59 document(en) met "perfekt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Merkwaardig is dat dit psychisch proces hier tegelijk als een binnen het stuk onvermijdelijke realiteit én als een wensdroom, een hallucinatie perfekt aanvaardbaar gemaakt wordt

Mannen van den Dam lichtvoetig én ernstig • 13 februari 1986
Dat decor geeft door zijn speelsheid aan het geheel een onderkoelde ironie, de versplintering ervan sluit perfekt aan bij de gespletenheid van de vrouw, de weergave van een zelfkant in het Duitsland

Tranter als verdwaasde poppenspeler: "Underdog" van het... • 22 februari 1986
Een beetje zoals Ensor gebruik maakt van maskers om een gevoel van waanzin over te brengen op een, ondanks de groteske vertekeningen, perfekt aanvaardbare manier, gebruikt Tranter poppen om in de rol

Grimmige Thomas Bernhardt schittert • 29 maart 1986
Zo ver gaat dat, dat het bijna discipline om de discipline geworden is; er zijn geen echte mensen meer, maar perfekt voorspelbare automaatjes

Stuc toont eigen videoprodukties: Schuchter, maar beloftevol • 29 april 1986
Dit tema van de zwerver (hoewel niet zeer expliciet) als inhoud van de beelden werd geprezen omdat het een romantisch motief is dat perfekt aansluit bij het muzikale motief (en inhoud) van Schumanns

"Othello" zonder krullen en franjes: Blauwe Maandag... • 25 november 1986
Hij is de man die perfekt de drijfveren en motieven van de anderen doorziet en er voor zijn eigen baat handig gebruik van weet te maken

Lekker leuk circus • 23 januari 1987
wanneer ze doen alsof niemand zijn juiste plaats vindt in de coulissen bij de aanvang van de voorstelling) zijn perfekt getimed

Ralf Ralf: met veel humor en onkonventioneel • 27 januari 1987
scheppen ze teatrale situaties die perfekt begrijpelijk lijken door de nauwkeurige observatie van handelingen...Maar de Stones -- die zich nog met straattoneel beziggehouden hebben, wellicht de hardste leerschool die denkbaar is -- slagen erin die gevoeligheden perfekt te kombineren met een voorstelling die

Tussen Cunningham en poëtische beelden: "blue rAn... • 28 januari 1987
Dat is minder het geval voor Naomi Bloch, die niet de spanning opbrengt die nodig is om dit soort dansen perfekt uit te voeren

Yves Musard danst "Antipodes": Verwarrende vermenging van... • 18 februari 1987
Zijn dans vertrekt vooral uit de ledematen, terwijl rug en hoofd ook in zeer ingewikkelde pirouettes waarbij armen en benen in zeer verschillende richtingen uitwaaieren, perfekt rechtop blijven

"Tars/zan", van het goede maar een beetje... • 20 februari 1987
dat lampen op metalen staven, die perfekt kaderen in dat futurisme, even later net zo goed staan voor lianen waarin Tarzan rondzweeft

Boeiend onderzoek, ook voor buitenstaanders: Studenten teaterwetenschappen... • 20 maart 1987
Een en ander maakt dat deze opvoering verre van perfekt is, maar wel boeiend in kontrast met professioneel akteerwerk in "well-made plays". En om dat soort onderzoek is het voor de studenten

"Les Survivants" blijft klapstuk van Gallotta • 19 oktober 1987
Het past echter perfekt op "Les Survivants" van Jean-Claude Gallotta, dat de toeschouwers ook sprakeloos maakt, maar dan wel omwille van de intrigerende kombinatie van onmiddellijke toegankelijkheid

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
sluit perfekt aan bij het labyrintisch-grillige verloop van Rosenthals "gedachten"-sprongen

Adieu, was het maar waar: "A.Dieu" van... • 29 januari 1988
met als verdere toelichting dat de bewegingen van deze voorstelling gebaseerd zijn op "het Parijse fin-de-siècle en de ontstuimtge wildheid van de cancan". Dat is een perfekt voorbeeld van marketing

"Rit over Bodenmeer" als agressieve ontlading: Regisseur... • 18 februari 1988
Op een eigenaardige manier stemt dit eigenaardig spelgedrag perfekt overeen met de regels van Handkes taalspel

Gerhard Bohners rekonstruktie vol poëzie: Schlemmers "Das... • 26 februari 1988
Waar dan toch wel bij moet opgemerkt worden dat het de verdienste is van Bohner dat hij oog heeft gehad voor de kleine details die het komisch-burleske karakter perfekt laten kontrasteren met de...hieraan af te lezen dat men blijkbaar perfekt heeft weten in te schatten welke technische middelen vandaag op hun plaats zijn om eenzelfde sensatie te creëren als voor de -- technisch minder verwende

Gemiste kansen van Johan Boonen: "De reis... • 10 maart 1988
zijn moeder om hem in de beerput te gooien als ze hem nog eens met een meisje ziet -- gaan reële en fantastische motieven perfekt hand in hand

Paul Peyskens maakt "KIT": "Voor jongeren van... • 12 maart 1988
Door de omkadering van Michel en Herman is het allemaal heel mooi om te zien, en is het ook perfekt te verstaan, al versta je dan niet alles wat er gezegd wordt

Loze diepgang, loze humor: "Ballet in wit"... • 9 september 1988
Maar eigenlijk heeft Van Runxt voor een gemakkelijkheidsoplossing geopteerd: hij heeft een manier van bewegen ontwikkeld die perfekt aansluit bij wat hij kan, maar dan zonder die beperkingen te