37 document(en) met "overleven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Een kruisbestuiving tussen deze ecologische ramp en een nucleaire ramp levert -- tenminste in de wereld die Pantarei met "Coeur Humide" op de plankenzet -- paarse regen op; vier mensen overleven deze

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Zijn scherp inzicht in de manier waarop ideologie werkt en zijn totale ongeloof in het bestaan van de goede zaak of de nobele daad (overleven op de best mogelijke manier is wat hem essentieel

De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens • 1 april 1992
Dat lag wel anders in de beginperiode toen het nog vechten was om te overleven

Met busje naar toneel in verlaten huis • 21 april 1993
op te groeien en liever aan de rand van de samenleving als zwerver overleven dan hun plaats in te nemen

Het geheimzinnige leven van de objekten: Pat... • 23 augustus 1993
Ondertussen deed ik hier en daar werkjes om te overleven, onder andere voor Jari de Meulemeester, die toen voor de Beursschouwburg Mallemunt organizeerde

Klapstuk gaat tweemaal op zoek naar onverwachte... • 14 oktober 1993
Zelfs autenticiteit, wat het ook moge betekenen, moet kunstmatig gekonstrueerd worden, wil het op een scène overleven

Papa Tarahumara in wonderland • 7 april 1995
podiumkunsten moeilijk overleven is. Na Karas was in deSingel ook het gezelschap Pappa Tarahumara van koreograaf Hiroshi Koike te gast met Bush of Ghosts

Jonge bewoners van Marollen spelen hun eigen... • 4 oktober 1995
Het vrouwelijke element ontbreekt in die barre wereld waar overleven alle energie opeist

Vier vrouwen in een ondraaglijk isolement • 12 maart 1996
Wel gaat het over vier vrouwen die "op hun honger blijven zitten". Van de strategieën om te overleven met die figuurlijke honger maken zij, geschaard rond een tafel met een bak bier binnen handbereik

Vassiliev brengt Molière als ritueel : Russische... • 1 augustus 1997
als het theater echt wil overleven

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
artistieke bohème om te groeien en te overleven...Voor een appel en een ei overleven is al evenmin zo eenvoudig als pakweg tien jaar geleden

Van de vloer af omhoog: Choreograaf William... • 25 maart 1998
Die evolutie gaat zo snel dat ons vermogen om ons te verwonderen over wat zich op een scène afspeelt, erg verkleind is. Hoe kunnen theater en dans overleven of nog iets betekenen...Ik denk dat het binnen die context niet zou moeten overleven

Platel raapt theater van de straat: Bach... • 14 mei 1998
Wel op de onderlaag van de samenleving, waar overleven in de openbare ruimte nog werkelijkheid en noodzaak is, maar ook een middel om respect te verwerven

Meg Stuart vindt lichtere toonaard • 12 september 1998
De wisselwerking tussen dat lichaam en zijn omgeving om te bestaan en te overleven -vandaar wellicht de titel Appetite- krijg je ook te zien in beelden van eten, en zelfs zwelgen in eten

Dansen aan de rand van Europa: Vlaming... • 30 december 1998
En tenslotte is er met ForumDança een opleiding hedendaagse dans, al heeft die organisatie het door onzekere financiering erg moeilijk om te overleven

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Hoe kan je in deze stad overleven als je het geluk of anders gezegd je ras, je geslacht, je leeftijd, je 'look' - of bij gebrek daaraan je fortuin - niet mee hebt...Overleven betekent bij Visconti niet: zorgen dat er brood op de plank komt of dat je pensioen verzekerd is, maar wel: zorgen dat je een modus vivendi vindt tussen je eigen verlangens en de...Overleven is de eerste en belangrijkste boodschap voor Tarantino's personages

Ramsey Nasr. Grote emoties in alle toonaarden • 11 februari 2000
Zij worden voor hem het beeld van de echte goden, omdat zij in tegenstelling tot de mens en zijn goden, steeds overleven

Thomas Hauert. Nieuwe namen op het podium... • 11 juli 2000
Hoe is het u gelukt om na uw Rosas-periode als danser te overleven met een beperkt aantal voorstellingen

De camera en de danser • 16 januari 2002
Het gevolg was dat het voor aankomende choreografen vanaf de jaren 90 uiterst moeilijk bleek te overleven zonder zich met zon centrum te verbinden, niet alleen voor het praktische aspect van

Een nieuwe zaal voor een nieuwe tijd • 9 februari 2002
Veel artiesten moeten echter reizen om te overleven