tot het bittere einde -- al is dat ook een verouderd idee

Nachtmerrie als een visuele tuin der lusten:... • 8 mei 1987
Maar ook hier is er geen echte ontwikkeling-van een koreografisch idee, en de samenhang met de "boodschap" is in ieder geval vaak ver te zoeken

Paul Peyskens op de Vlaamse Zomer: De... • 24 augustus 1987
Op een heel amusante manier vertelt Peyskens een sprookje over een gevoel van "is het maar dat", over hoe er van die wilde droom, dat geweldig idee waarmee je aan iets begint, niets meer overschiet

Charles Vandenhoves geslaagd debuut als decorontwerper: Attributen... • 25 januari 1988
Nochtans, binnen de programmatie van DeSingel is deze tentoonstelling een goed idee, omdat ze de raakvlakken tussen twee werkingsterreinen van de vzw --architektuurtentoonsteilingen en 'teater -- laat

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
Die andere pakken hebben geen vouwen en zien eruit alsof ze gedragen zijn, en hebben geprononceerde dijen, wat helemaal niet en vogue is; ik heb het idee dat dat veel meer is hoe we ons binnenkort

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
En het ligt in de bedoeling dat deuren van die bureaus wijd open blijven staan voor iedereen die met een zinnig idee voor de dag komt

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Bij het lesgeven maak ik nooit gebruik van spiegels; ik ga uit van het idee dat elke beweging ontstaat door een intuïtie, een ingeving, en dat de eerste impuls voor de beweging altijd gegeven wordt

"Het naakt in omgeving" boeit het publiek... • 25 oktober 1988
idee voor een performance waarin twee naakte mensen evolueren in een artificiële omgeving vol attributen (een namaak-kaktus, beschilderde grootwarenhuiszakken enz